Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Kerajaan Malaysia ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
apakah terjemahan bagi istilah 'fine-dining' dan 'fine-dining restaurant". Adakah 'makan beradab' dan 'restoran mewah' boleh digunakan?Belum ada lagi padanan bagi istilah fine-dining dan fine-dining restaurant dalam sumber rujukan kami. Tidak ada terjemahan makan beradab ke bahasa Inggeris kerana makan beradab diketahui wujud dalam budaya Melayu dan lazimbnya bentuk-bentuk budaya ini dikekalkan penggunaannya. Satu contoh penggunaan restoran mewah yang terdapat dalam Kamus Inggeris Dewan ialah posh restaurant bukan fine-dining restaurant.Istilah17.09.2010
Perbezaan penggunaan kesantunan bahasa antara bahasa rasmi dan bahasa istanaKesantunan bahasa dalam penulisan surat rasmi bermaksud penggunaan bahasa yang halus, beradab dan sopan. Penulis memperlihatkan budi bahasa yang tinggi. Aspek ini dapat dilihat dari segi pemilihan kata, frasa, cara mengungkapkan idea dan harapan yang dijangka. Dalam  surat rasmi masih terikat dalam suasana urusan pentadbiran, maka pemilihan kata atau istilah  adalah berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran dan pengurusan. Dalam surat rasmi menggunakan bahasa istana pula, penulis hendaklah mengungkapkan kata-kat dalam bahasa istana yang sopan, beradab dan halus. Contoh bahasa istana ialah menjunjung kasih, memphon perkenan, berkenan berangkat, berangkat tiba dan titah mengadap. Senarai bahasa istana boleh diperoleh daripada pihak istana sultan. Lain-lain29.02.2008
Apakah perbezaan antara bersopan santun dan berbudi bahasa?Bersopan santun dan berbudi bahasa sama maksudnya, iaitu beradab atau berakhlak.Tatabahasa21.02.2012
Apakah definisi bahasa istana? Apakah ciri-cirinya dan fungsi-fungsinya ?Bahasa istana atau bahasa dalam merupakan bahasa komunikasi keluarga diraja, ketua negeri dan ketua negara yang mengandungi nilai bahasa yang tinggi dan beradab. Untuk mendapatkan penjelasan lanjut saudara bolehlah mendapatkan buku berkaitan bahasa istana yang berada dalam pasaran atau hubungi bahagian Adat Istiadat, Istana Negara.Makna05.09.2006
1) Apakah maksud kesantunan berbahasa, ciri-cirinya serta penggunaannya dalam masyarakat? 2) Contoh-contoh kesantunan bahasa yang diamalkan dalam masyarakat. 3) Senarai rujukan buku atau artikel untuk kesantunan berbahasa.Santun Berbahasa, secara umumnya merujuk penggunaan bahasa yang baik, sopan beradab, menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicaranya. Sdr bolehlah merujuk buku yang berkaitan, cuba layari Kawat melalui Laman DBP.Makna08.08.2007
apakah bersalin/melahirkan,terima kasih, dan datang yang digunakan dalam bahasa istana?Bahasa istana merupakan satu jenis laras bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Digunakan oleh golongan istana dalam sistem komunikasi antara mereka seperti panggilan gelaran-gelaran dan sebagainya yang mengandungi nilai bahasa yang tinggi dan beradab. Saudara boleh merujuk perkara ini di Bahagian Protokol dan Adat Istiadat, Jabatan Perdana Menteri.   Istilah26.04.2009
Assalammualaikum... soalan 1 saya ingin bertanya maksud perkataan yang tidak terdapat dapat kamus Dewan 1) Babarisme 2)uca (cth ayat dalam sajak : Siapa mungkin mengutip kuasa uca) soalan 2 yang mana lebih sesuai? Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia? Terima Kasih

1. Barbarisme bermaksud cara atau perbuatan yang tidak beradab.

2. Kata "uca" yang ditemui dalam pangkalan data kami ialah terjemahan head start dalam bahasa Melayu dan digunakan dalam bidang sukan. Berdasarkan ayat contoh he was given a head start in the race, head start atau uca dalam bahasa Melayu boleh membawa maksud kelebihan.

