Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Peribahasa ; Multimedia ; Jurnal ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
definisi masyarakat dan masyarakat majmuk di Malaysia?Masyarakat majmuk bermaksud sebuah masyarakat dalam sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa utama seperti Melayu, Cina dan India di Malaysia. Dari segi sosial, masyarakat ini masih mengamalkan budaya dan cara hidup asal. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku-buku yang berkaitan.Makna24.01.2007
mencari definisi sepenuhnya apa iti masyarakat madaniMasyarakat madani ialah masyarakat yg maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. T.kasih.  Makna10.07.2008
sila beri maklumat tentang budi bahasa dan aplikasi dalam masyarakat(intraksi masyarakat).berikan contoh-contohnya dalam bentuk gambaran kartun atau pun artikel.Budi bahasa lazimnya merujuk kepada 'tutur kata, kelakuan, sapon santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak yang mulia'. Setiap gerak laku, tutur kata, tatahidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Umumnya, nilai-nilai murni yang diterima diamalkan oleh masyarakat Malaysia yang merentasi individu, kekeluargaan, masyarakat dan kenegaraan adalah nilai sejagat yang dituntut oleh agama, kepercayaan, adat rasmi dan kebudayaan. Untuk maklumat lanjut, tuan bolehlah menghubungi Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan selaku penganjur kempen ini atau dapatkan buku Budi Bahasa Budaya Kita yang diterbitkan oleh mereka.Makna19.08.2006
makna perkatan "MADANI" saperti ingin dibayangkan dengan perkataan 'Masyarakat madani' perbezaan dengan masyarakat modern ; -harmonis ; -aman ; -maju atau yang agak sama maksud nya. Terima kasih

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat kata madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan(berkenaan dengan  masyarakat, generasi dsb.). Moden bermaksud dari masa sekarang, berkaitan dengan masa kini, yang terbaru,cara(kaedah)baru, mutakhir. Harmonis bermaksud selaras, seimbang, sepadan,sesuai atau bersesuaian(antara satu sama lain). Aman bermaksud bebas daripada keadaan kacau-bilau(seperti peperangan, pergaduhan, permusuhan,dsb.); bebas daripada gangguan atau sesuatu yang tidak menyenangkan ,damai, tenang,tenteram. Maju bermaksud bergerak ke muka, melangkah ke hadapan, mengasak ke hadapan; bertambah baik baik keadaannya(dalam pelajaran, perniagaan dll.);tinggi tamadunnya(peradabannya,taraf hidupnya, dll).

Berdasarkan makna di atas , maka dapat dilihat perbezaan  antara konsep-konsep tersebut.Masyarakat madani melibatkan kemajuan dari segi pemikiran dan kerohanian, masyarakat moden melibatkan kemajuan dari segi fizikal seperti pembangunan dsb., masyarakat harmonis dan aman melibatkan keadaan masyarakat yang stabil dan bebas daripada kacau-bilau, dan masyarakat maju pula melibatkan keadaan masyarakat yang bertambah baik dari segi  ekonomi, pembangunan, industri dsb.     

Makna30.05.2008
maksud perkataan masyarakatMasyarakat bermaksud kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu.Makna12.07.2009
Bolehkah penjelasan terperinci diberikan ke atas maksud Peranakan, Nyonya dan Baba serta sejauh manakah masyarakat Peranakan ini wujud dalam masyarakat majmuk Malaysia? Apakah ciri-ciri khusus yang ada pada masyarakat ini berbanding dengan masyarakat Melayu dan Cina? Maklumat lain yang berkaitan termasuk jika terdapat sebarang artikel yang pernah diterbitkan oleh DBP mengenai masyarakat Peranakan adalah dialu-alukan.

Saudara boleh membuat rujukan melalui Pustaka Digital dalam  Laman DBP, atau merujuk makalah tentang perkara ini dalam majalah dan akhbar tempatan di Pusat Dokumentasi Melayu, DBP atau di perpustakaan awam. 

Lain-lain19.08.2010
Yang manakah yang betul? pada mata masyarakat atau di mata masyarakat?Frasa yang betul ialah "pada mata masyarakat".Lain-lain01.03.2016
Selamat pagi. Apakah maksud masyarakat madani?? Terima kasih.Secara umum, masyarakat madani bermakna masyarakat yang berperadaban, berbudi luhur atau berakhlak mulia.Makna11.05.2005
tuan, yang manakah yang betul: 1. dalam kalangan masyarakat 2. dalam masyarakatFrasa yang betul ialah "dalam kalangan masyarakat".Tatabahasa05.06.2013
Salam, bolehkah tanya (seantero masyarakat) boleh digunakan?Seantero bermaksud seluruh, namun lazimnya kita menggunakan frasa seluruh masyarakat bukan seantero masyarakat. Seantero dunia ialah perkataan yang lazim ditemukan dalam pelbagai wacana.Tatabahasa30.09.2013
Peribahasa
594

Once a thief, always a thief

Tanggapan orang, perangai manusia tidak akan berubah. Kalau pernah buat jahat, ia tentu akan mengulanginya.

Habis air setelaga, arang dibasuh tak putih

Ex-convicts have to face the fact that they are not going to get jobs easily as the public still apply the principle: ''Once a thief, always a thief''.

Bekas banduan harus menerima hakikat bahawa mereka tidak mudah diambil bekerja memandangkan masyarakat masih berpendirian: ''Habis air setelaga, arang dibasuh tak putih ''.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...