Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Universiti Awam ; Hasil Penyelidikan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Salam, bolehkah di antara frasa-frasa dalam ayat diselangi dengan kata seperti kata bantu, kata penguat dan sebagainya? Contoh: 1. Rombongan sekolah akan ke Port Dickson. Frasa nama: Rombongan sekolah Frasa sendi nama: akan ke Port Dickson 2. Rumah itu amat besar. Frasa nama:Rumah itu Frasa adjektif: amat besar Terima kasih.1. Ayat yang gramatis, Rombongan sekolah akan melawat Port Dickson pada minggu hadapan. Kata sendi nama tidak hadir secara berurutan. 
2. Rumah itu amat besar. Ayat ini betul.
Tatabahasa30.04.2014
Tuan DBP, mengapakah wujudnya frasa-frasa "hadirin sekalian"? Kata "sekalian" kata bilangan yang terletak di hadapan frasa nama kerana berguna sebagai penerang jumlah frasa nama. Sebagai contoh sekalian murid, sekalian hadirin, sekalian kawan, sekalian pencuri. Mengapakah dalam teks ucapan, tidak diperikan "sekalian hadirin"? Sebagai contoh: Sekalian hadirin, perpaduan amat mustahak untuk menjanakan negara yang maju....... . Natijahnya, soal inti saya: Mengapakah pegarinya bentuk frasa "hadirin sekalian", sedang kata bilangan berada di depan frasa nama?Frasa "hadirin sekalian" lewah namun banyak digunakan dalam kalangan masyarakat. Bagi menghasilkan ungkapan yang gramatis, ungkapan tersebut boleh ditukar kepada "Hadirin yang dihormati" dan "Murid-murid yang disayangi".Tatabahasa15.08.2015
Soalan bagi persuratan : Adalah dengan segala hormatnya (atau) Dengan segala hormatnya Mohon pandangan. Terima kasihBinaan ayat boleh terdiri Frasa Nama +Frasa Nama/ Frasa Kerja/ Frasa Adjektif/ Frasa Sendi Nama. Ayat yang menggunakan kata hubung keterangan "dengan" sebagai permulaan ayat dinamakan sebagai "ayat hubung keterangan cara".  Oleh sebab itu, ayat yang betul ialah "Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara...".  Adalah ialah kata pemeri yang hanya boleh hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama dan tidak pada permulaan ayat.Tatabahasa29.01.2014
Tuan, apakah perbezaan antara frasa-frasa di bawah? 1. bertanya tentang soalan 2. bertanyakan soalan 3. menanyai guru soalan 4. menanyakan soalan kepada guru Soalan 1: Adakah struktur frasa "menanyakan soalan kepada guru" betul? Soalan 2: Apakah perbezaan antara "bertanyakan" dengan "menanyakan"? Soalan 3: Apakah maksud "frasa"? Soalan 4: Berdasarkan formula yang diberikan oleh cikgu BM saya, "menanyai" hadir di depan objek bernyawa, manakala "menanyakan" hadir di depan objek tidak bernyawa. Dalam maksud lain, selepas "menanyai" hendaklah meletakkan objek bernyawa dan selepas "menanyakan" haruslah meletakkan objek tidak bernyawa. Adakah pernyataan ini betul? Atau perbezaan perkataan "menanyai" dengan "menanyakan" dikaji melalui maksud dan bukan formula? Adakah formula guru BM saya ini berguna dan berkesan? Sekian sahaja masalah saya. Terima kasih.Frasa bermaksud satu kata atau lebih yang dapat bertugas sebagai subjek, predikat atau objek dalam pembinaan sesuatu ayat. Perbezaan antara "bertanyakan" dengan "menanyakan" ialah bertanyakan bermaksud bertanya berkenaan sesuatu, manakala menanyakan bermaksud bertanya berkenaan sesuatu kepada. Lihat contoh ayat ini untuk melihat perbezaan penggunaan kedua-dua kata tersebut, "Ayah bertanyakan keadaan kesihatan Pak Long melalui anaknya" dan "Ani menanyakan doktor tentang keseriusan penyakit ibunya". Pernyataan yang diberikan oleh guru Bahasa Melayu saudara adalah betul, iaitu "menanyai" diikuti objek bernyawa, manakala "menanyakan" diikuti objek tidak bernyawa.Tatabahasa01.05.2014