Makna29.06.2011
Pertanyaan ini berkaitan dengan imbuhan pinjaman daripada bahasa asing. Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 309 di bawah tajuk 'imbuhan daripada Arab-Parsi' dinyatakan cuma satu sahaja, iaitu awalan bi- yang diambil daripada Parsi. Sebenarnya Parsi yang sekarang ini ialah Iran bukan dalam kalangan negara Arab. Imbuhan bi atau be (e taling) pada mereka memang benar membawa maksud tidak seperti perkataan bewafa (tidak setia) tetapi bi- dalam bahasa Arab membawa maksud dengan (kata sendi nama) dan tidak pernah membawa maksud tidak seperti bi + adab = biadab. Dalam bahasa Arab bila dikatakan bi al-adab, membawa maksud secara beradab atau dengan adab bukannya secara tidak sopan. Harap pihak tuan dapat menjelaskan kemusykilan ini.Maklumat dan pertanyaan tuan ini perlu kami rujuk pihak yang berwenang dalam hal ini, iaitu para penyusun buku Tatabahasa Dewan. Maklumat yang diperoleh akan kami e-melkan kepada pihak tuan. Kami berusaha mendapatkan maklumat yang tersebut dengan kadar yang segera.Lain-lain18.08.2015
Assalamualaikum. Saya ingin bertanya beberapa soalan seperti berikut: 1) perlukah perkataan "berkuat kuasa" disusuli dengan "mulai". Cth "Berkuat kuasa mulai Januari 2016, ...." 2) perlukah perkataan "merujuk" disusuli dengan perkataan "dengan"? 3) apakah kata sendi yang sesuai (dan kenapa) untuk ayat berikut: "..meletakkan batu asas ?? usaha untuk..." 4) Salah satu makna "legacy" dlm BI adalah "something that is a part of your history or that remains from an earlier time". Apakah terjemahan BM yang sejadi dengan legacy untuk makna ini? Dlm PRPM, takrifan legasi adalah "perwakilan negara di luar negara". 5) Dalam konteks apakah perkataan "ia" dibolehkan penggunaannya? Tolong berikan contoh dan penjelasan. 6) Adakah betul terjemahan berikut dan yang mana yang lebih sejadi? a) adopt : diguna/diserap/diterima b) adapt : disesuai/diguna pakai/diterima pakai c) pioneer project : projek perintis / projek rintis d) technology recipient : penerima teknologi e) advocacy : advokasi f) working plan : rangka kerja / rancangan kerja / perancangan kerja 7) Apakah konteks yang sesuai untuk menggunakan perkataan: a) membudayakan b) memperbudayakan 8) jika menggunakan perkataan yang dipinjam dari BI, adakah penggunaan imbuhan dibenarkan? Cth aktiviti -> aktivitinya, promosi -> mempromosikan, dll Terima kasih.1. Penggunaan yang lebih gramatis ialah berkuat kuasa pada Januari 2016.
2. Penggunaan yang betul ialah ... merujuk kepada/pada.
3. Soalan tidak jelas.
4. Untuk perkataan legacy, dalam data kami yang boleh dirujuk ialah melalui http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=legacy.
 
