Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Adakah anda bermaksud : therm regulation

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata thermoregulation

Perkhidmatan +


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
polymer (polimer termoplastik) Polimer yang menjadi lembut dan boleh diadun setelah dipanaskan dan kem- bali kepada keadaan asal apabila disejukkan pada suhu bilik. Contohnya, ge- tah, lilin dan polistirena. (KIM) thermoregulation (pentermokawalaturan) Mekanisme mengawal atur suhu tubuh mamalia dan unggas supaya tetap walaupun suhu persekitaran berubah-ubah. Mekanisme ini dilakukan dengan menyeimbang- kan kehilangan dan kemasukan haba dari atau ke dalam tracking penjeratan trapping penjernihan urat vein clearing penjual nilai tambahan value-added reseller penopang trestle penspesiesan alopatri allopatric speciation penspesiesan kuantum quantum speciation pentelomeran telomerization pentemperan tempering penterminalan terminalization pentermokawalaturan thermoregulation pentindalan tyndallization pentitratan turbidimetri turbidimetric titration pentransduksi transducer pentripolimeran terpolymerization penukar analog ke digital analog-to-digital converter penukar haba pic segi tiga triangular pitch heat exchanger penunjuk semesta universal

Kembali ke atas