Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : ada menaruh atau menyimpan sesuatu; ada yg dimilikinya; memiliki: Ayahnya ~ harta yg banyak. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
punya
Kata Terbitan : berpunya, mempunyai, kepunyaan,

Peribahasa

Bertilam pasir.

Bermaksud :

Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Berkandilkan bulan, b. Berkelambukan gua).

 

Lihat selanjutnya...(25)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kilo กิ ่ ว [ki  u] ว sangat genting กี ่ 1 [ki  :] น alat tenun กี ่ 2 [ki  :] ว berapa: พี่ สาวคุณมีลูกกี่ คน Kakak kamu mempunyai berapa orang anak? กีฏวิทยา [ki:tawittaya:] น kaji se­ กำเริบ กีฏวิทยา Kamus Thai 2.indb 23 4/15/2008 11:03:06 AM ก 24 rangga, entomologi กีดกัน [ki  หกสิบป ี Kera­ jaan menamatkan tempoh perkhidma- tan seseorang pada umur enam puluh tahun. 2 bersara: เนื่ องจากคุณพ ่ อเกษียณแล ้ ว เลยมีเวลาทำสวน Oleh sebab ayah sudah bersara, maka dia mempunyai waktu untuk berkebun. เกษียน [kasi ˇ :an] ก meminitkan: อธิบดี เกษียนหน ั งสือน ั ้นให ้ แก ่ เจ ้ าหน ้ าที่ ของเขา Ketua Pengarah meminitkan arahan tersebut pada surat
Kamus Thai 2.indb
่ นดินเสด็จไปยังพระราชพิธีจรดพระนังคัล Raja berangkat ke upacara pembu­ kaan sawah diraja. จรรยา [canya:] น budi, akhlak, etika, moral: เขาถูกบ ่ มเพาะเพื่ อให ้ เป็นคนที่ มีจรรยาดี Dia diasuh supaya menjadi orang yang mempunyai budi yang baik. จรรยาบรรณ [-ban] น etika: นายแพทย ์ จะต ้ องยึดถือจรรยาบรรณแพทย ์ Doktor mesti berpegang kepada etika perubatan. จรวด [caruat] น roket จระเข ้ [c:rake:] น buaya จราจร menjadi lebam. จำกัด [camkat] ก 1 mengehadkan, membataskan: กรมการขนส ่ งทางบกจำกัด ความเร็วของยานพาหนะ Jabatan Peng­ang­ kutan Jalan Raya mengehadkan kela­ juan kenderaan. ว 2 terhad: โครงการนี้ มี งบประมาณจำกัด Projek ini mempunyai peruntukan wang yang terhad. 3 (บริษัท) berhad จำกัดจำเขี ่ ย [-camki  a] ก (ในการใช ้ จ ่ าย) berhemat: ในสภาวะเศรษกิจตกต ่ ำเราต ้ องต ้ อง จำกัดจำเขี่ ยในการใช ้
Kamus Thai 2.indb
เป็นเมืองที่ รุ ่ งเรือง Melaka pernah menja- di negeri yang gemilang. รุ ่ งโรจน ์ [-ro:t] ว cemerlang: นักเรียนที่ ขยันจะมีอนาคตที่ รุ ่ งโรจน ์ Pelajar yang ra- jin akan mempunyai masa depan yang cemerlang. รุ ้ ง [ru] น pelangi, ular danu รุงรัง [rura] ว kusut-masai: ผมของ ขอทานคนนั ้ นรุงรังเหมือนรังนก Rambut pe­ ngemis itu kusut-masai seperti sarang burung 4/15/2008 11:12:10 AM ร 323 penyakit meredap. เรือกสวน [raksuan] น kebun เรืองแสง [rasε:] ว berpendar: หิ่ งห ้ อยมีสารที่ เรืองแสงอยู ่ ในตัว Kunang-ku- nang mempunyai bahan yang berpen- dar di dalam tubuhnya. เรื่อง [ra ] น 1 (เรื่ องเล ่ า) cerita 2 (ประเด็น) perkara, hal 3 (หัวข ้ อ) judul, tajuk ลน 4 (งานเขียนภาพยนตร
Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb 248 4/15/2008 11:09:30 AM ป 249 แปลงสัญชาติ [-sanca:t] ก menukar kewarganegaraan แปลง 2 [plε:] ลน bidang: เขามีที่ ดินสอง แปลง Dia mempunyai dua bidang tanah. แปลน [plε:n] น pelan แปะ [pε] ก menampalkan, menem- pelkan: บรรดาคนงานแปะโปสเตอร ์ ผู ้ สมัคร รับเลือกตั้ ง Para pekerja menampalkan poster calon pilihan raya. โป ๊ ่ งงานของเขา Dia meminta res­ tu ibu dan bapanya untuk berkahwin. พรสวรรค ์ [-sawan] น bakat semula jadi: ปานได ้ เป็นนักร ้ องเพราะเธอมีพรสวรรค ์ Parn dapat menjadi penyanyi kerana dia mempunyai bakat semula jadi. พรม 1 [prom] น permaidani พรม 2 [prom] ก merenjiskan: เขาขอให ้ หลวงพ ่ อคูณพรมน ้ ำมนตร ์ ใส ่ หัวเขา Dia me­ min­ta Luangpho Khun
Kamus Thai 2.indb
berbeza, maka terdapat perbezaan bentuk, nilai dan budaya penutur kedua- dua bahasa. Sesungguhnya perbezaan ini menyulitkan kami mencari padanan bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Kes satu kata Thai yang mempunyai Kamus Thai 2.indb 12 4/15/2008 10:58:37 AM xiii banyak padanan dalam bahasa Melayu dan begitulah sebaliknya memang banyak ditemui. Antaranya ialah kata กลมกลืน [klomkl:n] dalam bahasa Thai yang menerima tiga padanan dalam bahasa Melayu, iaitu sebati, sedondon dan secocok. Begitu juga dengan กระเป ๋ า [krapau] yang mempunyai tiga padanan dalam bahasa Melayu seperti contoh di bawah: กลมกลืน [klomkl:n] ว 1 sebati: เมื่ อส ่ วนผสมของแป ้ งกลมกลืนก ั น แล ้ ว ควรเก ็บไว ้ ในตู

Kembali ke atas