Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : mata;

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mata;

Puisi
 

Cik Buang pergi ke kedai,
     Belikan saya sebatanglah tiang;
Jangan kata saya tak pandai,
     Mata tak tentu mata keranjang.


Lihat selanjutnya...(254)
Peribahasa

Bersultan di mata,
     beraja di hati.

Bermaksud :

Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Beraja di hati, bersultan di mata, b. Beraja di mata, bersultan di hati, c. Nafsu-nafsi, raja di mata sultan di hati).

 

Lihat selanjutnya...(92)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
abad-abad[A.bAd.A.bAd]kata adjektifsemata-mata.Dek tolalu mosoken, ado kaloe makan nasik abad-abad.[dE/ t.lA.lu m.s.ken A.d kA.l.E mA.kAn nA.si/A.bAd.A.bAd]Disebabkan terlalu miskin, adakalanya makan nasi semata-mata.
ralau[ÄA.lAw]kata adjektifrabun, kabur.Ae aka kundang, boleh jadi ubek mato yang ralau.[AE A.kA kun.dAN bu.lEh dZA.di u.bE/ mA.t jAN ÄA.lAw]Air akar kundang, boleh jadi ubat mata yang rabun.
boroncai[b.čn.tSAj]kata kerjaberkenaan air mata yang dalam keadaan bercucuran.Boroncai ae mato dek bopisah dongan tunange.[b.čn.tSAj AE mA.t dE/ b.pi.sAh d.NAn tu.nAN.E]Bercucuran air matanya kerana berpisah dengan tunangnya.
tobolengot[t.b.lE.Nt]kata adjektifberkenaan mata pisau, parang dan lain-lain yang bengkok.Tula, kalau boli parang yang murah, pakai sokali duo, dah tobolengot.[tu.lA kA.lAw b.li pA.ÄAN jAN mu.ÄAh pA.kAj s.kA.li du.w dAh t.b.lE.Nt]Itulah, jika beli parang yang murah, pakai sekali dua, sudah bengkok matanya.
motan I[m.tAn]kata namabekas dahan yang terdapat pada kayu yang telah digergaji, mata kayu.Kok boli papan usah boli yang ado motan, nanti kok bolobang.[k/ b.li pA.pAn u.sAh b.li jAN A.d mtAn nAn.ti k/ b.l.bAN]Kalau beli papan jangan beli yang ada tanda bekas dahan, nanti berlubang.

Kembali ke atas