Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ter.si.rat] | ترسيرت

Definisi : 1 telah disirat (bkn jaring dll). 2 ki terkandung atau tersembunyi; tersimpan: Tiada se­siapa yg tahu akan apa-apa yg ~ dlm hatinya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ter.si.rat] | ترسيرت

Definisi : 1. telah disirat (jala, rajut, dll), terjalin; 2. ki terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu): rahsia besar yg ~ di hati­nya tidak ada seorang pun yg mengetahui­nya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
sirat
Kata Terbitan : bersirat, menyirat, tersirat, siratan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
implicit enumerationperhitungan tersirat;pengangkaan tersiratMatematikTiadaTiada
implied termsyarat tersirat; terma tersiratUndang-undangTiadaTiada
tacit knowledgepengetahuan tersiratPengurusanPerancanganPerkara-perkara yang tidak tertulis dan terucap oleh individu, namun ia tersimpan dalam diri individu tersebut. Pengetahuan tersirat boleh dijelaskan dalam bentuk emosi, ingatan, pengalaman, rangsangan deria atau gerak hati yang wujud dalam diri setiap individu. Pengetahuan ini akan timbul apabila diperlukan tanpa disedari. Kepentingan menguruskan pengetahuan tersirat dalam organisasi adalah dengan memastikan maklumat dan pengetahuan tersebut dikekalkan dalam bentuk dokumentasi atau sistem pengkomputeran. Contohnya, capaian pada soalan lazim (FAQ) dalam komputer yang menyediakan jawapan kepada pelbagai persoalan pengurusan organisasi tanpa perlu merujuk kepada individu tertentu.
implicittersiratKesusasteraanTiadaMaksud pengarang dan makna isi sesebuah karya sastera tidak dinyatakan secara langsung, melainkan secara tersirat.
implied seaworthinesslayak belayar tersiratPentadbiran PerniagaanTiadaDalam insurans marin keupayaan belayar sesebuah kapal merupakan waranti tersirat. Anggapannya ialah bahawa sesebuah kapal itu, serta peralatan dan kelasinya berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk belayar.
explicit functionfungsi tak tersiratMatematikTiadaFungsi yang ditakrif dalam bentuk seperti y = f(x), iaitu pemboleh ubah bersandar diungkapkan secara langsung dalam sebutan pemboleh ubah tak bersandar. Bandingkan fungsi tersirat.
implicittersiratFizikTiadaTiada
embeddedtersirat; terbenamFizikTiadaTiada
implicittersiratMatematikTiadaTiada
embeddedtersirat; terbenamMatematikTiadaTiada
12345678910...

Kembali ke atas