Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
suku
Rujuk :kaum


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. kurang siuman, tiga suku.Anak Lebai Mat tu tak ketahuan, dia baru balek dari Tanjong Moktan.[A.nA/ l«.bAj mAt tu tA/ k«.tA.hu.wAn di.jA bA.Òu bA.le/ dA.Òi tAn.dZoN m/.tAn]Anak Lebai Mat itu agak kurang siuman, maklumlah dia baru balik dari Tanjung Rambutan.
rempang[Ò«m.pAN]kata adjektifberkenaan pemikiran, kelakuan yang tidak begitu sempurna, gila-gila bahasa, tiga suku, nakal-nakal, nanar; kereko.Dia kata apa pon kat hang tok sah dok kera, dia tu rempang siket.[di.jA kA.tA A.pA pon kAt hAN to/ sAh do/ kE.ÒA di.jA tu Ò«m.pAN si.ket]Walau apapun yang dikatakan kepada kamu, janganlah dipedulikan kerana dia itu gila-gila bahasa sedikit.
kereko[k«.re.ko]kata adjektifberkenaan pemikiran, kelakuan yang tidak begitu sempurna, gila-gila bahasa, tiga suku, nakal-nakal, nanar; rempang.Jangan dok peduli kat depa, depa tu kereko.[dZA.NAn do/ p«.du.li kAt dE.pA d«.pA tu k«.re.ko]Jangan pedulikan mereka kerana pemikiran mereka tidak sempurna.
kereko[k«.rE.ko]kata adjektifberkenaan pemikiran, kelakuan yang tidak begitu sempurna, gila-gila bahasa, tiga suku, nakal-nakal, nanar; rempang.Jangan dok peduli kat depa, depa tu kereko.[dZA.NAn do/ p«.du.li kAt dE.pA d«.pA tu k«.rE.ko]Jangan pedulikan mereka kerana pemikiran mereka tidak sempurna.

Kembali ke atas