Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Peribahasa ; Jurnal ; Dialek ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Adakah ng dalam perkataan "menghulurkan" ialah digraf?Digraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng, ny dan sy, dan contoh yang tuan berikan ialah digraf.Tatabahasa01.03.2013
Bolehkah berikan perbezaan antara digraf dan konsonan berganding?Digraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi, iaitu ng, ny, sy, kh dan gh dalam perkataan nganga, nyamuk, syiling, khemah dan ghaib. Manakala konsonan bergabung pula berlaku apabila dua huruf konsonan hadir secara berurutan dalam satu perkataan. Contohnya, konsonan bergabung dalam perkataan trompet, krayon, stoking, skuter, troli, drama, promosi, stesen, dan klinik.Tatabahasa30.10.2013
Adakah "ng" dalam perkataan berikut merupakan digraf? -mengumpulkan -menggali -denganDigraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi (seperti ng, ny, sy), dwihuruf, dwi­lambang, huruf rangkap.

Contoh yang diberikan merupakan digraf.
Tatabahasa22.04.2013
"apakah perbezaan antara digraf dengan konsonan bergabung?"Digraf sama dengan konsonan bergabung, iaitu dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi (seperti ng, ny, sy), atau disebut juga dwihuruf, dwi­lambang dan huruf rangkap.Lain-lain26.02.2013
Salam. Sila terangkan perbezaan antara digraf dengan konsonan bergabung. Terima kasih.Digraf sama dengan konsonan bergabung, iaitu dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi (seperti ng, ny, sy), atau disebut juga dwihuruf, dwi­lambang dan huruf rangkap.Tatabahasa30.01.2013
Apakah yang dimaksudkan denagn 'digraf' dan 'diftong'? Harap tuan dapat berikan contoh perkataan. Terima kasih.Digraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi (seperti ng, ny, sy), atau disebut juga dwihuruf, dwi­lambang dan huruf rangkap; manakala diftong ialah dua huruf vokal spt ai, au, dan oi yang menghasilkan bunyi berangkap dan puncak kenyaringannya jatuh pada vokal pertama (seperti pantai, pulau dan amboi).Tatabahasa17.03.2010
Apakah perbezaan antara digraf dengan konsonan bergabung? Sila berikan contoh. Terima kasih.Digraf sama dengan konsonan bergabung, iaitu dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi (seperti ng, ny, sy), atau disebut juga dwihuruf, dwi­lambang dan huruf rangkap.Tatabahasa13.01.2013
apakah perbezaan antara digraf dengan konsonan berganding.sila jelaskan bersama-sama contohDigraf sama dengan konsonan berganding, iaitu dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng, ny dan sy, atau disebut juga dwihuruf, dwi­lambang dan huruf rangkap.Tatabahasa12.09.2011
Bolehkah tuan beri takrifan 'digraf' dan 'diftong' beserta contoh-contohnya. Terima kasih.Penjelasn yang tuan kemukakan betul. Digraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng, ny, sy, kh dan gh dalam perkataan nganga, nyamuk, syiling, khemah dan ghaib.  Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai, au, dan oi dalam perkataan pandai, pulau dan amboi.Tatabahasa26.01.2014
Salam sejahtera. [kr] dalam perkataan rekreasi ialah digraf atau konsonan bergabung? Terima kasih.Digraf sama dengan konsonan bergabung, iaitu dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng, ny dan sy, atau disebut juga dwihuruf, dwi­lambang dan huruf rangkap. kr dalam dalam perkataan rekreasi ialah digraf. Kami akan memaklumkan semula kepada saudara kerana terdapat beberapa kekeliruan telah timbul mengenai digraf dan konsonan beragbung.Tatabahasa22.04.2013