Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[tu.lah] | توله

Definisi : kemalangan yg berlaku pd diri seseorang kerana melanggar larangan (melakukan perbuatan yg kurang baik terhadap orang tua, orang suci dsb). menulah mengenakan tulah pd; me­ngutuk atau menyumpah seseorang (supaya mendapat kemalangan). ke­tulahan mendapat kemalangan kerana ditimpa tulah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[tu.lah] | توله

Definisi : IB, bp elaun (belanja hidup dll), tam­bah­an (pd gaji). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[tu.lah] | توله

Definisi : kemalangan yg menimpa kerana me­langgar larangan (melakukan sesuatu yg kurang baik terhadap orang tua-tua, menderhaka kpd raja, dll), kualat, kutuk: ampun beribu-ribu ampun, takutlah patik menjadi ~ duduk di atas peterana ini tempat bersemayam adinda; ~ papa kutuk yg mendatangkan kesengsaraan (kepapaan); takut ~ Br takut mendapat kece­la­kaan kerana melawan perintah ibu bapa; takut akan ~ baginda takut akan kualat baginda; menulahi mengenakan tulah kpd, mengu­tuki (menyumpahi dll) orang supaya men­dapat kemalangan; ketulahan mendapat kemalangan kerana ditimpa tulah, menderita tulah: baginda telah ~ pd raja Melaka kerana yg sebenarnya raja Melaka itu tiada patut berkirim sembah kpd raja China. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
tulah (kata nama)
Bersinonim dengan kualat, daulat, sumpah, kerama, cermak;,
Kata Terbitan : menulahi, ketulahan,


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kateh[kA.tEh]kata namakaki.Budok tu kateh panje, pasa tu buleh lari derah.[bu.d/ tu kA.tEh pAn.dZE pA.sA tu bu.leh lA.Äi d«.ÄAh]Budak tu kaki panjang, sebab tulah dia boleh berlari pantas.
betak[b«.tA/]kata adjektiflambat melakukan sesuatu pekerjaan, lembab.Mung ni betak sungguh buwak krijo, pasa tu mung tingga sokmo.[muN ni b«.tA/ suN.goh bu.wA/ kÄi.dZ pA.sA tu muN :Kamu ni lambat sungguh buat kerja, sebab tulah kamu selalu ketinggalan.
jebeng[dZ«.beN]kata namabulu yang tumbuh pada pipi di depan telinga, jambang.Jebeng Pok Ali lebak sungguh, pasa tu budok- budok takok ko diyo.[dZ«.beN p/ A.li l«.bA/ suN.guh pA.sA tu bu.d/.bu.d/ tA.ko/ k di.j]Jambang Pak Ali lebat sungguh, sebab tulah ramai budak takut padanya.
ere[E.ÄE]kata namakehendak, keinginan, kemahuan.Limoh gak ikok ere blako gapo anok diyo nok, pasa tu anok diyo besa palo.[li.mh gA/ i.ko/ E.ÄE blA.k g:A.p A.n/ di.j n/ pA.sA tu A.n/ di.j b«.sA p:A.l]Halimah selalu mengikut semua kemahuan anaknya, sebab tulah anaknya jadi besar kepala.

Kembali ke atas