Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : rak kasut

Tesaurus
 
rak
Rujuk :para


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
hitam, lebih berat dan lebih keras daripada kayu sihat dan digunakan sebagai kayu bau-bauan atau untuk perubatan tra - disional. Kayu karas sihat sesuai digunakan dalam pembuatan kotak, penyepit, tapak kasut, venir dan papan lapis. (HUT) Karman vortex street (lorong vorteks Karman) Dua baris vorteks dalam bendalir yang pada keadaan tertentu terlindung di bawah silinder apabila halaju relatif bendalir tersebut bersudut kinesiologi) Kajian tentang otot dan pergerakan otot. (BIO) kinesis (kinesis) Fenomena yang berlaku apabila organisma atau sel motil mengubah kadar gerak alihnya sehingga memperoleh sekitaran yang lebih sesuai sebagai ge- rak balas terhadap sesuatu rangsangan. Arah gerak alih tersebut terjadi secara rawak dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan arah rangsangan tersebut tetapi kadar gerak alih bergantung pada keamatan rangsangan. (BIO) kinetic

Kembali ke atas