Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[tiap.tiap] | تياڤ٢

Definisi : 1 satu-satu drpd…; masing-masing: ~ orang mesti datang berlatih petang ini. ~ orang mempunyai perasaan. 2 berulang dr semasa ke semasa; saban: Perayaan itu diadakan ~ tahun. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[tiap.tiap] | تياڤ٢

Definisi : 1. satu-satu drpd banyak, masing-masing: ~ orang yg diambil bekerja akan dilatih terlebih dahulu; ~ buah kereta mesti didaftarkan; 2. berurutan atau yg satu mengikuti yg lain (bkn masa), saban: (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
tiap
Kata Terbitan : setiap, tiap-tiap,

Puisi
 

Batang kelapa dipotong-potong,
     Tiap satu tidak disukat;
Bulat air kerana pembentung,
     Bulat manusia kerana muafakat.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

Salah cotok melantingkan.

Bermaksud :

Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dilakukan dengan sewajarnya, yang salah hendaklah dibetulkan.

 

Lihat selanjutnya...(66)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
meruah kencin[m«.Òu.wAh k«n.tSin] membuang air kecil; meruah.Tiap-tiap malam budak tu meruah kencin ataeh tilam.[ti.jAp.ti.jAp mA.lAm bu.dA/ tu m«.Òu.wAh k«n.tSin A.tAEh ti.lAm]Setiap malam budak itu buang air kecil di tilam.
meruah[m«.Òu.wAh]kata kerjamembuang air besar, berak, kencing; meruah kencin.Tiap-tiap malam budak tu meruah ataeh tilam.[ti.jAp.ti.jAp mA.lAm bu.dA/ tu m«.Òu.wAh A.tAEh ti.lAm]Setiap malam budak itu buang air kecil di tilam.
mengambang[m«.NAm.bAN]kata kerjaduduk di pintu rumah dengan tujuan supaya diperhatikan oleh orang yang lalu lalang, di hadapan rumahnya (berkenaan anak-anak gadis yang belum berkahwin).Tiap-tiap petang hang suka dok mengambang tang pintu, pi la masok dalam.[ti.jAp.ti.jAp p«.tAN hAN su.kA do/ m«.NAm.bAN tAN pin.tu pi lA mA.so/ dA.lAm]Tiap-tiap petang awak suka duduk mengambang di pintu, pergilah masuk ke dalam.
cekam[tS«.kAm]kata namaalat menanam padi yang dibuat daripada buluh yang digunakan di sawah, (tugal ialah alat untuk menanam padi huma).Kalu pakai cekam, tiap-tiap taon kena buat baru, kuku kambin tahan sampai bila-bila.[kA.lu pA.kAj tS«.kAm ti.jAp.ti.jAp tAon k«.nA bu.wAt bA.Òu ku.ku kAm.bin tA.hAn sAm.pAj bi.lA.bi.lA]Kuku kambing yang diperbuat daripada besi lebih tahan lama jika dibandingkan dengan cekam.
gunung[gu.nuN]kata namagundu atau ibu daripada cebisan batu, kayu, kaca dan sebagainya yang digunakan dalam permainan tradisi Melayu (sambut-sambut, lompat teng-teng dan sebagainya).Tangan dia lekaq sunggoh, tiap-tiap kali taok gunung masok petak.[tA.NAn di.jA l«.kAâÖ suN.goh ti.jAp.ti.jAp kA.li tAo/ gu.nuN mA.so/ pE.tA/]Dia begitu handal, setiap kali melontar, gundunya memasuki ruang petak.
congkeh[tSN.kEh]kata kerjamencungkil, mencolek, mengorek, menumpil, menuil.Tiap petang orang tua tu congkeh tanah cari cacin nak buat umpan mengae.[ti.jAp p«.tAN .ÒAN tu.wA tu tSN.kEh tA.nAh tSA.Òi tSA.tSin nA/ bu.wA um.pAn m«.NAE]Setiap petang orang tua itu mencungkil tanah mencari cacing untuk dibuat umpan memancing.
kendoq[k«n.d)Ö]kata kerjamemberi ternakan kerbau, lembu meragut rumput dengan cara mengendurkan tali ikatan supaya mudah berjalan.Tiap petang dia dok kendoq lembu dia kat tepi bendang.[ti.jAp p«.tAN di.jA do/ k«n.d)Ö l«m.bu di.jA kAt t«.pi b«n.dAN]Setiap petang dia memberi lembunya meragut rumput di tepi sawah.
tengelong[t«.N«.loN]kata namasejenis hantu yang berkepala (manusia) tanpa badan (tetapi mempunyai bahagian-bahagian dalam perut), penanggal; tenggelong.Orang kampong dok sibok pasai depa dok jumpa tenggelong tiap malam.[.ÒAN kAm.poN do/ si.bo/ pA.sAj dE.pA do/ dZum.pA t«.N«.loN ti.jAp mA.lAm]Orang kampung sibuk kerana mereka selalu berjumpa dengan hantu penanggal setiap malam.
tenggelong[t«N.g«.loN]kata namasejenis hantu yang berkepala (manusia) tanpa badan (tetapi mempunyai bahagian-bahagian dalam perut), penanggal; tengelong.Orang kampong dok sibok pasai depa dok jumpa tenggelong tiap malam.[.ÒAN kAm.poN do/ si.bo/ pA.sAj dE.pA do/ dZum.pA t«N.g«.loN ti.jAp mA.lAm]Orang kampung sibuk kerana mereka selalu berjumpa dengan hantu penanggal setiap malam.

Kembali ke atas