Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : (métafora) (Lin) pemakaian kata­kata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perban­dingan atau kiasan); memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : /métafora/ pemakaian kata-kata utk menyatakan erti yg berbeza drpd yg sebenarnya (sbg kiasan atau sbg perbandingan saja). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Adakah anda bermaksud : metafora

Tesaurus
 
metafora
Bahasa Asal :Inggeris
Rujuk :peribahasa


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
metaphormetaforaKesusasteraanTiadaKiasan yang membandingkan secara tersirat dua objek yang berlainan melalui daya imaginasi sehingga melahirkan konotasi yang segar dan baharu. Contohnya �The Eye of Day� ialah metafora kepada �The Sun� yang membandingkan dua objek yang berbeza, �eye� dengan �sun�. Dalam sajak Chairil Anwar, �Aku� pada baris �Aku binatang jalang�, daripada kumpulannya terbuang, �binatang jalang� ialah metafora kepada keadaan seseorang yang berasa tersisih. Terdapat beberapa jenis metafora, antaranya ialah metafora lunjuran dan metafora usang. Metafora lunjuran merupakan metafora yang dikekalkan dan dikembangkan di sepanjang karya sebagai metafora utama yang mengawal seluruh imejan dalam teks. Contoh metafora lunjuran terdapat dalam karya, �Because I Could Non Stop Death� oleh Emily Dickinson. Dalam karya ini, perjalanan dengan kereta kuda ialah metafora lunjuran untuk perjalanan dalam hidup. Selain itu, karya alegori boleh dianggap sebagai metafora lunjuran yang kompleks. Contohnya, alegori sufi
dead metaphormetafora usangKesusasteraanPuisiSegala metafora atau kiasan yang tidak lagi mempunyai keaslian penciptaan penyairnya. Contohnya, metafora 'Merpati Putih' dan 'Bendera Putih'.
implicit metaphormetafora implisitKesusasteraanPuisiPengucapan yang mengandungi unsur-unsur bandingan yang memang tersirat sifatnya. Penggunaan metafora tersirat ini bertujuan untuk menggantikan sesuatu kata atau ungkapan yang lain bagi mencitrakan kesamaan maknanya. Sinonim metafora tersirat.
metaphormetaforaKesusasteraanTiadaMetafora: Bentuk kiasan yang mengandungi perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata untuk melukiskan kesamaan atau kesejajaran makna diantaranya.
implicit metaphormetafora tersiratKesusasteraanPuisiLihat metafora implisit.
mixed metaphormetafora rancuKesusasteraanPuisiPenggunaan atau pencampuran dua ataupun lebih unsur metafora dalam sesuatu pemyataan di dalam sesuatu baris, rangkap atau sesebuah puisi. Suram malam yang terpendam di tafakur tidurmu menanti mentari titipan maya kupinta mimpi baktimu tiadakan rela menatang kehidupan berbunga hampa.
metaphormetaforaKesenianSeni BinaPendekatan seni bina yang melahirkan sesuatu idea dalam maksud yang lain daripada maksudnya yang tersurat. Pendekatan sebegini mengaitkan makna, emosi, benda, masa dan tempat yang berkemungkinan tidak dapat dikaitkan secara jelas. Metafora boleh bermaksud sesuatu yang cuba disampaikan oleh arkitek melalui reka bentuk bangunan yang mengutamakan komposisi estetik bagi menguatkan keindahan atau semangat tapak. Contoh pendekatan metafora ialah bangunan berbentuk pucuk rebung yang diilhamkan oleh Hijaz Kasturi untuk bangunan Menara Telekom.
tropetropKesusasteraanTiadaIstilah umum untuk bahasa kiasan. Trop melencongkan makna perkataan daripada maknanya yang harfiah. Contohnya metafora, simile, ironi dan personifikasi yang biasa ditemui dalam puisi. Trop dalam bahasa Yunani bermaksud belok. Lihat juga ironi, metafora, simile.
imageryimejanKesusasteraanTiadaPenggunaan beberapa imej yang terhimpun dalam karya sastera. Contohnya, penggunaan simile dan metafora dalam penulisan puisi. Tujuannya untuk mewujudkan gambaran mental, rasa sesuatu benda, situasi, aksi atau keadaan. Imejan merupakan unsur penting dalam karya puisi, naratif, dan drama. Lihat juga metafora, simile.
metaphormetaforaKesusasteraanTiadaTiada
1234

Kembali ke atas