Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sirih tidak pinang tidak,
     Pinang muda dalam bilik;
Kasih tidak kenang tidak,
     Saja hamba berulang-alik.


Lihat selanjutnya...(748)

Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Sebagai seorang pelajar kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pengajian Melayu, saya berasa sungguh kecewa dengan sesetengah pihak atau individu yang memandang remeh penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sememangnya kita tahu bahawa satu ketika dahulu Bahasa Melayu menjadi lingua franca di nusantara tapi itu ratusan tahun dahulu sebelum kita merdeka. Bagaimana pula penggunaannya masa kini? Jika hanya berpegang pada akta tapi pelaksaannya tidak berkesan, saya yakin dimasa akan datang anak melayu sendiri tidak pandai bertutur bahasa Melayu. DBP sepatutnya memainkan peranan sebagai orang tengah dengan pihak kerajaan bagi menaikkan semula Bahasa Melayu yang dahulunya menjadi keagungan di Nusantara.Pandangan saudara kami terima. DBP sememangnya badan yang dipertanggungjawabkan untuk memperkasakan bahasa dan sastera kebangsaan namun yang paling penting ialah azam politik dan penguatkuasaan. Terima kasih.Lain-lain08.08.2008
Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, terdapat perkataan "keberkesanan". Soalan saya: 1. Apakah kata dasar perkataan tersebut ialah "berkesan"? 2. Jika kata akarnya ialah "berkesan", apakah justifikasi yang digunakan? Mengapa kata "kesan" tidak dianggap sebagai kata akarnya?Berkesan dan keberkesanan, kata dasar kedua-dua kata tersebut ialah "kesan".Tatabahasa18.07.2008
Dia tidak tahu bila waktu yang sesuai untuk mengulang kaji pelajaran yang paling berkesan. Apakah kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut dan mengapakah salah?

kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu, contohnya mengapa,berapa dan bila. kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. Oleh yang demikian ayat yang betul ialah:

Dia tidak tahu waktu yang sesuai untuk mengulang kaji pelajaran yang paling berkesan.

Tatabahasa22.03.2011
saya ingin bertanya buku rujukan berdasarkan buku teks buku rujukan apa ya??

Sebelum saudara ingin mencari buku rujukan pastikan dahulu apa perkara yang hendak dibuat rujukan supaya pencarian lebih terarah dan tidak membuang masa. Saya tidak jelas apa perkara yang saudara hendak rujuk. Sebagai panduan, dalam proses pembelajaran yang berkesan seseorang itu mestilah mempunyai tujuan untuk belajar. Juga jika ingin membuat rujukan secara berkesan kita mesti tahu apa tujuan kita hendak membuat rujukan. Adakah kita ingin mengetahui sesuatu topik lebih mendalam maka kita perlu membuat rujukan dengan lebih lanjut. Atau kita ingin mengumpulkan buku-buku rujukan tidak kira bidang untuk tujuan rujukan rakan-rakan atau murid-murid?

Lain-lain19.10.2010
BR1M (BANTUAN RAKYAT 1 MALAYSIA).KENAPA DALAM TV MENYEBUT BRIM,1 TU MENJADI HURUF I.KENAPA TIDAK ADA PEMBETULAN?Bantuan Rakyat 1 Malaysia diringkaskan ejaannya dan disebut sebagai BR1M untuk mengkomersialkan program tersebut ke seluruh negara. Hal ini lebih kepada laras iklan, iaitu pemberitahuan kepada rakyat Malaysia tentang program kerajaan. Iklan yang berkesan lazimnya ringkas, mudah dan tepat. BR1M pada pendapat kami berkesan mempromosikan porgram tersebut dan apabila dieja penuh, ia tetap dieja dengan ejaan yang betul.Ejaan18.09.2012
Pemilihan diksiyang tepat dan sesuai menentukan baik atau tidak sesuatu teks penulisan.Apakah ciri-ciri diksi yang harus dipilih oleh seseorang penulis?Seseorang penulis perlulah memilih dan menggunakan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea bersesuaian dengan perkara yang hendak disampaikanLain-lain23.09.2006
Saya mencadangkan agar Dewan Bahasa dan Pustaka dinaik taraf kepada Jabatan Bahasa dan Pustaka. Usaha memartabatkan bahasa Melayu akan lebih berkesan jika DBP dijadikan Kementerian Bahasa dan Pustaka.Mungkin cadangan ini agak janggal tapi tidak mustahil untuk menjadi kenyataan.Terima kasih atas cadangan tersebut. Cadangan saudara akan dikemukakan kepada pihak pengurusan DBP.Lain-lain06.09.2009
Asallammualaikum, antara pertanyaan saya adalah bagaiman untuk menyediakan laporan, minit mesyuarat yang baik dan tepat..setahu saya ia tidak rigid namun mungkin saya dapat sedikit panduan unuk buat yang terbaik....

