Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Buku ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Hasil Penyelidikan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Panduan Umum
Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia
FIZIK: ELEKTROMAGNET KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN KAMUS FIZIK: OPTIK KAMUS BIOLOGI KBSM KAMUS BIOLOGI: MIKROBIOLOGI PANDUAN PENYUSUNAN KAMUS ISTILAH KAMUS KIMIA BIOKIMIA KAMUS ISTILAH HIDROLOGI KAMUS EKONOMI Kamus Biologi: Genetik Panduan Komputer: Kamus Komputer Edisi Baru Siri Kamus Istilah MABBIM: Kamus Farmasi: Kimia Farmasi Kamus Sosiolinguistik Kamus Simpulan Bahasa Edisi Kedua Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Edisi Kedua Kamus KBSR Dewan Bergambar Edisi Kedua Siri
Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia
FIZIK: ELEKTROMAGNET KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN KAMUS FIZIK: OPTIK KAMUS BIOLOGI KBSM KAMUS BIOLOGI: MIKROBIOLOGI PANDUAN PENYUSUNAN KAMUS ISTILAH KAMUS KIMIA BIOKIMIA KAMUS ISTILAH HIDROLOGI KAMUS EKONOMI Kamus Biologi: Genetik Panduan Komputer: Kamus Komputer Edisi Baru Siri Kamus Istilah MABBIM: Kamus Farmasi: Kimia Farmasi Kamus Sosiolinguistik Kamus Simpulan Bahasa Edisi Kedua Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Edisi Kedua Kamus KBSR Dewan Bergambar Edisi Kedua Siri
Pangkalan Data Korpus - Dewan Bahasa dan Pustaka
t?l” 0 Pangkalan Data Korpus Pangkalan Data Korpus terdiri daripada Sistem Korpus dan Data Korpus . Sistem Korpus Sistem Korpus merupakan perisian yang dibangunkan oleh kumpulan penyelidik Unit Terjemahan Melalui Komputer di Universiti Sains Malaysia dalam rangka kerjasama USM-DBP berlandaskan Memorandum Persefahaman yang termeterai pada 1993. Sistem korpus ini dilengkapi kemudahan untuk mencapai bentuk-bentuk kata, kata terbitan dan rangkai kumpulan bahan untuk kajian (seperti kumpulan contoh penggunaan kata dll)" (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1994). Namun demikian, dalam linguistik moden, "korpus" mempunyai pengertian tambahan sebagai bahan yang "terbacakan dan terolahkan komputer". Ini bermakna korpus yang dikumpulkan dan diselenggarakan dalam projek ini merupakan kumpulan teks digital yang boleh diproseskan dengan teknik dan kaedah linguistik komputeran untuk menampilkan pola dan hubung kait sesuatu
Pengenalan - Dewan Bahasa dan Pustaka
penyelidikan yang ditangani Bahagian Penyelidikan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia yang berwibawa. Program ini mengandalkan tiga komponen utama, iaitu : a. Komputer sebagai alat bantu penyelidikan bahasa, b. Bahasa sebagai objek kajian, dan c. Teknik yang berkaitan dengan pemprosesan bahasa, khususnya metodologi penyelidikan dalam linguistik korpus dan linguistik komputeran. Secara ringkas, program ini juga dikenali sebagai KOMBAT (KOMputer, BAhasa, Teknik). Program ini bermatlamat untuk: a. Menyediakan prasarana penyelidikan bahasa seperti korpus teks digital, perisian pemprosesan bahasa, dan bahan rujukan kebahasaan (seperti pedoman dan rumus bahasa) dalam bentuk e
Pangkalan Data Korpus - Dewan Bahasa dan Pustaka
