Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Antara "di kalangan" dan "dalam kalangan", yang mana satu betul? Misalnya, 1. Dia satu-satunya orang Asia di kalangan peserta seminar. atau 2. Dia satu-satunya orang Asia dalam kalangan peserta seminar.Kata sendi nama 'di' digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk tempat. Sementara kata sendi nama 'dalam' hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian 'lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak'. Oleh itu, kata sendi nama yang tepat ialah 'dalam kalangan'. Oleh itu, ayat yang betul ialah "Dia satu-satunya orang Asia dalam kalangan peserta seminar".Tatabahasa16.06.2011
Tuan, Penggunaan kata pemeri yang mana satukah yang betul dalam ayat di bawah? 1) Senyuman adalah satu-satunya perkara yang mampu membahagiakan seseorang seketika, walaupun dari jarak yang jauh. ATAU 1) Senyuman ialah satu-satunya perkara yang mampu membahagiakan seseorang seketika, walaupun dari jarak yang jauh. Mohon tuan sertakan jua penjelasan. Sekian, terima kasih.Untuk makluman, ialah dan adalah tergolong dalam kata pemeri. Ialah digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama, manakala adalah digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama seperti untuk, pada, dalam, dengan dan sebagainya. Dalam konteks ayat tersebut, kata pemeri yang sesuai digunakan 'ialah'. Akan tetapi, jika perkataan 'ialah' dibuang, itu juga tidak menjadi satu kesalahan.Tatabahasa05.01.2016
Salam sejahtera DBP. Adakah "the only one time" dalam bahasa Inggeris sesuai diterjemahkan kepada "buat satu-satu kalinya / buat satu-satunya kali" dalam bahasa Melayu? Terima kasih.

Tuan,

 Jawapan yang sesuai untuk 'the only one time' ialah buat julung-julung kalinya.

Penyemakan dan penterjemahan15.04.2011
Apakah yang dimaksudkan dengan bitara, nilai-nilai bitara dan kebitaraan.Bitara bermaksud tiada taranya atau hanya satu-satunya. Kebitaraan bermaksud hal keadaan tiada taranya itu. Untuk maklumat lanjut sila rujuk buku/artikel yang berkaitan.Makna15.04.2011
Encik, Apakah maksud perkataan 'kebitaraan'? Terima kasih.Cadangan kami ialah unik atau tiada bandingannya. Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, bitara bermakna satu-satunya dan tiada taranya.Tatabahasa17.02.2009
makna dan penggunaan perkataan vitaraDalam rujukan kami tiada perkataan vitara. Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat terdapat entri 'bitara' bermaksud tiada taranya, hanya satu-satunya.Makna13.01.2010
Encik, Apakah maksud perkataan 'kebitaran'? Terima kasih.Perkataan ini tiada dalam rujukan  kami. Perkataan yang paling hampir ejaan dengan perkataan tersebut ialah bitara yang bermakna tiada taranya, hanya satu-satunya.Tatabahasa11.02.2009
sekaligus atau sekali gus?

Salam sejahtera,

Sekali gus dieja secara terpisah. Bagi memudahkan saudara untuk menyemak perkataan yang ejaannya meragukan, saudara bolehlah menggunakan Pusat Rujukan Persuratan Melayu. DBP satu-satunya badan bahasa di Malaysia yang diiktiraf untuk menentukan perkara yang berkaitan dengan bahasa Melayu.

Tatabahasa01.11.2012
Salam sejahtera!Saya ingin bertanya apakah perbezaan antara perkataan "sekadar" dan "sahaja"? Saya perhatikan kedua-dua perkataan membawa maksud cuma, hanya, tetapi kurang pasti bagaimana menjelaskan kepada para pelajar. Terima kasih!Sekadar bermaksud selaras dengan (keperluan),sepadan dan sesuai dengan, contohnya Dia membeli barang keperluan sekadar yang mampu. Manakala sahaja pula bermaksud hanya, cuma dan hanya satu-satunya, contohnya, tuan sahaja yang dapat menolong sayaTatabahasa15.05.2013
Salam, Menurut kamus dewan edisi ke-4, ejaan sekali gus adalah jarak begitu juga dalam khidmat nasihat pada tahun 2009. Tapi, kebelakangan ini sering saya lihat di media massa, kosa kata ini dieja rapat. Adakah kata ini telah dieja rapat?

 Puan,

Sekali gus dieja secara terpisah. Bagi memudahkan puan untuk menyemak apa-apa perkataan yang ejaannya meragukan, puan bolehlah menggunakan Pusat Rujukan Persuratan Melayu. DBP  satu-satunya badan bahasa di Malaysia yang  diiktiraf untuk menentukan apa-apa yang berkaitan dengan bahasa Melayu.

Terima kasih.

Ejaan01.07.2011
1
Tesaurus
 
satu (kata nama)
Bersinonim dengan tunggal, esa, ahad, eka, se, ganjil;,
Kata Terbitan : satu-satunya, bersatu, menyatukan, menyatupadukan, kesatuan, persatuan, berpersatuan, penyatu, penyatuan,