5. Ia merupakan kata ganti nama diri ketiga dan kata ganti benda yang dibicarakan. Penggunaan "ia" menggantikan benda/subjek (bukan binatang) yang dibicarakan sama seperti penggunaan it dalam bahasa Inggeris yang merujuk kepada benda/subjek yang dibicarakan.
6. Sila rujuk PRPM kerana terdapat padanan bahasa Melayu yang diberikan.
7. Dalam Kamus Pelajar, membudayakan bermaksud mendidik supaya berbudaya (beradab); menjadikan seseorang atau sesuatu berbudaya; ~ masyarakat. Manakala tiada pembentukan kata memperbudayakan dalam data korpus kami.
8. Terdapat beberapa perkataan pinjaman yang boleh menerima imbuhan bahasa Melayu. Puan boleh merujuk Kamus Dewan untuk carian kata.
Tatabahasa16.02.2017
Assalamualaikum. Saya ingin bertanya beberapa soalan seperti berikut: 1) perlukah perkataan "berkuat kuasa" disusuli dengan "mulai". Cth "Berkuat kuasa mulai Januari 2016, ...." 2) perlukah perkataan "merujuk" disusuli dengan perkataan "dengan"? 3) apakah kata sendi yang sesuai (dan kenapa) untuk ayat berikut: "..meletakkan batu asas ?? usaha untuk..." 4) Salah satu makna "legacy" dlm BI adalah "something that is a part of your history or that remains from an earlier time". Apakah terjemahan BM yang sejadi dengan legacy untuk makna ini? Dlm PRPM, takrifan legasi adalah "perwakilan negara di luar negara". 5) Dalam konteks apakah perkataan "ia" dibolehkan penggunaannya? Tolong berikan contoh dan penjelasan. 6) Adakah betul terjemahan berikut dan yang mana yang lebih sejadi? a) adopt : diguna/diserap/diterima b) adapt : disesuai/diguna pakai/diterima pakai c) pioneer project : projek perintis / projek rintis d) technology recipient : penerima teknologi e) advocacy : advokasi f) working plan : rangka kerja / rancangan kerja / perancangan kerja 7) Apakah konteks yang sesuai untuk menggunakan perkataan: a) membudayakan b) memperbudayakan 8) jika menggunakan perkataan yang dipinjam dari BI, adakah penggunaan imbuhan dibenarkan? Cth aktiviti -> aktivitinya, promosi -> mempromosikan, dll Terima kasih.

1. Dalam konteks ayat yang diberikan, perkataan “mulai” perlu digunakan.

2. Penggunaan “dengan” selepas perkataan “merujuk” bergantung pada ayat. Sila berikan ayat supaya kami dapat menentukan sama ada perkataan “dengan” perlu digunakan.

3. Soalan tidak jelas. Sila berikan ayat penuh dan konteks penggunaan.

4. Dalam Kamus Inggeris-Melayu Dewan, “legacy” mempunyai beberapa bermaksud, iaitu pusaka, harta peninggalan, warisan dan kesan. Berdasarkan maksud dalam bahasa Inggeris yang diberikan, perkataan yang sesuai ialah warisan.

5. “Ia” merupakan kata ganti nama diri ketiga dan kata ganti benda yang dibicarakan. Penggunaan “ia” menggantikan benda atau subjek (bukan binatang) yang dibicarakan adalah betul sama seperti penggunaan it dalam bahasa Inggeris yang merujuk kepada benda atau subjek yang dibicarakan.

6. Dalam Kamus Inggeris-Melayu Dewan, “adopt” bermaksud mengambil, menerima, mengamalkan dan menyerap. “Adapt’ pula bermaksud menyesuaikan, memadankan, mengadaptasikan, menyadur dan menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, terjemahan yang betul bergantung pada konsep dan konteks penggunaan.

pioneer project – projek perintis

technology recipient : penerima teknologi

advocacy – sokongan, perakuan

work plan – rancangan kerja

7. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, membudayakan bermaksud:

1. mengajar atau mendidik seseorang (masyarakat dan lain-lain supaya berbudaya)

 Contoh ayat:  Masyarakat juga perlu berusaha untuk melestarikan dan membudayakan penggunaan tulisan Jawi dalam semua aspek pendidikan dan kehidupan.

2. membiasakan sesuatu perilaku (perbuatan dan lain-lain) yang baik supaya berbudaya atau beradab

Perkataan “memperbudayakan” tidak terdapat dalam bahasa Melayu.

8. Penggunaan imbuhan dibenarkan dan perkataan “mempromosikan” adalah betul.

 

Tatabahasa17.02.2017
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata beradab