Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ter.si.rat] | ترسيرت

Definisi : 1 telah disirat (bkn jaring dll). 2 ki terkandung atau tersembunyi; tersimpan: Tiada se­siapa yg tahu akan apa-apa yg ~ dlm hatinya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ter.si.rat] | ترسيرت

Definisi : 1. telah disirat (jala, rajut, dll), terjalin; 2. ki terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu): rahsia besar yg ~ di hati­nya tidak ada seorang pun yg mengetahui­nya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
sirat
Kata Terbitan : bersirat, menyirat, tersirat, siratan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
explicit functionfungsi tak tersiratMatematikTiadaFungsi yang ditakrif dalam bentuk seperti y = f(x), iaitu pemboleh ubah bersandar diungkapkan secara langsung dalam sebutan pemboleh ubah tak bersandar. Bandingkan fungsi tersirat.
implicit functionfungsi tersiratMatematikTiadaFungsi yang ditakrif dalam bentuk persamaan seperti f(x, y) = 0 [lebih umum, f(x1, x2, ... xn) = 0]. Sekiranya y ialah pemboleh ubah bersandar dan x pemboleh ubah tak bersandar, y tidak diungkapkan secara langsung dalam sebutan x.
implicit functionfungsi tersiratMatematikAnalisis-
implicit differentiationpembezaan tersiratMatematikAnalisis-
implicit slutionpenyelesaian tersiratMatematikAnalisis-
explicit functionfungsi tak tersiratMatematikAnalisis-
expilicit functionfungsi tidak tersiratMatematikAnalisis-
akur siratanacquiescenceUndang-undangUndang-undang AntarabangsaPersetujuan yang dilakukan secara tersirat dan tidak secara nyata, iaitu apabila sesebuah negara atau subjek undangundang antarabangsa tidak melakukan bantahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh sesebuah negara lain. Persetujuan seumpama ini boleh memberi kesan tertentu, seperti menghilangkan hak yang dinikmati oleh pihak yang tidak membantah. Contohnya, sebuah negara yang tidak membuat bantahan terhadap tindakan negara penceroboh yang menduduki wilayahnya akan menyebabkan negara tersebut akhirnya kehilangan hak ke atas wilayah berkenaan.
hypoid geargear hipoidMekanikGunaanGear serong yang mempunyai gigi yang melengkung, dan paksi-paksi gear yang tersirat itu tak bersilangan dan tak selari. Lihat juga gear serong.
metacommunicationmetakomunikasiKomunikasiKorporatKaedah komunikasi yang memaparkan maklumat secara kerangka berbanding dengan konteks keseluruhan komunikasi. Maksud sebenar komunikasi adalah berbeza daripada apa yang tersurat dengan yang tersirat. Cara komunikasi seperti ini dilakukan bagi menjaga hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, iaitu penyampai dan penerima. Kaedah ini dilihat sebagai cara yang memudahkan proses penyebaran dan perkongsian maklumat. Kaedah ini juga terbukti sebagai langkah yang berkesan untuk membina dan mengubah kefahaman khalayak dalam konteks komunikasi. Metakomunikasi juga kerap dirujuk sebagai kaedah menganalisis fakta, dokumen dan bahan-bahan yang telah diterbitkan bagi mengenal pasti sesuatu keadaan, isu dan peristiwa signifikan yang pernah berlaku sebagai rujukan kepada agensi perunding perhubungan awam dalam kempen yang dianjurkan, khususnya kempen yang dibuat oleh sesebuah syarikat yang disasarkan kepada khalayak yang juga menjadi sasaran syarikat pesaing. Maklumat yang diperoleh berfungsi untuk mem
12

Kembali ke atas