Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : ada menaruh atau menyimpan sesuatu; ada yg dimilikinya; memiliki: Ayahnya ~ harta yg banyak. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Adakah anda bermaksud : mempunyai

Tesaurus
 
punya
Kata Terbitan : berpunya, mempunyai, kepunyaan,

Peribahasa

Bertilam pasir.

Bermaksud :

Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Berkandilkan bulan, b. Berkelambukan gua).

 

Lihat selanjutnya...(25)

428

Nothing is impossible to a willing heart

Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad atau semangat untuk Berjaya.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

In his heart, there is no such word as ''cannot,'', and he believes that nothing is impossible to a willing heart. True to his principle, he succeeded in his effort to tour the world on bicycle.

Perkataan 'tidak boleh' tidak wujud dalam hatinya, dan dia percaya bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dia benar-benar buktikan pegangannya itu apabila dia berjaya menjelajah seluruh dunia dengan menunggang basikal.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(5)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kilo กิ ่ ว [ki  u] ว sangat genting กี ่ 1 [ki  :] น alat tenun กี ่ 2 [ki  :] ว berapa: พี่ สาวคุณมีลูกกี่ คน Kakak kamu mempunyai berapa orang anak? กีฏวิทยา [ki:tawittaya:] น kaji se­ กำเริบ กีฏวิทยา Kamus Thai 2.indb 23 4/15/2008 11:03:06 AM ก 24 rangga, entomologi กีดกัน [ki  หกสิบป ี Kera­ jaan menamatkan tempoh perkhidma- tan seseorang pada umur enam puluh tahun. 2 bersara: เนื่ องจากคุณพ ่ อเกษียณแล ้ ว เลยมีเวลาทำสวน Oleh sebab ayah sudah bersara, maka dia mempunyai waktu untuk berkebun. เกษียน [kasi ˇ :an] ก meminitkan: อธิบดี เกษียนหน ั งสือน ั ้นให ้ แก ่ เจ ้ าหน ้ าที่ ของเขา Ketua Pengarah meminitkan arahan tersebut pada surat
Kamus Thai 2.indb
่ นดินเสด็จไปยังพระราชพิธีจรดพระนังคัล Raja berangkat ke upacara pembu­ kaan sawah diraja. จรรยา [canya:] น budi, akhlak, etika, moral: เขาถูกบ ่ มเพาะเพื่ อให ้ เป็นคนที่ มีจรรยาดี Dia diasuh supaya menjadi orang yang mempunyai budi yang baik. จรรยาบรรณ [-ban] น etika: นายแพทย ์ จะต ้ องยึดถือจรรยาบรรณแพทย ์ Doktor mesti berpegang kepada etika perubatan. จรวด [caruat] น roket จระเข ้ [c:rake:] น buaya จราจร menjadi lebam. จำกัด [camkat] ก 1 mengehadkan, membataskan: กรมการขนส ่ งทางบกจำกัด ความเร็วของยานพาหนะ Jabatan Peng­ang­ kutan Jalan Raya mengehadkan kela­ juan kenderaan. ว 2 terhad: โครงการนี้ มี งบประมาณจำกัด Projek ini mempunyai peruntukan wang yang terhad. 3 (บริษัท) berhad จำกัดจำเขี ่ ย [-camki  a] ก (ในการใช ้ จ ่ าย) berhemat: ในสภาวะเศรษกิจตกต ่ ำเราต ้ องต ้ อง จำกัดจำเขี่ ยในการใช ้
Kamus Thai 2.indb
เป็นเมืองที่ รุ ่ งเรือง Melaka pernah menja- di negeri yang gemilang. รุ ่ งโรจน ์ [-ro:t] ว cemerlang: นักเรียนที่ ขยันจะมีอนาคตที่ รุ ่ งโรจน ์ Pelajar yang ra- jin akan mempunyai masa depan yang cemerlang. รุ ้ ง [ru] น pelangi, ular danu รุงรัง [rura] ว kusut-masai: ผมของ ขอทานคนนั ้ นรุงรังเหมือนรังนก Rambut pe­ ngemis itu kusut-masai seperti sarang burung 4/15/2008 11:12:10 AM ร 323 penyakit meredap. เรือกสวน [raksuan] น kebun เรืองแสง [rasε:] ว berpendar: หิ่ งห ้ อยมีสารที่ เรืองแสงอยู ่ ในตัว Kunang-ku- nang mempunyai bahan yang berpen- dar di dalam tubuhnya. เรื่อง [ra ] น 1 (เรื่ องเล ่ า) cerita 2 (ประเด็น) perkara, hal 3 (หัวข ้ อ) judul, tajuk ลน 4 (งานเขียนภาพยนตร
Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb 248 4/15/2008 11:09:30 AM ป 249 แปลงสัญชาติ [-sanca:t] ก menukar kewarganegaraan แปลง 2 [plε:] ลน bidang: เขามีที่ ดินสอง แปลง Dia mempunyai dua bidang tanah. แปลน [plε:n] น pelan แปะ [pε] ก menampalkan, menem- pelkan: บรรดาคนงานแปะโปสเตอร ์ ผู ้ สมัคร รับเลือกตั้ ง Para pekerja menampalkan poster calon pilihan raya. โป ๊ ่ งงานของเขา Dia meminta res­ tu ibu dan bapanya untuk berkahwin. พรสวรรค ์ [-sawan] น bakat semula jadi: ปานได ้ เป็นนักร ้ องเพราะเธอมีพรสวรรค ์ Parn dapat menjadi penyanyi kerana dia mempunyai bakat semula jadi. พรม 1 [prom] น permaidani พรม 2 [prom] ก merenjiskan: เขาขอให ้ หลวงพ ่ อคูณพรมน ้ ำมนตร ์ ใส ่ หัวเขา Dia me­ min­ta Luangpho Khun
Kamus Thai 2.indb
berbeza, maka terdapat perbezaan bentuk, nilai dan budaya penutur kedua- dua bahasa. Sesungguhnya perbezaan ini menyulitkan kami mencari padanan bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Kes satu kata Thai yang mempunyai Kamus Thai 2.indb 12 4/15/2008 10:58:37 AM xiii banyak padanan dalam bahasa Melayu dan begitulah sebaliknya memang banyak ditemui. Antaranya ialah kata กลมกลืน [klomkl:n] dalam bahasa Thai yang menerima tiga padanan dalam bahasa Melayu, iaitu sebati, sedondon dan secocok. Begitu juga dengan กระเป ๋ า [krapau] yang mempunyai tiga padanan dalam bahasa Melayu seperti contoh di bawah: กลมกลืน [klomkl:n] ว 1 sebati: เมื่ อส ่ วนผสมของแป ้ งกลมกลืนก ั น แล ้ ว ควรเก ็บไว ้ ในตู

Kembali ke atas