Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Jamak bagi muka surat ialah muka-muka surat atau muka surat-muka surat? Kedua-duanya berbunyi janggal.Bagi kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan, bahagian awal kata sahaja yang digandakan, seperti muka-muka surat.Lain-lain31.12.2010
Selamat sejahtera. Yang mana satukah betul, terima kasih. 1. cari jawapan di / pada muka surat 2. muka surat lapan / kelapan 3. muka surat lima belas / kelima belasKata sendi nama yang betul ialah pada, ...pada muka surat lapan... dan ...pada muka surat 15....Tatabahasa08.01.2014
Dalam Kamus Dewan edisi ke-empat, perkataan "dominasi" boleh dicari dalam muka surat ke-berapa? Muka surat diperlukan untuk dimuatkan dalam nota kaki. Terima kasih.Muka surat 361Lain-lain23.10.2014
Tuan, soal tentang bentuk yang betul antara "muka surat 159" atau "muka surat ke-159" dengan "tingkat sembilan" atau "tingkatan kesembilan" telah saya isikan dalam WordPad. Mohon tuan mendalilkan soal ini. Terima kasih tuan.Penggunaan yang betul ialah muka surat 159 dan tingkat sembilan.Tatabahasa19.11.2016
Mohon nasihat daripada tuan/puan. Selepas saya merujuk Tatabahasa Dewan Edisi Baharu seperti di bawah: Bab 12 Frasa Nama (muka surat 339), Bab 13 Frasa Kerja (muka surat 380), Bab 17 Ayat Tunggal (muka surat 448) Soalan saya ialah "apakah yang dapat dijelaskan sekiranya ayat yang tersebut di bawah betul?" : "Ayah Kalang di dusun mengait rambutan." Terima kasih.Ayat "Ayah Kalang di dusun mengait rambutan".
Asalanya ayat ini berbunyi: Ayah Kalang mengait rambutan di dusun.
"Ayah Kalang" ialah frasa subjek, "mengait rambutan di dusun" pula frasa pradikat. Akan tetapi frasa predkat telah disongsangkan dengan mendahulukan keterangan frasa sendi (tempat), iaitu "di dusun" sebelum frasa kata kerja "mengait rambutan".
Lain-lain02.03.2016
Assalamualaikum..merujuk kepada buku teks Bahasa Malaysia Tahun 4 terbitan DBP, pada muka surat surat 146, ada dinyatakan tentang kata ganda SEPARA berimbuhan berserta contoh: berlari-lari (awalan), sayur-sayuran (akhiran), bersalam-salaman (apitan) dan beberapa contoh yang lain. (Sila rujuk lampiran fail yang saya sertakan) Saya ingin mendapatkan kepastian sama ada kata ganda SEPARA berimbuhan benar-benar wujud dan adakah bentuknya seperti yang tercatat dalam buku teks tersebut? TERIMA KASIH.Merujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan.

i. Penggandaan separa kata tunggal : laki menjadi lelaki, pohon menjadi pepohon.
ii. Penggandaan separa kata berimbuhan
   berlari = berlari-lari
   kenang= kenang-kenangan
   kuning = kekuning-kuningan

Sila rujuk halaman 77 untuk lebih lanjut.

Tatabahasa03.10.2014
Salam 1 Malaysia, Tatabahasa Dewan, Edisi ketiga, muka surat 102 menyatakan bahawa golongan kata untuk perkataan 'ini' dan 'itu' ialah kata ganti nama tunjuk. Walau bagaimanapun, dalam binaan frasa nama (muka surat 371-372), perkataan 'itu' dan 'ini' diketegorikan sebagai penerang bukan nama penentu belakang. Penerangan ini agak mengelirukan saya kerana saya menjadi kurang pasti untuk meletakkan perkataan 'itu' dan 'ini' sama ada dalam glongan kata nama ataupun bukan.Dalam tatabahasa sesuatu perkataan kadangkala mempunyai lebih daripada satu fungsi bergantung pada konteks ayat tersebut. Contohnya dalam ayat "Ini hasil nukilan penulis muda itu" kata "ini" berfungsi sebagai kata ganti nama tunjum, manakala dalam ayat "Orang itu yang balik awal", "itu" sebagai kata penentu yang hadir sesudah kata nama.Tatabahasa13.03.2013
1. Apakah perkataan yang sesuai untuk menggantikan perkataan muka surat dalam teks. Contohnya m/s atau m.s 2. Sila rujuk atau rujuki. Perkataan manakah yang tepat?

Puan Rosmieni,

 1. Muka surat boleh diganti dengan halaman

2. Sila rujuk

Tatabahasa01.12.2010
1.Dalam membangunkan negara atau dalam pembangunan negara?Manakah yang betul? 2.Kesalahan ejaan pada muka surat 131 Tatabahasa Dewan iaitu mendokong atau mendukung? 3.Kata majmuk yang mantap ada 15,mengapakah pada Tatabahasa Dewan(Edisi 2006)muka surat 132 ada hanya 14? 5.Meja itu terangkat oleh saya?Ayat itu betul atau salah? 6.Kekeliruan timbul antara ayat kerja transitif dengan ayat pasif songsang diri pertama iaitu pengamal bahasa berada dalam persimpangan sama ada menerima atau menolak kerana rata-rata mendukung ilmu kebahasaaan .Contoh: 1.Saya baca novel Badai Semalam(Ayat ini betul kerana merupakan ayat pasif sonsang diri pertama) Namun ayat ini dianggap tidak gramatis dalam konteks ayat kerja transitif ,sepatutnya menjadi 2.Saya membaca novel Badai Semalam(Ayat kerja tramsitif).Apa komentar tuan Munsyi?

1. Kedua-duanya betul.  2. Telah dibuat pembetulan kesalahanejaan tersebut dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, hal 134 (mendukung)  3. Dalam buku Tatabahasa DewanEdisi Ketiga, terdapat 14 kata yang telah mantap, walau bagaimanapun terdapat bentuk mantap yang lain (dibincangkan dalam bab tentang kata kerja).  5. Ayat itu betul.  6. Kedua-dua bentuk ayat tersebut betul, ayat pertama mengikut pola ayat pasif songsang diri pertama dan ayat kedua mengikut pola ayat aktif transitif.

Tatabahasa01.08.2008
Apakah perbezaan halaman dengan muka surat

Halaman dan muka surat kedua-duanya membawa maksud yang sama,iaitu halaman (buku)/muka buku (majalah, surat khabar, dll): berita itu tersiar di ~ depan surat khabar hari ini; ~ kanak-kanak ruangan (muka berita dll) khas utk kanak-kanak.

Lain-lain08.10.2010
Tesaurus
 
muka (kata nama)
1. Bersinonim dengan wajah: rupa, paras, roman, raut, bentuk, potongan, iras, domol, tampang,

2. Bersinonim dengan depan: hadapan, hadap, anterior,
Berantonim dengan belakang

Kata Terbitan : mengemukakan, terkemuka, bersemuka, menyemukakan, bermuka-muka, permukaan, pengemukaan, pemuka,