Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Ingin bertanya jawapan bagi ayat ini : Puan Nora mengikat plastik sampah itu....supaya sampahnya tidak bersepah. A erat-erat B rapat-rapat Ckuat- kuat D ketat-ketat . Adakah kuat-kuat atau ketat- ketatJawapan yang sesuai ialah C dan D.Tatabahasa03.11.2015
Salam sejahtera, Saya ingin bertanya apakah perkataan yang sesuai untuk pakaian yang sudah tidak boleh dipakai kerana tidak muat. adakah ketat, sempit atau sendat? terima kasih.Ketat, sama makna dengan sempit, sendat ataupun tidak longgar. Tidak ada satu perkataan yang khusus merujuk pakaian yang tidak boleh dipakai kerana tidak muat. Pakaian yang tidak boleh dipakai kerana tidak muat berkemungkinan kerana ketat/sempit/sendat.Tatabahasa30.06.2008
apakah maksud LUWES ?Makna luwes ialah tidak terlalu ketat,mudah disesuaikan. Sila rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, hal. 970. Makna30.01.2008
Salam. boleh tolong jelaskan maksud 'integriti', 'luwes','delegasi', 'provokasi', 'premis'? Terimakasih.Integriti ialah kejujuran, keadaan yang sempurna atau utuh; luwes ialah tidak terlalu ketat, mudah disesuaikan, dapat diubah suai; delegasi ialah rombongan yang mewakili sesebuah negara dalam perundingan atau tindakan mengamanahkan atau menurunkan hak kepada seseorang lain; provokasi ialah perbuatan membangkitkan kemarahan, minat dan sebagainya; premis ialah sesuatu pernyataan dan sebagainya yang diandaikan sebagai sesuatu yang benar untuk tujuan membuat huraian yang membawa kepada sesuatu kesimpulan kelak; atau bangunan / kawasan tempat diuruskan perniagaan.Makna23.02.2008
1.Apakah definisi pahlawan? 2.Apakah definisi bahasa pengantar? 3.Apakah makna luwes?1. Pahlawan bermaksud orang yang gagah dan berani,pejuang yang gagah, perwira 2. Bahasa pengantar ialah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan maklumat,seperti ilmu pengetahuan dll. 3. Luwes bermakna tidak terlalu ketat, mudah disesuaikan(dengan keadaan),dapat diubah suaiMakna24.01.2007
Minta Tanya, adakah kesalahan tatabahasa? 1) Reka cipta adalah satu proses yang boleh...... 2) ... dikawal ketat oleh polis marine. 3) Pelbagai iktibar dilakukan untuk meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar. 4) Cara mengguna pisau adalah dengan memegang... Terima kasih!1. Reka cipta ialah satu proses yang boleh...
2. ...dikawal ketat oleh polis marin.
3. Penggunaan perkataan "iktibar" tidak sesuai; boleh diganti dengan perkataan yang lain seperti "langkah", "cara" dan lain-lain.
4. Cara menggunakan pisau adalah dengan memegang..
Tatabahasa18.03.2013
1. Apakah terjemahan yang sesuai untuk ‘skinny jeans’? 2. Apakah penggunaan betul untuk ‘ia’? Adakah ia hanya merujuk pada manusia sahaja? Atau dibolehkan untuk merujuk perkara yang tidak hidup? Seperti almari/kereta/tumbuh-tumbuhan? Juga, adakah perkataan ia dibolehkan untuk kata ganti haiwan?1. Terjemahan yang boleh digunakan ialah jean ketat.
2. Menurut Tatabahasa Dewan, ia ialah kata ganti nama diri ketiga dan kata ganti benda yang dibicarakan. Penggunaan "ia" menggantikan benda/subjek (bukan binatang) yang dibicarakan adalah betul sama seperti penggunaan it dalam bahasa Inggeris yang merujuk benda/subjek yang dibicarakan. 
Penyemakan dan penterjemahan14.01.2019
1. Pelancong itu bukan dari negara Jepun. Saya tahu penggunaan kata nafi 'bukan' dalam ayat ini betul kerana digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa sendi. Kalau saya menukar ayat kepada Pelancong itu berasal dari negara Jepun.Adakah kata nafi yang sesuai ialah 'tidak' kerana berasal dari negara Jepun ialah frasa kerja. 2. Pemain yang sungguh lincah itu dikawal ketat oleh pihak A B lawan setiap kali dia menerima bola.Tiada kesalahan. C D Apakah jawapan yang sesuai bagi soalan di atas? Terima kasih!

1. Kata nafi bukan boleh juga hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa tersebut mendukung maksud pertentangan maklumat. Ayat tersebut perlu diperbetulkan menjadi, "Pelancong itu bukan dari negara Jepun, tetapi dari neara Korea.

2. Soalan kedua saudara tidak jelas.

Tatabahasa16.05.2009
Salam, sukacita sekiranya pihak DBP dapat memaklumkan istilah yang sesuai untuk perkataan berikut: collared shirt = kemeja berkolar ribbed neckline = leher baju beralur round neck = leher baju bulat crewneck = leher baju kecil/ leher baju kru (Crewneck merujuk kepada leher baju berpotongan bulat tetapi saiznya lebih sempit berbanding leher baju bulat) Dalam laman web DBP, "scoopneck" diterjemahkan sebagai garis leher skup. Adakah leher baju lebih sesuai digantikan kepada garis leher atau boleh dikekalkan? Sekian, terima kasih.Untuk makluman, setakat ini perkataan bahasa Inggeris tersebut tidak mempunyai padanan dalam bahasa Melayu. Sunggupun begitu, kami mencadangkan terjemahannya seperti di bawah:

1. collared shirt - baju leher berkolar
2. ribbed neckline - baju leher beralur
3. round neck - baju leher bulat
4. crewneck - baju leher ketat
Penyemakan dan penterjemahan19.09.2018

Kembali ke atas