Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
tulang (kata nama)
1. Bersinonim dengan rangka: kerangka

2. Bersinonim dengan urat: bingkai, bagah,

Kata Terbitan : bertulang,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
งก ้ นทะเลโดยไม ่ ต ้ องใช ้ อุปกรณ ์ ด ำน ้ ำ Orang Laut mampu menyelam ke dasar laut tanpa menggunakan alat skuba. ก ้ นกบ [-kop] น tulang tongkeng: เขารู ้ สึกเจ็บที่ ก ้ นกบ Dia berasa sakit pada tulang tongkengnya. ก ้ นกรอง [-kr:] น penapis: เขาสูบบุหรี่ จนเหลือแต ่ ก ้ นกรองเท ่ าน ั ้น Dia menghisap rokok sehingga tinggal penapisnya sahaja. ก ้ นบึ ้ ง
Kamus Thai 2.indb
นล ้ ม ในขณะวิ่ งเล ่ นกับเพื่ อน Budak itu rebah se- masa berlari-lari dengan kawannya. 2 tumbang: ต ้ นยางพาราหลังบ ้ านล ้ มเพราะโดน พายุ Pokok getah di belakang rumah tumbang dipukul ribut. ล ้ มคว ่ ำ [-kwam] ก tersembam: เด็ก เล็กคนนั้ นล ้ มคว ่ ำลงกับพื้ น Budak kecil itu tersembam ke lantai. ล ้ มละลาย [-lala Pihak universiti meminda tarikh pepe­ riksaan akhir penggal. 3 mengalih- kan: คุณครูสั่ งให ้ นักเรียนเลื่ อนโต ๊ ะไปไว ้ ข ้ างหลัง Cikgu menyuruh murid-murid menga- lihkan meja ke belakang. เลื ่ อนชั ้ น [-can] ก naik pangkat: พี่ ชาย ของอัมรินทร ์ ได ้ เลื่ อนชั้ นเป็นนายอำเภอ Abang Amarin naik pangkat menjadi Pega­ wai Daerah. เลื่อนลอย [-l:y] ว

Kembali ke atas