Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. keharusan (yg tidak dapat dielakkan), kemestian: sembahyang dan puasa antara perkara yg menjadi ~ bagi orang Islam; 2. menjadi kemestian (utk mendapat sesuatu dll), harus, terpaksa: tiap-tiap borang permohonan ~ ditandatangani oleh pemohon; penanam getah ~ menunggu antara lima hingga tujuh tahun utk mendapat hasilnya; tidak ~ tidak mesti, tidak payah, tak usah; 3. harus ada (diperoleh), berguna, mustahak, penting: kerjasama petani-petani adalah ~ utk menjayakan rancangan tersebut; sebelum dibeli sesuatu barang baiklah kita fikirkan sudah ~kah barang itu kpd kita; 4. = ~ akan (dgn) sangat menghendaki (akan), berhajat (akan): utk melaksanakan rancangan ini kita ~ bantuan wang dan sokongan; 5. sesuatu yg dikehendaki (dipentingkan), hajat, kepen­tingan: ada ~ apa saya dikehendaki datang ke pejabatnya?; apa ~nya apa gunanya (sebabnya); 6. = ~ utk untuk, bagi, buat, guna: ia pergi ke sana ~ mengambil pakaiannya; seperlunya sekadar (setakat) yg perlu sahaja, jika perlu sahaja: ia sedia memberi bantuan ~; memerlukan 1. menjadikan perlu, memesti­kan, mewajibkan: ibu bapa digesa supaya ~ pelajaran bagi anak-anak mereka; 2. meng­hendaki (menghajatkan) sangat-sangat, mahu benar-benar: negara kita ~ banyak lagi doktor dan jurutera; 3. membuat sesuatu kerana memikir lebih perlu drpd perkara (kerja) lain; perlu-memerlukan saling memerlukan: mereka hidup dlm masyarakat yg ~ antara seorang dgn yg lain; keperluan 1. perihal perlu: ~ akan air paip sangat terasa di setengah-setengah kampung; 2. sesuatu yg diperlukan, keharusan, kemestian: undang-undang yg sempurna dan adil adalah suatu ~ utk mencapai pemerintahan yg baik; 3. sesuatu yg diperlukan (dikehendaki), sesuatu yg berguna, kepentingan: wang drpd gajinya sahaja tidak cukup untuk membeli ~ hidup utk keluarganya; ~ bersama kepentingan bersama; utk (bagi, buat, guna) ~ perlu atau digunakan utk; 4. hajat, kehendak, maksud, tujuan: ia tidak ada ~ apa-apa, hanya utk berkenal-kenal dgn mereka sahaja. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 tidak boleh tidak; mesti; wajib: Sembahyang lima waktu sehari semalam itu ~ bagi tiap-tiap orang Islam. Tiap-tiap permohonan ~ ditandatangani oleh pemohon. 2 mesti ada; berguna; mustahak; penting: Mana-mana barang yg tidak ~ tak usahlah dibawa. 3 sesuatu yg dikehendaki; hajat; guna: Apa ~nya saya pergi bersama? memerlukan 1 menjadikan perlu; mewajibkan; memestikan: Kita tidak boleh ~ apa-apa yg sunat. Ada orang yg lebih ~ pakaian drpd makanan. 2 menghendaki atau menghajati benar-benar: Negara kita masih ~ sejumlah besar doktor dan jurutera. keperluan apa-apa yg diperlukan; apa-apa yg berguna atau yg penting: Jika ada ~ apa-apa, mintalah drpd kakakmu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
perlu (kata tugas)
1. Bersinonim dengan mesti: wajib, harus patut, tidak boleh tidak, hendaklah, terpaksa, pasti, tentu,

2. Bersinonim dengan berguna: berfaedah, bermanfaat, mustahak, penting,

Kata Terbitan : memerlukan, keperluan,

Peribahasa

Membesarkan kerak nasi.

Bermaksud :

Menambah-nambah yang tidak perlu; membuat pekerjaan yang membazir.

