Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Buku ; Multimedia ; Hasil Penyelidikan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Ensiklopedia
Tajuk Sinopsis Bidang Klasifikasi
KOSA KATA

Kosa kata ialah jumlah bilangan perkataan

dalam sesuatu bahasa.

UMUM
KAMUS UMUMKAMUS UMUM, kamus yang tidak mengehadkan kata entrinya kepada kata daripada golongan atau jenis tertentu seperti kata dialek, kata sukuan, kata teknikal, kata slanga dan sebagainya. Biasanya kosa kata yang terkandung dalam sesebuah kamus umum merupakan kosa kata yang difahami oleh masyarakat umum sesuatu bahasa. Kamus umum dalam sesuatu bahasa lazimnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu umum deskriptif dan umum standard.BAHASAPenerbitan
THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE

Thackeray, William Makepeace (18111863),

salah seorang penulis novel agung Inggeris Zaman

Victoria . Novelnya Vanity Fair merupakan salah

sebuah novel yang terbaik dalam kesusasteraan

Inggeris. Thackeray menulis dengan gaya yang

menarik dan bersemangat, kosa kata yang mudah

dan struktur ayat yang jelas. Ciri-ciri ini,

digabungkan dengan pandangan hidupnya yang

jujur, memberikannya kedudukan yang penting

dalam sejarah kesusasteraan realistik.

UMUM
PEMINJAMAN BAHASA SANSKRIT

PEMINJAMAN BAHASA SANSKRIT, proses peminjaman dalam bahasa Melayu.  Kosa kata bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu sejak zaman prasejarah.  Braddell menyatakan bahawa kosa kata itu meliputi agama, falsafah, perdagangan, barangan muzik, undang-undang, raja-raja dan istana, flora dan fauna, dan sebagainya.

BAHASAKonsep
PIGAFETTA ANTONIOPIGAFETTA ANTONIO (1491-1534), ahli pelayaran bangsa Itali yang menghasilkan senarai kosa kata Melayu yang pertama. Dia lahir di Vicenza, Itali.BAHASATokoh
PERKAMUSAN MELAYU

PERKAMUSAN MELAYU, wahana untuk mendokumentasikan kosa kata sesuatu bahasa selengkapnya atau sebahagiannya.  Kamus diisusun untuk tujuan ilmiah dan praktis.  Dalam kamus ilmiah didaftarkan sebanyak mungkin kata sebuah bahasa, dengan perincian maknanya, ada kalanya dilengkapi dengan kata majmuk, peribahasa dan contoh pemakaiannya.  Kamus praktis disesuaikan dengan pemakai sasaran murid sekolah, golongan pemakai spesifik, misalnya kamus istilah pelbagai bidang, kamus untuk pelancong, pedagang dan lain-lainya.

BAHASAKonsep
BAHASA MELAYU SINGAPURA

BAHASA MELAYU SINGAPURA, nama lain bagi bahasa Melayu di Singapura apabila Negara itu diwujudkan pada bulan Ogos 1965. Sebelum itu, bahasa Melayu tetap dikenal di Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan Brunei sebagai satu bahasa yang sama, baik dari segi istilah mahupun tatabahasa, kosa kata, ejaan, sebutan dan istilahnya.

BAHASAKonsep
PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

PERISTILAHAN BAHASA MELAYU, proses penggubalan kata-kata khusus untuk bidang ilmu yang tertentu.  Peristilahan menjadi salah satu aspek penting dalam pembinaan bahasa Melayu.  Istilah dan perkataan baharu dicipta untuk memperkaya kosa kata bahasa Melayu.  Penggubalan istilah dan perkataan baharu dengan banyaknya ini telah memberikan kesan yang tidak sedikit kepada perkembangan bahasa Melayu.  Daripada bahasa yang dianggap serba kekurangan, bahasa Melayu kini telah berhasil menjadi bahasa pengantar dalam bidang pendidikan, baik pada peringkat rendah mahupun pada peringkat pengajian tinggi.

BAHASAKonsep
PENGAJIAN MELAYU DI AMERIKA SYARIKAT

PENGAJIAN Melayu DI AMERIKA SYARIKAT, pusat pengajian bahasa Melayu.  Pusat ini berkembang sesudah Perang Dunia Kedua.   Namun sebelum itu orang Amerika pernah menyumbang karya mereka dalam bidang pengajian Melayu.  Pengkaji Amerika pertama yang belajar bahasa Melayu ialah David Woodard yang ditawan di Sulawesi Tengah pada tahun 1793.  Laporan dan senarai kosa katanya diterbitkan di London pada tahun 1805.  Pada masa itu juga terdapat ramai pelaut Amerika yang lain terlibat dalam perdagangan lada hitam di Sumatera, dan surat mereka terkumpul dalam koleksi khusus di Amerika.

BAHASABahasa
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata kosa