Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
kapal (kata nama)
Bersinonim dengan bahtera, lancang, keci, kapal layar, jong, feri.,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
sebaya: คุณคร ูนาเซร ์ รุ ่ นราวคราว เด ียวก ันก ับพ ่ อฉ ัน Cikgu Nasir sebaya de­ ngan ayah saya. รุม [rum] ก 1 berkerumun: บรรดาน ักข ่ าว รีม รุม Kamus Thai 2.indb 320 4/15/2008 11:12:08 AM ร 321 รุมส ัมภาษณ ์ รัฐมนตร ีคนใหม ่ Para pemberi- ta berkerumun menyoal menteri yang baru dilantik itu. 2 mengerumuni: บรรดา นักข ่ าวร ุมส ัมภาษณ ์ ประธานาธ ิบด

Kembali ke atas