Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata thermal expansion

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
brightness (cerah/kecerahan) Ciri cahaya yang memberi rangsangan nampak untuk kuantiti cahaya yang lebih atau kurang. (FIZ) bristle (bulu kejur) 1. Bulu yang pendek, keras dan kenyal yang terdapat pada unggas. 2. Struktur bak bulu pada mikroorganisma, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. (BIO) British AntiLewisite (British AntiLewisite) Lihat dimercaprol . (KIM) British thermal unit (unit termal British) Unit yang bersamaan dengan 1055.055262 48:04 AM 172 brush discharge (nyahcas berus) Nyahcas elektrik berluminositi yang terjadi pada pengkonduksi apabila ke- upayaan melebihi suatu nilai tertentu. (FIZ) brush treatment (rawatan berus) Proses mengawet kayu dengan menyapu satu lapisan pengawet cecair atau lebih pada permukaan kayu dengan menggunakan berus. (HUT) Btu (Btu) Singkatan bagi British thermal unit. Lihat British thermal unit . (KEJ) bubble cavitation (ronggaan gelembung

Kembali ke atas