Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : mata;

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mata;

Puisi
 

Cik Buang pergi ke kedai,
     Belikan saya sebatanglah tiang;
Jangan kata saya tak pandai,
     Mata tak tentu mata keranjang.


Lihat selanjutnya...(254)
Peribahasa

Bersultan di mata,
     beraja di hati.

Bermaksud :

Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Beraja di hati, bersultan di mata, b. Beraja di mata, bersultan di hati, c. Nafsu-nafsi, raja di mata sultan di hati).

 

Lihat selanjutnya...(92)


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   5. memukul seseorangMata-mata tangkap dia pasai handaih orang.[mA.tA.mA.tA tAN.kAp di.jA pA.sAj hAn.dAC .ÒAN]Polis menangkapnya kerana memukul seseorang.
   2.memberi gelaran kepada seseorang.Depa acan dia dokyok pasai dia reja mata-mata.[dE.pA A.tSAn di.jA do/.j/ pA.sAj di.jA Ò«.dZA mA.tA.mA.tA]Mereka menggelarnya dokyok kerana dia bekerja sebagai polis.
   2. berkenaan dengan sesuatu yang tidak lengkap kelengkapannyaTok sah bawak baskat dogeang tu pi pekan, sat ni mata-mata tangkap.[to sAh bA.wA bAs.kAt do.gE.jAN tu pi p«.kAn sAt ni mA.tA.mA.tA tAN.kAp]Jangan bawa basikal dogeang itu ke bandar, nanti polis tangkap.
becempera[b«.tS«m.p«.ÒA]kata kerjalari bertempiaran kerana dikejar atau terkejut.Orang hat dok maen judi tu pon lari bercempera bila nampak mata-mata mai.[o.ÒAN hAt do mAen dZu.di tu pon lA.Òi b«.tS«m.p«.ÒA bi.lA nAm.pA/ mA.tA.mA.tA mAj]Orang yang sedang bermain judi itu pun lari bertempiaran apabila melihat polis datang.
rudui[Òu.dZuj]kata adjektifberkenaan dengan mata yang kuyu atau mengantukMata dia jeneh mata rudui.[mA.tA di.jA dZ«.neh mA.tA Òu.dZuj]Matanya jenis mata kuyu.
jege[dZ«.gE]kata kerjamembeliakkan mata.Dia jege saja aku tau dia marah.[di.jA dZ«.gE sA.dZA A.ku tAw di.jA mA.ÒAh]Dia membeliakkan mata sahaja saya tahu dia marah.
melebek[m«.lE.bE/]kata adjektifberkenaan dengan mata pisau, parang, cangkul dan lain-lain yang herotPisau ni melebek pasai budak-budak dok pi takek batu.[pi.sAw ni m«.lE.bE/ pA.sAj bu.dA/.bu.dA/ do/ pi tA.ke/ bA.tu]Mata pisau ini herot sebab budak-budak guna untuk menakik batu.
   3. ketawa bersungguh-sungguhBila dia dengaq cerita tu, dia punya langgah sampai tekeluaq ayaq mata.[bi.lA di.jA d«.NA)Ö tS«.Òi.tA tu di.jA pu.øA lAN.gAh sAm.pAj t«.k«.lu.wA))Ö A.jA)Ö mA.tA]Apabila dia mendengar cerita itu, dia ketawa sehingga terkeluar air mata.
kelip pok-kelip poq[k«.lip po)Ö.k«.lip po)Ö] pejam celik berulang kali kerana sesuatu sebab seperti terperanjat, kehairanan atau ketakutan.Mata budak tu kelip pok-kelip poq pasai polis tahan.[mA.tA bu.dA/ tu k«.lip po)Ö.k«.lip po)Ö pA.sAj p.lis tA.hAn]Mata budak itu pejam celik berulang kali sebab polis tahan.
pote[po.tE]kata adjektifberkenaan dengan mata yang rosak sebelah.Kucin tu tak tau tangkap tikoih pasai dia pote.[ku.tSin tu tA tAw tAN.kAp ti.koC pA.sAj di.jA po.tE]Kucing itu tidak tahu menangkap tikus sebab matanya rosak sebelah.
12

Kembali ke atas