Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : a. tiga bahagian drpd empat bahagian. b. agak gila; gila-gila bahasa. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : a) tiga bahagian drpd empat, 75%; b) ki agak gila, gila-gilaan; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
suku
Rujuk :kaum


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ธ 204 ธง [to] น 1 bendera 2 (พระบรมวงศานุวงศ ์ ) panji-panji ธงชาติ [-ca:t] น bendera kebangsaan: ธงชาติไทยมีสามสี Bendera kebangsaan Thai ada tiga warna. ธงพระครุฑพ ่ าห ์ [-prakrutpa:] น panji-panji Raja Thai ธนบัตร [tanabat] น wang kertas: ท ่ านจะต ้ องเตรียมธนบัตรใบละยี่ สิบบาทสำหรับ จ ่ ายค ่ าผ ่ านทาง Anda ่ วงบาศ บ ่ วงบาศ [buaba:t] ดู บ ่ วง บวช [buat] ก menjadi sami: ลูกชายของ เขาได ้ บวชเป็นพระมาแล ้ วหนึ่ งพรรษา Anak le- lakinya sudah menjadi sami selama tiga bulan. บวชชี [-ci:] น pengat บ ้ วน [buan] ก meludah, berludah: คุณครู ห ้ ามนักเรียนบ ้ วนน ้ ำลายลงบนพื้ น Cikgu me­ larang muridnya meludah atas lantai. บริขาร บ
Kamus Thai 2.indb
ั ง [-kli  :atcoca] ก membenci จงใจ [-cai] ว sengaja: โฆษกสำนักงาน ตำรวจแห ่ งชาติจงใจมาพบกับประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต ้ Jurucakap Pejabat Po­ lis Kebangsaan sengaja datang ber­ jumpa dengan rakyat di tiga wilayah Selatan Thai. จงรักภักดี [-rakpakdi:] ก taat setia: ประชาชนต ้ องจงรักภักดีต ่ อแผ ่ นดินเกิด Rakyat mesti taat setia terhadap tanah tum­ pah darahnya. จงอาง [coa:] น ular tedung melaporkan diri di balai polis. จนถึง [-t] ดู จนกระทั ่ ง จบ 1 [cop] ลน kali: ลูกชายฉันอ ่ านบทขอพร สามจบก ่ อนจะออกจากบ ้ าน Anak lelaki saya membaca doa selamat tiga kali sebe­ lum keluar dari rumah. จบ 2 [cop] ก 1 tamat, berakhir: งานจบลง ด ้ วยการอ ่ านบทขอพร Majlis ta­mat de­ngan bacaan doa selamat. 2 mengakhi­ri
Kamus Thai 2.indb
งรอบ สนามสองรอบก ่ อนฝึกซ ้ อม Pemain bola sepak berlari mengelilingi padang se- banyak dua pusingan padang sebelum memulakan latihan. รอบก ่ อนรองชนะเลิศ [-k:nr:ca- nal:t] ว pusingan suku akhir รอบเช ้ า [-ca :w] ว sebelah pagi รอบบ ่ าย [-ba:y] ว sebelah petang รอบชิงชนะเลิศ [-cicanal:t] ว pusingan akhir รอบรองชนะเลิศ [-r:canal:t] ว pusingan barang- barang: พวกโจรรูดทรัพย ์ ผู ้ โดยสารรถเมล ์ ทั้ งหมด Perompak merampas barang- barang semua penumpang bas. รูป [ru:p] น 1 gambar ลน 2 a orang: พระสงฆ ์ สามรูป tiga orang sami b keping: รูปถ ่ ายสามรูป tiga keping gambar foto รูปถ ่ าย [-ta:y] น gambar foto รูปทรง [-so] น bentuk รูปธรรม [-patam] น konkrit รูปภาพ [-pa:p
Kamus Thai 2.indb
meno- reh getah pada awal pagi. 2 menu­ris: ชนเผ ่ าแอฟริกาบางกลุ ่ มกรีดใบหน ้ าเพื่ อเป็น เครื่ องหมายประจำเผ ่ า Sesetengah bangsa di Afrika menuris muka sebagai tanda pengenalan suku kaum. กรุง [kru] น kota raya กรุ ้ งกริ ่ ง [krukri  ] ดู กรุ ้ มกริ ่ ม กรุณา 1 [karuna:] ก bersimpati: เขากรุณาต ่ อเด็กกำพร ้ า กำลังใจ [-cai] น semangat กำลังเทียน [-thi:an] ดู แรงเทียน กำลังภายใน [-pha:inai] kekuatan dalaman กำลัง 2 [kamla ] น (คณิต) kuasa: สามยกกำล ั งสองเท ่ าก ั บเก ้ า Tiga kuasa dua menjadi sembilan. กำลัง 3 [kamla] กช sedang: น ้ องกำล ั ง อ ่ านหน ั งสือ Adik sedang membaca buku. กำไล [kamlai] น gelang กำหนด [kamnot] ก

Kembali ke atas