Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
utuh (adjektif)
1. Bersinonim dengan tidak rosak: kukuh, sempurna, kuat, teguh, tegap, kejap, padu, padat, kejat,
Berantonim dengan rapuh

2. Bersinonim dengan tidak pecah-pecah: bulat, lengkap, cukup, genap,
Berantonim dengan kurang

Kata Terbitan : keutuhan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
apa itu keutuhan wacana?Keutuhan bermaksud perihal (sifat, keadaan) utuh, kebulatan, kesempurnaan dan wacana bermaksud keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan; perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Keutuhan wacana boleh dikatakan sebagai kesempurnaan keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan, perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.Makna27.02.2007
maksud perkataan 'intregriti'Integriti ialah kejujuran, keadaan sempurna dan  utuh.Makna11.06.2008
maksud integriti.Integriti bermaksud : i.kejujuran atau ketulusan, ii. keadaan sempurna dan utuh atau keutuhan.Makna08.01.2008
Salam. boleh tolong jelaskan maksud 'integriti', 'luwes','delegasi', 'provokasi', 'premis'? Terimakasih.Integriti ialah kejujuran, keadaan yang sempurna atau utuh; luwes ialah tidak terlalu ketat, mudah disesuaikan, dapat diubah suai; delegasi ialah rombongan yang mewakili sesebuah negara dalam perundingan atau tindakan mengamanahkan atau menurunkan hak kepada seseorang lain; provokasi ialah perbuatan membangkitkan kemarahan, minat dan sebagainya; premis ialah sesuatu pernyataan dan sebagainya yang diandaikan sebagai sesuatu yang benar untuk tujuan membuat huraian yang membawa kepada sesuatu kesimpulan kelak; atau bangunan / kawasan tempat diuruskan perniagaan.Makna23.02.2008
APAKAH MAKSUD INTERGERITI , KOMITED , SIASAH MENGIKUT KAMUS DEWAN1. ejaan sebenar ialah integriti - kejujuran: mencemarkan nama baik - keadaan sempurna dan utuh. 2.komited - mempunyai atau menunjukkan komitmen (terhadap sesuatu) 3. siasah - pengetahuan yang bersangkutan dengan hal-hal kenegaraan atau pemerintahanMakna01.08.2007
Huraian wacana dalam bahasa melayu?Maksud istilah wacana ialah 1. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan 2. kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato, khutbah) atau tulisan (seperti surat, artikel, novel, cerpen. Sekian.  Terima kasih kerana menggunakan Khidmat Nasihat DBP.Lain-lain30.07.2008
ciri-ciri wacana dari segi maklumat dan keadaanWacana bermaksud keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan atau percakapan. Juga membawa maksud kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Ciri-cirinya bergantung kepada konteks wacana itu sendiri dan berubah-ubah daripad satu wacana ke wacana yang lain.Lain-lain18.10.2006
adakah kaedah tertentu untuk memastikan satu-satu istilah tertentu itu ditulis satu perkataan atau dua perkataan? contoh, "rumah tangga" ditulis dua perkataan yang berasingan manakala "sukarela" ditulis satu perkataan.kata majmuk yang mengandungi kata dasarnya dua perkataan, dan telah dianggap mantap dan utuh dieja dengan satu perkataan iaitu berlakunya pengecualian, boleh rujuk buku Tatabahasa Dewan, hlm 132. Begitu juga dalam kes yang saudara nyatakan, sukarela adalah perkataan yang telah mantap dan utuh dan wajib dieja satu perkataan.Makna30.11.2007
apa maksud jati diri? sy tak jumpa dlm kamus dewan..apakah yang dimaksudkan dengan jati diri seorang guruJati diri bermakna identiti diri, keperibadian diri yang masih utuh dengan nilai-nilai adat, budaya, agama, bangsa dan negara.Makna16.02.2007
saya ingin bertanya mengenai definisi wacana,ungkapan wacana, jenis-jenis wacana, contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan,terima kasih..Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh, sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato, khutbah) atau tulisan (spt surat, artikel, novel, cerpen). Untuk maklumat lanjut sila rujuk  tulisan/buku yang berkaitan.Tatabahasa13.08.2008
123

Kembali ke atas