Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Puisi
 

Daun cenalu berbalik-balik,
     Gugur ke tanah berderai-derai;
Pengantin baru masuk ke bilik,
     Orang ramai mula bersurai.


Lihat selanjutnya...(28)
Peribahasa

303

Don't set a wolf to watch the sheep

Jangan berikan tanggungjawab atau kepercayaan kepada orang yang tidak patut dipercayai.

Memberi barang kepada tangan kera

The people were really angry when it was discovered that a known swindler had been elected as the treasurer of the village. It was unbecoming to set a wolf to watch the sheep. We feared that he might exploit his position for his own interests.

Orang ramai naik marah apabila mendapat tahu bahawa seorang lelaki yang diketahui kaki putar belit dipilih menjadi bendahari kampong itu. Tidak wajar untuk memberi barang kepada tangan kera. Kami khuatir dia mungkin menggunakan kedudukannya demi kepentin

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(18)