Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal KemanusiaanJurnal PendidikanJurnal Kewangan
425-hierarki-model-pengukuran-confirmatory-factor-analysis-cfa-ke-atas-instrumen-kemahiran-generik.html
untuk menentukan sama ada pencapaian kemahiran generik dalam kalangan pelajar IPT wujud atau sebaliknya (Hambur, Rowe & Luc 2002). Pihak IPT juga telah mula menerapkan kemahiran ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran telah mula diperkenalkan agar penerapan kemahiran ini dapat dilakukan semasa pengajaran (Aminah et al. 2007; Huzili 2007; Idris 2007; Jamal Rizal et al. 2007; Mohd Majid sesuatu kursus di universiti. Walau bagaimanapun tahap kesediaan pelajar untuk mengharungi dunia luar selepas mengikut kursus dengan jayanya di universiti telah menjadi persoalan yang hangat dibincangkan sejak akhir-akhir ini. Pelbagai persoalan timbul berkaitan dengan bagaimanakah pelajar itu belajar, apakah kemahiran generik yang telah diterapkan dan apakah yang memotivasikan mereka untuk belajar dan apakah kaitanya dengan pencapaian mereka (KPT 2006). Majikan
BAB I
memahami emosi secara tepat (Mayer & Salovey, 1997). Menurut Graham (1998), kepuasan kerja berkait rapat dengan hubungan antara persekitaran kerja yang baik dan keperluan kerja individu. Kepuasan kerja dapat didefinisikan dengan pelbagai pendekatan, termasuk “perbezaan aspek individu, keperluan atau nilai perbandingan kerja dibuat dan bagaimana sesuatu tugasan itu dijalankan” Benjamin dan Melissa (1998), “darjah kepuasan kerja yang dilaporkan oleh setiap individu itu kerja sebagai satu respon dan emosi yang efektif terhadap beberapa aspek dalam kerjaya individu. Selain itu, Mitchell dan Larson (1987) mengatakan bahawa kepuasan kerja adalah sikap individu terhadap kerjanya. Terdapat pelbagai lagi istilah-istilah yang digunakan oleh pengkaji dalam kepuasan kerja ini. Kajian lanjutan yang dibuat ke atas kepuasan kerja terhadap organisasi adalah perlu dan antara faktor yang patut dipertimbangkan dalam
Persepsi Pelanggan Bukan Islam Terhadap Perbankan Islam: Satu Kajian Rintis di Pantai Timur Semenanjung Malaysia
88 peratus tahu tentang adanya akaun semasa Al Wadia. Maklumat mengenai pengetahuan pelanggan Islam dan bukan Islam tentang perbankan Islam berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis dari pelbagai negara dapat diringkaskan seperti dalam Jadual 1. Jadual 1 : Pengetahuan Tentang Perbankan Islam Dari Kajian-Kajian Lepas Pengkaji Sampel Dapatan Haron & rakan- rakan (1994) Malaysia (301 orang-orang Islam dan yang ditawarkan oleh bank memberi sumbangan yang positif mempengaruhi responden menggunakan perbankan Islam. Perbincangan mengenai faktor-faktor yang dianggap penting apabila memilih bank memperlihatkan berbagai-bagai persepsi yang datang dari pelbagai tempat dan latar belakang responden. Walaupun faktor agama memainkan peranan penting dalam pemilihan perbankan Islam, perkhidmatan yang cekap dan efisyen masih lagi dititikberatkan oleh kebanyakan responden. Juga didapati tidak ada
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pelbagai