Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : mata;

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mata;

Puisi
 

Cik Buang pergi ke kedai,
     Belikan saya sebatanglah tiang;
Jangan kata saya tak pandai,
     Mata tak tentu mata keranjang.


Lihat selanjutnya...(254)
Peribahasa

Bersultan di mata,
     beraja di hati.

Bermaksud :

Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Beraja di hati, bersultan di mata, b. Beraja di mata, bersultan di hati, c. Nafsu-nafsi, raja di mata sultan di hati).

 

Lihat selanjutnya...(92)


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
mato lolong[mA.t l.lN] mata yang tersembul.Aku tengok mato mung sembo, srupo mato lolong.[A.ku tE.N/ mA.t muN s:«m.bo sÄu.p mA.t l.lN]Saya lihat mata kamu tersembul seperti mata lolong.
   3. berkenaan mata yang kuyu kerana mengantuk.3. Beleh bena mato aku ari nih, bokte tok tido lasung smale. 3. Kuyu sungguh mata aku hari ni, sebab tak tidur langsung malam semalam.
gledek[gl«.dE/]kata adjektifberkenaan bulu mata yang melentik.Gledek molek bulu mato mung.[gl«.dE/ m.lE/ bu.lu mA.t muN]Lentik sungguh bulu mata kamu.
ledeh[lE.dEh]kata adjektifsepet mata kerana terkena sesuatu.Ledeh mato ambo luko sikik keno lidi.[lE.dEh mA.t Am.b lu.k si.ki/ k«.n li.di]Sepet mata saya kerana luka terkena lidi.
ketuk[k:«.tu/]kata adjektifberkenaan mata yang bengkak akibat menangis atau tidur.Demo tido sapa ketuk mato.[dE.m ti.do sA.pA k:«.tu/ mA.t]Kamu tidur sampai bengkak mata.
kiya[ki.jA]kata namacecair yang keluar daripada kulit limau (boleh memedihkan mata).Pedeh mato ambo masok kiya lima.[p«.deh mA.t Am.b mA.so/ ki.jA li.mA]Pedih mata saya kerana dimasuki semburan kulit limau.
gari[g:A.Äi]kata adjektifberkenaan mata yang masih terang penglihatan, tidak kabur (walaupun sudah tua).Mato Pok Leh gari lagi tuo-tuo pong.[mA.t p/ lEh g:A.Äi lA.gi tu.w.tu.w poN]Mata Pak Leh masih lagi terang walaupun tua.
kudu[ku.du]kata adjektifberkenaan mata yang nampak seperti mengantuk, kuyu.Diyo tu nageh dadoh, mato napok kudu jah.[di.j tu n:A.geh dA.dh mA.t nA.p/ k:u.du dZAh]Dia tu penagih dadah, mata nampak seperti mengantuk saja.
bolen[b:.lEN]kata kerjaterbeliak, terjegil, terbelalak (mata).Anok kucing tu boleng mato lepah keno tepuh lori.[A.n/ ku.tSiN tu b:.lEN mA.t l«.pAh k«.n t«.poh l.Äi]Anak kucing tu terbelalak mata lepas dilanggar lori.
sedak keleh[s«.dA/ k«.leh] elok mata memandang (berkenaan perangai seseorang, pemandangan dan lain-lain).Buak pranga molek sikik gak baru sedap keleh.[bu.wA/ pÄA.NA m:.lE/ si.ki/ gA/ bA.Äu s«.dA/ k«.leh]Berperangai sopanlah sikit, baru elok mata memandang.
12

Kembali ke atas