Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Hasil Penyelidikan ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
apa maksud laras bahasa?apa ciri-ciri laras bahasa?apa kegunaan laras bahasa?pentingkah seseorang mengetahui tentang laras bahasa dan ciri-cirinya?Laras Bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Laras terdiri daripada pelbagai bidang seperti laras undang-undang, laras sejarah, laras kimia, laras sains, laras agama dan sebagainya. Contohnya ialah : Teknologi terbaharu "X" telah menghasilkan tilam yang sempurna. - Laras iklan- . Untuk jawapan yang lebih lanjut sila rujuk Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, muka surat 36. Sekian, terima kasih.Lain-lain11.10.2006
1)Apa perbezaan antara laras bahasa dan gaya bahasa? 2)Berikan kategorinya dan contohnya sekali.Laras Bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Laras terdiri daripada pelbagai bidang seperti laras undang-undang, laras sejarah, laras kimia, laras sains, laras agama dan sebagainya. Contohnya ialah : Teknologi terbaharu "X" telah menghasilkan tilam yang sempurna. - Laras iklan- Menurut Kamus Dewan, Gaya bahasa pula ialah cara pemakaian bahasa. Gaya bahasa terdiri dalam pelbagai kategori seperti personifikasi, metafora, simile, aliterasi dan sebagainya. Contoh gaya bahasa ialah - Api pelita meliuk-lintuk apabila dihembus angin. (Gaya bahasa personifikasi)-iaitu sikap manusia (meliuk-lintuk) yang diberikan kepada benda tidak bernyawa. Gaya bahasa sering digunakan dalam karya-karya sastera seperti sajak.Lain-lain03.07.2006
assalamualaikum saya perlukan maklumat berkaitan dengan laras bahasa dari segi makna, dan jenis-jenisnya.. terima kasihLaras bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Laras terdiri daripada pelbagai bidang seperti laras undang-undang, laras sejarah, laras kimia, laras sains, laras agama dan sebagainya. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Keempat untuk mendapatkan maklumat lanjut.Tatabahasa04.05.2009
apakah yang dimaksudkan dengan laras-laras bahasa serta pembahagiannya dan contohLaras bahasa ialah ragam atau variasi bahasa yang digunakan dalam pelbagai bidang. Untuk maklumat lanjut sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Keempat.   Tatabahasa10.09.2008
1. Apakah yang di maksudkan dengan laras bahasa. 2. Kepentingannya? 3. Maksud laras bahasa ekonomi, iklan, kejuruteraan dan politik.Laras bahasa atau ragam bahasa merujuk variasi bahasa berdasarkan penggunaannya, contohnya laras bahasa klasik, laras bahasa istana, laras bahasa sains, laras bahasa ekonomi, laras bahasa iklan, laras bahasa politik dan sebagainya, serta bertujuan untuk memberi pengkhususan penggunaan kata mengikut bidang. Tatabahasa18.07.2008
SILA NYATA JENIS-JENIS LARAS BAHASA YANG TERDAPAT DALAM BAHASA MELAYU DAN NYATAKAN CIRI-CIRI LARAS TERSEBUTLaras bahasa sering dikaitkan dengan sesuatu bidang yang ingin diperkatakan dan kesesuaiannya. Contohnya laras bahasa undang-undang berbeza dengan laras bahasa agama dan laras bahasa sains berbeza dengan laras bahasa sastera.Tatabahasa15.02.2007
apakah yang dimaksudkan dengan laras bahasa?Laras bahasa dikaitkan dengan kesesuaian bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Laras bahasa juga bergantng pada ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contohnya laras bahasa doa berbeza dengan laras bahasa sukan. Laras turut dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta, tujuan dan ayat yang digunakan.Tatabahasa23.01.2007
1) Apa itu laras bahasa? 2) Jenis-jenis laras bahasa? 3) Contoh-contoh laras bahasaLaras bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya misalnya laras bahasa klasik, bahasa istana, bahasa sains, dan lain-lain atau disebut juga sebagai ragam bahasa.Makna27.05.2008
Salam.. Saya ingin mengetahui tentang laras bahasa terutamanya dalam laras seni (visual,tarian,nyanyian dan muzik). Terima kasih.Laras bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya misalnya laras bahasa klasik, bahasa istana, bahasa sains dan bahasa seni. Sila rujuk buku atau makalah yang berkaitan dengan laras bahasa khusus kepada bahasa yang digunakan dalam bidang seni dan budaya.Tatabahasa26.02.2009
Apakah yang dimaksudkan dengan laras bahasa? Sila terangkan secara terperinci tentang laras bahasa klasik, media dan iklan.iezs, laras bahasa dikaitkan dengan kesesuaian bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan.Laras bahasa juga bergantung pada ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contonhya laras bahasa sukan dengan laras bahasa agama. Maaf untuk menerangkan secara terperinci memang di luar bidang kami. Jadi rasanya lebih baik Sdr. cari buku-buku yang banyak memperkatakan tentang perkara ini.Makna01.04.2007
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata laras;