Salam Sejahtera. Ayat di bawah ialah "Frasa Nama" +"Frasa Sendi" atau "Frasa Nama" + "Frasa Kerja"? Siti Aisyah di padang sekolah menjalani latihan kawad. Terima kasih.Ayat yang betul ialah Siti Aisyah menjalani latihan kawad di padang sekolah, pola FN + FK.Tatabahasa11.02.2016
Apakah perkataan/frasa yang sesuai untuk "micro-moments" dan "programmatic push". Frasa-frasa ini selalu kita jumpa dalam teks berkaitan Programmatic Advertising.Untuk makluman, belum ada istilah bahasa Melayu yang khusus untuk "micro-moments" dan "programmatic push". Walau bagaimanapun, padanan bahasa Melayu yang dicadangkan ialah mikromomen dan tolakan programatik. Istilah26.01.2017
Assalamualaikum..tolong bantu saya bagaimana yang dikatakan sebagai asas penamaan Frasa. Terimakasih
Frasa ialah kumpulan kata yang membentuk unit sintaksis sesuatu klausa. Klausa ialah unit yang merupakan rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yg menjadi konstituen atau bahagian. 
Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, frasa ialah kumpulan kata yang membentuk unit sintaksis sesuatu klausa yang dapat bertugas sebagai subjek atau predikat atau objek dalam sesuatu ayat. Dalam bahasa Melayu, frasa terdiri daripada frasa nama,frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi.

Frasa nama (FN) ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama, kata nama terbitan atau kata ganti nama. Frasa nama boleh menjadi subjek atau predikat. Contoh frasa nama subjek: Pemenang hadiah itu , Contoh frasa nama predikat: pelajar universiti tempatan. Ayat lengkap (FN + FN): Pemenang hadiah itu pelajar universiti tempatan.  
Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama. Contoh: kata sendi ke , diikuti frasa nama sawah setiap pagi, ayat (FN + FS): Ibu  ke sawah setiap pagi.

Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata bantu, objek, pelengkap, ayat komplemen, dan keterangan. Frasa adjektif ialah susunan perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau sifat sebagai kata intinya. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut.
Tatabahasa25.02.2014
Salam. Apakah itu frasa?Frasa ialah binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar. Kata kerja juga boleh menjadi frasa, iaitu frasa kerja seperti dalam ayat "Ahmad membaca buku". Membaca ialah frasa kerja dalam binaan ayat tersebut.Makna13.01.2014
Tuan, Cth ayat: Gadis itu cantik bagai bulan purnama Tuan , adakah bagi pola ayat ini ialah Frasa Nama + Frasa Adjektif Atau Frasa Nama + Frasa Sendi ? Yang mana satu betul?Gadis itu cantik bagai bulan purnama. Pola ayat tersebut ialah FN + FA.Tatabahasa17.10.2015
Pola ayat : Kasut itu berwarna biru - Frasa Nama + Frasa Adjektif. Tatabahasa 25.01.2011 Hotel itu bertaraf dunia. Pola ayat Frasa Nama + Frasa Adjektif Tatabahasa 02.03.2011 Kemudahan awam di negara ini bertaraf dunia - pola ayat FN + FA. Tatabahasa 11.02.2011 Pada pendapat saya, jwp bagi ketiga-tiga ayat di atas (dipetik drp halaman Khidmat Nasihat DBP) salah. Berwarna & bertaraf kedua-duanya merupakan kata kerja. Oleh itu, pola ayat sepatutnya FN + FK Terima kasih. Drp: Cikgu ChowPenerangan yang Cikgu Chow berikan memang tepat. Data yang silap akan dibetulkan secepat mungkin. Pihak kami mohon maaf atas kekeliruan yang timbul.Tatabahasa18.08.2015
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata frasa