t?l” 0 Pangkalan Data Korpus Pangkalan Data Korpus terdiri daripada Sistem Korpus dan Data Korpus . Sistem Korpus Sistem Korpus merupakan perisian yang dibangunkan oleh kumpulan penyelidik Unit Terjemahan Melalui Komputer di Universiti Sains Malaysia dalam rangka kerjasama USM-DBP berlandaskan Memorandum Persefahaman yang termeterai pada 1993. Sistem korpus ini dilengkapi kemudahan untuk mencapai bentuk-bentuk kata, kata terbitan dan rangkai kumpulan bahan untuk kajian (seperti kumpulan contoh penggunaan kata dll)" (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1994). Namun demikian, dalam linguistik moden, "korpus" mempunyai pengertian tambahan sebagai bahan yang "terbacakan dan terolahkan komputer". Ini bermakna korpus yang dikumpulkan dan diselenggarakan dalam projek ini merupakan kumpulan teks digital yang boleh diproseskan dengan teknik dan kaedah linguistik komputeran untuk menampilkan pola dan hubung kait sesuatu
Pengenalan - Dewan Bahasa dan Pustaka
penyelidikan yang ditangani Bahagian Penyelidikan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia yang berwibawa. Program ini mengandalkan tiga komponen utama, iaitu : a. Komputer sebagai alat bantu penyelidikan bahasa, b. Bahasa sebagai objek kajian, dan c. Teknik yang berkaitan dengan pemprosesan bahasa, khususnya metodologi penyelidikan dalam linguistik korpus dan linguistik komputeran. Secara ringkas, program ini juga dikenali sebagai KOMBAT (KOMputer, BAhasa, Teknik). Program ini bermatlamat untuk: a. Menyediakan prasarana penyelidikan bahasa seperti korpus teks digital, perisian pemprosesan bahasa, dan bahan rujukan kebahasaan (seperti pedoman dan rumus bahasa) dalam bentuk e
Kenal Kata - Dewan Bahasa dan Pustaka
setelah 10 tahun edisi semakannya yang ketiga diterbitkan. Sebanyak 5843 entri, subentri, dan frasa entri baru terdapat dalam kamus baru ini yang mencakupi pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi, linguistik, komputer, astronomi, agama, politik, pelayaran dan muzik. Sebahagian besar kata dalam kamus ini merupakan kosa kata bidang teknologi maklumat dan komunikasi, misalnya e-mel, menge-melkan, akses, mengakses, siber dan sebagainya
Pedoman dan Panduan Bahasa Melayu - Dewan Bahasa dan pustaka
Bahasa Melayu Panduan Penyusunan Kamus Istilah Panduan Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi Istilah Keluaran Kayu Istilah Fotografi Istllah Pasaran Modal Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Istilah Undang-undang Istilah Komputer Istilah Ekonomi/Pentadbiran Perniagaan Istilah Perhotelan Istlilah Perbankan Istilah Perubatan Keluarga Istilah Sains Politik Istilah Aeroangkasa Sajian Makanan (Senarai Nama dan Ungkapan Umum) Nama Indah( Penamaan Khas, Bangunan dan Taman
Kenal Kata - Dewan Bahasa dan Pustaka
setelah 10 tahun edisi semakannya yang ketiga diterbitkan. Sebanyak 5843 entri, subentri, dan frasa entri baru terdapat dalam kamus baru ini yang mencakupi pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi, linguistik, komputer, astronomi, agama, politik, pelayaran dan muzik. Sebahagian besar kata dalam kamus ini merupakan kosa kata bidang teknologi maklumat dan komunikasi, misalnya e-mel, menge-melkan, akses, mengakses, siber dan sebagainya
Pedoman dan Panduan Bahasa Melayu - Dewan Bahasa dan pustaka
Bahasa Melayu Panduan Penyusunan Kamus Istilah Panduan Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi Istilah Keluaran Kayu Istilah Fotografi Istllah Pasaran Modal Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Istilah Undang-undang Istilah Komputer Istilah Ekonomi/Pentadbiran Perniagaan Istilah Perhotelan Istlilah Perbankan Istilah Perubatan Keluarga Istilah Sains Politik Istilah Aeroangkasa Sajian Makanan (Senarai Nama dan Ungkapan Umum) Nama Indah( Penamaan Khas, Bangunan dan Taman
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata komputer