Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
luar (kata nama)
Kata Terbitan : di luar, ke luar, luaran,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
เย็นวันนั้ นอรุณไปรับเพื่ อนของเขา ที่ สนามบินดอนเมือง Petang itu Arun pergi mengambil kawannya di Lapangan Terbang Don Muang. รับแขก [-kε:k] ก menyambut tetamu: คุณพ ่ อออกไปรับแขกที่ ประตูบ ้ าน Ayah ke­luar menyambut tetamu di pintu rumah. รับจ ้ าง [-ca:ng] ก mengambil upah: ฉันเคยรับจ ้ างขุดคู Saya pernah mengam- bil upah menggali parit. รับใช ้ [-cai] ก melayan: แจ ๋ ่ ม ของตน Chin Sophonphanit merintih me­ngenangkan kesusahannya sewaktu muda. รำพึง [ramp] ก mengenang: อาซิส รำพึงถึงวัยหนุ ่ มของเขาขณะเรียนอยู ่ ต ่ างประเทศ Aziz mengenang zaman mudanya sewaktu belajar di luar negeri. รำมะนา [rammana:] น rebana ร ่ ำรวย [ramruay] ดู รวย ร ่ ำไห ้ [ramhai] ก menangis tak henti- henti: ผู ้ หญิงคนนั้ นร ่ ำไห ้ สะอึกสะอื้ นเมื่

Kembali ke atas