Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : mata;

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mata;

Puisi
 

Cik Buang pergi ke kedai,
     Belikan saya sebatanglah tiang;
Jangan kata saya tak pandai,
     Mata tak tentu mata keranjang.


Lihat selanjutnya...(254)
Peribahasa

Bersultan di mata,
     beraja di hati.

Bermaksud :

Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Beraja di hati, bersultan di mata, b. Beraja di mata, bersultan di hati, c. Nafsu-nafsi, raja di mata sultan di hati).

 

Lihat selanjutnya...(92)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. mengalir (air mata, peluh dan lain-lain) dengan banyaknya (menangis atau bekerja kuat), bercucuran.Bila dia dengaq kata mak dia mati, ayaq mata dia becerau.[bi.lA di.jA d«.NAâÖ kA.tA mA/ di.jA mA.ti A.jAâÖ mA.tA di.jA b«.tS«.ÒAw]Apabila dia mendengar berita kematian ibunya, air matanya bercucuran.
awat[A.wAt]kata namajalur, baris atau lorong di sawah padi yang dimakan (dikorek) oleh mata tenggala, traktor dan lain-lain.Tenggala dengan krebau buleh buat satu awat sekali jalan, dengan mata trekta buleh banyak lagi.[t«N.gA.lA d«.NAn kÒ«.bAw bu.leh bu.wAt sA.tu A.wAt s«.kA.li dZA.lAn d«.NAn mA.tA trE/.tA bu.leh bA.øA/ lA.gi]Membajak dengan kerbau boleh membuat satu awat sekali jalan, tetapi dengan mata traktor boleh menghasilkan banyak jalur.
pedukang[p«.du.kAN]kata adjektifmata keranjang.Budak hak pedukang tu kena pukoi terok pasai dia dok ganggu bini orang.[bu.dA/ hA/ p«.du.kAN tu k«.nA pu.koj t«.Òo/ pA.sAj di.jA do/ gAN.gu bi.ni .ÒAN]Budak yang mata keranjang itu dibelasah dengan teruknya kerana menganggu isteri orang.
rait[ÒAit]kata namacangkuk yang terdapat pada hujung mata kail, panah, sauh.Payah nak buang kael mokalu rait dia tesangkot kat insang ikan.[pA.jAh nA/ bu.wAN kAel m.kA.lu ÒAit di.jA t«.sAN.kot kAt in.sAN i.kAn]Sukar untuk mengeluarkan mata kail jika cangkuknya terlekat pada insang ikan.
ceruak[tS«.Òu.wA/]kata kerjamenyimbah (menyimbur, menyembur, mencurah) air dengan banyak.Mata aku pedeh pasai kami maen lawan ceruak masa mandi sungai tadi.[mA.tA A.ku p«.deh pA.sAj kA.mi mAen lA.wAn tS«.Òu.wA/ mA.sA mAn.di su.NAj tA.di]Mata aku pedih, sebab kami bermain simbah-menyimbah semasa mandi di sungai tadi.
begari[b«.gA.Òi]kata kerjamelihat dengan jelas, pegari, nampak.Aku tau mata hang tak kelabu lagi, tentu begari dia dok mai tu.[A.ku tAw mA.tA hAN tA/ k«.lA.bu lA.gi t«n.tu b«.gA.Òi di.jA do/ mAj tu]Aku tahu mata engkau masih terang, tentu kamu nampak dia sedang berjalan ke mari.
cai[to/ tSAj]kata namatok aki, tok wan, atau tok ayah, gelaran untuk ayah kepada bapa atau ayah kepada emak.Tok cai saya mata dia rabon dah.[to/ tSAj sA.jA mA.tA di.jA ÒA.bon dAh]Mata tok aki saya sudah rabun.
melebek[m«.lE.bE/]kata adjektifberkenaan hujung lipatan lengan baju dan lain-lainyang terkelipat, terkelebek.Tok wan dok pebetoi mata pisau hak melebek kat dapoq.[to/ wAn do/ p«.b«.toj mA.tA pi.sAw hA/ m«.lE.bE/ kAt dA.p)Ö]Datuk sedang membaiki mata pisau yang terkelipat itu di dapur.
rudui[Òu.duj]kata adjektifmengantuk, mata layu.Aku tengok hang ni rudui saja, hang tak cukop tidoq ka.[A.ku tE.N/ hAN ni Òu.duj sA.dZA hAN tA/ tSu.kop ti.d)Ö kA]Aku lihat engkau ini mengantuk sahaja, engkau tidak cukup tidurkah.
derisip[d«.Òi.sip]kata namaterbuka tetapi tidak dapat melihat (tentang mata), buta celik.Patotla dia tak lintas-lintas jalan tu dia tu derisip.[pA.tot.lA di.jA tA/ lin.tAEh.lin.tAEh dZA.lAn tu di.jA tu d«.Òi.sip]Dia tidak melintas langsung jalan itu kerana buta celik.
12

Kembali ke atas