Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Buku ; Peribahasa ; Multimedia ; Jurnal ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
BahasaPenyelidikan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Analisis Nahu Wacana Bahasa Melayu Klasik Berdasarkan Teks Hikayat Hang Tuah Penulis : Sato Hirobumi @ Rahmat Abdullah Tahun terbit : 1997 Halaman : 252 Abstrak : Buku ini merupakan kajian tentang nahu wacana bahasa Melayu yang didasarkan pada pandangan dari sudut linguistik struktural-fungsian. Kajian ini membincangkan bentuk ayat dan distribusinya dalam wacana berdasarkan rangka nahu wacana. Tumpuan diberikan kepada analisis tenunan yang didapati antara ayat yang membentuk wacana, berhubung dengan kombinasi susunan maklumat dan susunan ayat yang lojik. Antara yang dibincangkan termasuklah permasalahan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Sintaksis Bahasa Melayu Bersumberkan Karya Sastera Penulis : Awang Sariyan Tahun Terbit : 2009 Halaman : 364 Abstrak : Kajian ini berkaitan dengan aspek sistem tatabahasa iaitu kajian sintaksis bahasa Melayu berdasarkan karya sastera Melayu klasik dan karya sastera Melayu moden. Untuk sastera Melayu klasik, Sulalatus Salatin dipilih menjadi sumber korpus dan sastera Melayu moden pula cerpen-cerpen Keris Mas, dan novel Hari-hari Terakhir Seorang Seniman karya Anwar Ridhwan. Analisis kajian berdasarkan pada rumus-rumus sintaksis bahasa Melayu yang disusun menurut kerangka teori linguistik transformasi-generatif. Pola dan jenis ayat yang tinggi kekerapannya dalam karya-karya sastera dianalisis binaannya, termasuk variasi gaya
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Analisis Bahasa dalam Kitab Tib Pontianak Penulis : Ab. Razak Abd. Karim Tahun Terbit : 2006 Halaman : 192 Abstrak : Kajian ini memberi tumpuan kepada aspek-aspek penggunaan bahasa berdasarkan Kitab Tib Pontianak. Kitab ini merupakan kitab yang terkenal di Kalimantan sebagai sebuah kitab perubatan yang penting dalam masyarakat Melayu sebelum kemunculan perubatan moden. Dalam proses penyediaan bahan-bahan dan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
gambaran dan sejarah tentang pelbagai sistem tulisan iaitu, Pallava, Kawi, Jawi dan Rumi yang digunakan oleh bahasa Melayu dari dulu hingga kini. Dapatan kajian diperoleh daripada hasil kajian yang dibuat berdasarkan tinggalan sejarah dalam bentuk paleografi dan juga epigrafi. Buku ini juga membincangkan kajian tentang bahasa-bahasa daerah yang lain seperti Rejang, Lampung, Batak, Kerinci, lembak, Pasemah, Serawai, Makassar-Bugis dan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Siak, Lubu, Minangkabau, Kampar, Inderagiri, Kuantan, Talang, Kerinci, Jambi, Kubu, Muko-muko, Rawas, Musi, Sumatera Tengah, Bangka Hulu, Ogan, Palembang, Bangka, orang Lom, orang Laut dan Belitung. Data yang diperoleh berdasarkan hasil tulisan yang telah diterbitkan dan yang tidak diterbitkan seperti latihan ilmiah, laporan penyelidikan, kertas-kertas kerja simposium dan sebagainya. Sumber data pula diperoleh dari Indonesia, Malaysia, Jerman, Amerika Syarikat
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
pengarang telah dipilih. Dalam kajian ini dikemukakan Model Tautan Pindaan (MTP) sebagai dasar analisis. Dengan menggunakan MTP analisis kajian dikemukakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Terdapat dua hipotesis yang dibuat berdasarkan kajian tautan ini iaitu kajian membuktikan bahawa sesuatu teks dengan kepanjangan teks yang dikaji perlu mempunyai tautan perulangan, kolokasi dan penghubung ayat sebagai pembentuk teks. Hipotesis yang kedua pula menunjukkan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
yang membolehkan bahasa hidup dan berkembang. Konsep yang melibatkan organisasi dan sistem sosial, pandangan dunia, kegiatan sosioekonomi, pendidikan, ekonomi dan sistem semiologi. Teori yang dikemukakan di dalam buku ini digubal berdasarkan data tentang bahasa dan dialek-dialek Melayu yang diperoleh daripada sumber linguistik dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah alam Melayu, baik sejarah, politik mahupun sosial. Title: SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berdasarkan