Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Direktori Karyawan ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Untuk istilah 'Eco Product', adakah 'Produk Eko' terjemahan yang betul ? Terima kasihEko- merupakan awalan asing berkaitan dengan ekologi, contohnya ekopelancongan.  Awalan dalam bahasa Melayu tidak boleh berdiri sendiri untuk membentuk frasa Produk Eko-. Dari segi pembentukan istilah, kami mencadangkan produk ekologi.Istilah09.09.2014
apakah maksud sistem eko-dualisme?

Eko-: awalan asing berkaitan dgn ekologi, mis ekopelancongan.

Dualisme: 1. faham yg berasaskan dua prinsip yg saling bertentangan spt antara kebaikan dan kejahatan, dan antara terang dan gelap; 2. keadaan apabila wujud dua sifat yg ketara saling bertentangan pd diri seseorang. 

Lain-lain01.09.2009
SAYA PERLU KEPASTIAN DARI PIHAK DBP EJAAN YANG TEPAT BAGI PERKATAAN BERIKUT IAITU:- 1. EKO SISTEM ATAU EKOSISTEM 2. KERETA API ATAU KERETAPI 3. EKO LANCONG ATAU EKOLANCONG 4. MENGENAL PASTI ATAU MENGENALPASTI KERSAMA DARI PIHAK TUAN AMAT DIHARGAI.SEKIAN TERIMA KASIH.

Puan Kasmah, terima kasih kerana menghubungi KNBDBP.

Ejaan yang betul bagi ketiga-tiga soalan ialah, ekosistem, ekolancong, kereta api dan mengenal pasti. Terima kasih.

Ejaan26.05.2009
Bilakah kita menggunakan perkataan "pakai' dan 'guna'? dan perkataan 'sampai' dan 'hingga'? Apakah maksud dengan "...dia minggir diri tiga kali" Terima kasih

guna 1. manfaat, faedah: kelapa sawit banyak ~nya; 2. peranan, fungsi: guru menerangkan ~ akar pd pokok; 3. untuk, bagi: dia datang ke bandar ~ mencari keselamatan hidup; 4. budi baik, kebaikan: tidak tahu membalas ~;
~ tenaga (Eko) penggunaan tenaga manusia; ~ tenaga penuh (Eko) penggunaan seluruh tenaga manusia yg sanggup bekerja; ~ tenaga tak penuh (Eko) penggunaan tenaga manusia yg tidak sepenuhnya; guna 1. manfaat, faedah: kelapa sawit banyak ~nya; 2. peranan, fungsi: guru menerangkan ~ akar pd pokok; 3. untuk, bagi: dia datang ke bandar ~ mencari keselamatan hidup; 4. budi baik, kebaikan: tidak tahu membalas ~;
~ tenaga (Eko) penggunaan tenaga manusia; ~ tenaga penuh (Eko) penggunaan seluruh tenaga manusia yg sanggup bekerja; ~ tenaga tak penuh (Eko) penggunaan tenaga manusia yg tidak sepenuhnya;

pakai 1. = memakai: semua ~ baju tangan panjang; boleh ~ kasut; makan ~; 2. dgn cara, dgn jalan: tiap-tiap kali ibunya membeli tidak ~ bayar, tetapi ~ tulis sahaja; ~ paksa sahaja;

sampai I 1. tiba (di): tidak berapa lamanya belayar itu, ~lah ia ke Riau; 2. mencapai tujuan (maksud, niat, dll): maka terlalulah susah hati sahaya sebab surat itu tiada ~ ke dalam; apa lagi yg kaufikirkan? Maksudmu telah ~; 3. sehingga menjadi: mengapa mak ~ begini melarat; 4. mencapai had, cukup: gajinya tidak ~ seratus ringgit tetapi berlagak macam orang kaya; 5. hingga ke, sehingga: ~ hari ini, kami tidak pernah mempedulikan dia lagi;

hingga 1. garis yg terakhir, batas: tiap-tiap sesuatu ada ~ batasnya; 2. sampai ke (had tempat, waktu, dll): percakapan terhenti ~ itu, masing-masing berdiri mencari tempat sujud; ~ kini sampai pd ketika ini; ~ kini ke atas pd masa sekarang dan selanjutnya; 3. = sehingga, hinggakan, sehinggakan sampai pd keadaan (masa dll), sampai menjadi: ~ matahari telah condong benar ke barat barulah si Tanggang berkayuh balik; 4. sl setelah (sudah);

Makna05.12.2007
Kebakaran secara terbuka menyebabkan eko-sistem kita tidak seimbang.

Ejaan yang betul ialah ekosistem.

Ejaan20.11.2011
1) Apakah perbezaan antara eko-pelancongan dan agro-pelancongan 2) dari segi ejaan adakah dieja dengan satu perkataan, dua perkataan atau ada tanda sempang. terima kasih. Rusli Kamaruddin PA YB Dato' Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang

 Encik Rusli,

Perbezaan antara kedua-dua perkataan tersebut dapat dilihat daripada makna yang diberikan.

Ekopelancongan bermaksud pelancongan yg berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi spt. flora, fauna, pantai, tasik dan sungai: Kajian dijalankan utk menjadikan tasik itu sbg. pusat penyelidikan dan ~.  

Agropelancongan bermaksud aktiviti pelancongan yang berasaskan pertanian seperti lawatan ke ladang kelapa sawit, kawasan ternakan atau dusun buah-buahan.

 

Kedua-dua perkataan ini dieja sebagai satu perkataan.

Makna07.01.2010
Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadinya. Apakah 2 kesalahan ayat di atas?Ayat yang betul ialah Malaysia mampu memajukan bidang ekopelancongan kerana negara ini kaya dengan sumber semula jadinya.Tatabahasa23.01.2008
pengertian inap desa / homestay dan pengertian eko pelanconganDalam Glosari Pelancongan terbitan DBP, homestay (inap desa) didefinisikan sebagai 'Cara penginapan alternatif biasanya bersama-sama sebuah keluarga untuk tempoh tertentu'. Homestay programme didefinisikan sebagai 'Program pelancongan yang diatur supaya pelancong tinggal bersama keluarga tempatan'. Ekopelancongan pula didefinisikan sebagai 'Pelancongan yang berasaskan alam semula jadi seperti hutan tropika, pantai, pulau, bukit, taman, laut dan sebagainya'. Istilah08.02.2012
Apakah EcoCampus dalam Bahasa Malaysia? Adakah ia Ekokampus atau Eko Kampus seperti Ecotourism menjadi Ekopelancongan? dan apakah definisi yang sesuai untuk digunakan bagi EcoCampus di atas? Kerjasama anda saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih.Padanan bahasa Melayu untuk "ecocampus" ialah ekokampus.Istilah12.11.2016
1.Senarai 15 kata majmuk yang dimantapkan 2. Panduan menggunakan tanda sempang cth ekopelancongan @ eko-pelancongan.

Antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kakitangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tandatangan, tanggungjawab, warganegara, pesuruhjaya. Untuk keterangan lebih lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.

Tatabahasa21.10.2008
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata eko