Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
seni2
Kata Terbitan : kesenian,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ก menyertai: ศาสตราจารย ์ สมปราชญ ์ ไม ่ สามารถร ่ วมการประช ุมปฏ ิบัติการ รม ร ่ วม Kamus Thai 2.indb 309 4/15/2008 11:11:59 AM ร 310 ในว ันน ี้ Profesor Somprach tidak dapat menyertai bengkel pada hari ini. ร ่ วมใจ [-cai] ว bersatu hati: ชาวบ ้ าน ่ วมใจก ันต ่ อต ้ านโครงการวางท ่ อก ๊ าซไทย มาเลเซ ีย Orang kampung bersatu hati menentang Projek Penyaluran Gas Thai-Malaysia. ร ่ วมช ีวิต [-ci:wit] ก

Kembali ke atas