Puan Rosilawati,

Untuk menyediakan laporan, minit mesyuarat yang baik dan berkesan beberapa langkah perlu diberi perhatian seperti prinsip asas penulisan, format penulisan dan  penggunaan bahasa dalam penulisan tersebut.  Buku Bahasa Laporan yang ditulis oleh Prof. Emeritus Dato' Dr. Asmah Haji Omar  boleh dijadikan rujukan.   

Lain-lain11.03.2010
translate "VIGOR EFFECT" to B.Malaysia for paddy use.Untuk makluman, tidak ada istilah khusus untuk vigoe effect.Walau bagaimanapun, dalam pangkalan data kami, istilah bahasa Melayu untuk "Vigor" bermaksud kesuburan atau kecergasan.Dalam konteks ini, kami berpendapat perkataan kesuburan ialah sesuai kerana merujuk kepada tanaman.Mungkin boleh diterjemahkan sebagai Berkesan menyuburkan tanaman.Perkataan kekalan juga salah perlu ditukar kepada kekal.Istilah09.02.2012
Sukacita sekiranya pihak DBP dapat menjelaskan perkara-parkara berikut: Sila beritahu sama ada atau tidak ayat-ayat yang berikut betul: 1. Kabus itu menghadkan / mengehadkan darjah penglihatan. (Saya mendapati Kamus Oxford Fajar (Prof Asmah Haji Omar), Kamus Utusan dan Kamus Lengkap (Drs. Awang Sudjai) menggunakan perkataan 'menghadkan' (restrict/limit) manakala Kamus Dewan menggunakan 'mengehadkan'. Ini menimbulkan kekeliruan di kalangan pelajar dan orang awam. Peerkara ini perlu diperjelaskan dari segi tatabahasa Melayu). 2. Berita hangat /menarik itu adalah daripada BBC/CNN/Radio Malaysia. 3. Isu /perkara mengenai /tentang rasuah perlu diteliti secara halus dan mendalam. 4. Makalah yang berguna/bermanfaat/berfaedah itu adalah daripada majalah 'Dewan Masyarakat', terbitan DBP. 5. Apakah perbezaan antara perkataan-perkataan berikut: kesahihan; keesahan; sah dan sahih 6. Maklumat ini telah diperolehi daripada sumber yang boleh dipercayai. 7. Saya telah memperoleh maklumat ini daripada Kementrian Kewangan. 8. Untuk menambahbaikkan khidmat nasihat yang berkesan dan jitu mengenai tatabahasa (nahu) Melayu, respons pihak DBP perlu tepat pada masa. Sekian , terima kasih. Peter Johnson DurairajSoalan 1: Perkataan yang betul ialah mengehadkan, bukan menghadkanPeng- menjadi penge- apabila bergabung dengan kata dasar yang mempunyai satu suku kata sahaja, baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. Contoh lain: cat - pengecat, bom - pengebom, pam - pengepam. Untuk maklumat lanjut, saudara boleh merujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 111.  Soalan 2: Kedua-dua perkataan iaitu, hangat atau menarik boleh digunakan dalam ayat yang tuan kemukakan bergantung pada maksud yang ingin disampaikan. Soalan 3: Ayat yang betul ialah (i) Isu rasuah perlu diteliti secara halus dan mendalam. Soalan 4: Ayat yang betul adalah seperti yang berikut:  4(i) Makalah yang berguna itu merupakan majalah Dewan Masyarakat, terbitan DBP. 4(ii) Makalah yang bermanfaat itu merupakan majalah Dewan Masyarakat, terbitan DBP. 4(i) Makalah yang berfaedah itu merupakan majalah Dewan Masyarakat, terbitan DBP. Soalan 5: Bagi mengetahui maksud dan mengenal pasti perbezaan maksud perkataan, tuan boleh merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, dan Dewan Pelajar.  Perkataan sahih bermaksud pasti, benar, sah, dapat diakui maka kata nama yang diterbitkan daripada sahih ialah kesahihan perihal sahih (benar, pasti sah). Perkataan sah membawa dua maksud iaitu, 1. lulus pd sisi undang-undang 2. benar, pasti, nyata, manakala kesahan pula bermaksud  perihal sah, sah tidaknya sesuatu. Soalan 6:  Ayat yang betul ialah 6(i) Maklumat ini diperoleh daripada sumber yang boleh dipercayai. Soalan 7: Ayat yang betul ialah 7(i) Saya memperoleh maklumat ini daripada Kementerian Kewangan.
Tatabahasa15.11.2017
123

Kembali ke atas