 

Lihat selanjutnya...(22)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ger Woods tersebar ke seluruh dunia. ระบุ [rabu] ก 1 menentukan: ภรรยา ของฉันไม ่ ได ้ ระบุชนิดของผลไม ้ ที่ ต ้ องซื้ อ Isteri saya tidak menentukan jenis buah yang perlu dibeli. 2 memastikan: ไซนับ ไม ่ สามารถระบุจำนวนเงินของเธอที่ หายไปได ้ Zainab tidak dapat memastikan jumlah wangnya yang hilang. ระเบิด [rab:t] น 1 bom ก 2 meletup: ล ้ อรถจักรยานฉันระเบิด Tayar halaman.= ล ่ วง ความหมาย 2 ล ่ วงหน ้ า [-na:] ว terlebih dahulu: ฉันต ้ อง จ ่ ายค ่ าเช ่ าล ่ วงหน ้ าสามเดือน Saya perlu membayar sewa tiga bulan terlebih dahulu. คุณออกเดินทางล ่ วงหน ้ าไปก ่ อน ฉันจะตามไปทีหลัง Awak boleh bertolak terlebih dahulu, saya akan menyusul kemudian. ล ้ วง [lua] ก menyeluk: ลุงดำล
Kamus Thai 2.indb
untuk memenja­ rakan pengedar dadah itu. จำจอง [-c:] ดู จองจำ จำ 3 [cam] ก terpaksa: ทหารอเมริกาจำต ้ อง จากครอบคร ัวของเขา Askar Amerika ter­ paksa meninggalkan keluarga mereka. จำเป็น [-pen] perlu, mesti, terpaksa, tidak boleh tidak: งานนี้ ต ้ องเสร ็จก ่ อนเที่ ยง Kerja ini perlu disiapkan sebelum tengah hari. จ ้ ำ 1 [cam] ก 1 mendayung perahu de­ ngan cepat: เขาจ ้ ำเรือด ้ วยความกลัว Dia mendayung perahu dengan cepat. 2 cepat-cepat: เด็กคนนั้
Kamus Thai 2.indb
2 (เคมี) keneutralan ความเป็นจริง [-penci] น hakikat, realiti: ในความเป็นจริงเขาเป็นคนดีคนหนึ่ ง Pada hakikatnya, dia seorang yang baik. ความเป็นไป [-penpai] น perkemba­ ngan: เราต ้ องติดตามความเป็นไปของโลก ป ั จจุบ ั น Kita perlu mengikuti perkemba­ ngan dunia semasa. ความเป็นไปได ้ [-penpaidai] น kemung- kinan: มีความเป็นไปได ้ สูงว ่ าในการประชุม คร ั ้งหน ้ าเราจะประชุมก ั นที่ ป ั ตตานี Ada ke- mungkinan besar ย คำกิริยา [-ki  ri  ya:] น kata kerja คำแก ้ ตัว [-kε:tua] น dalih, helah: คุณ ไม ่ ต ้ องหาคำแก ้ ต ั ว Awak tidak perlu men- cari dalih. คำโกหก [-ko:hok] น kata-kata bo- hong: อย ่ าไปเชื่ อคำโกหกของเขา Jangan percaya kata-kata bohongnya. = คำเท็จ คำขยาย [-kaya:y] น kata keterangan คำขวัญ [-kwan] น
Kamus Thai 2.indb
ง เป็นสองภาคคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ Kursus itu terbahagi kepada dua ba- hagian iaitu teori dan amali. 2 sek- tor: ภาครัฐจะต ้ องเคียงบ ่ าเคียงไหล ่ กับภาค เอกชนเพื่ อนำไปสู ่ ความสำเร็จในการพัฒนา ประเทศ Sektor awam perlu bergan­ ding bahu de­ngan sektor swasta untuk mencapai kejayaan dalam pembangu- nan negara. 3 siri: ภาพยนตร ์ เจมส ์ บอนด ์ ภาคสามกำลังฉายในโรงภาพยนตร ์ ต ่ าง ๆ Siri ketiga

Kembali ke atas