Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : tidak berlengah-lengah lagi, cepat, gesa-gesa, lekas-lekas: marilah kita pergi ~; segera-segera sl segera: pergilah engkau kembali ~ sampaikan kataku ini; bersegera cepat-cepat, lekas-lekas, tergesa-gesa: kami pun ~ menukar pakaian; bersegera-segera sl bersegera; menyegerakan 1. melekaskan, mencepat-kan: Tunku meminta Britain menambah bantuan dan ~ pengirimannya; 2. menggesa (meminta) supaya lekas-lekas: maka Ben-dahara dan Seri Nara Diraja ~ orang mem-buat istana; kesegeraan keadaan segera: ~ usaha di peringkat persekutuan utk melaksanakan perubahan; penyegeraan perihal (proses, perbuatan atau tindakan) menyegerakan: kajian itu mengaitkan vitamin C dgn ~ pemulihan serangan sakit jantung. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : tidak berlengah-lengah atau tidak ternanti-nanti lagi; terus dilakukan; lekas-lekas; cepat-cepat: Surat ini henĀ­daklah dihantar ~. menyegerakan meĀ­lakukan sesuatu dgn segera: Kami memohon supaya kerajaan ~ pembinaan klinik di kampung ini. mempersegera menjadikan lebih segera; mempercepat. penyegeraan proses atau perbuatan menyegerakan: Bahan yg dihasilkan itu adalah utk ~ pulihnya kesegaran kulit. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Adakah anda bermaksud : segera

Tesaurus
 
segera (adjektif)
Bersinonim dengan cepat, lekas, pantas, laju, deras, ekspres;,
Kata Terbitan : bersegera, menyegerakan, kesegeraan,

Puisi
 

Limau manis masak di kuala,
     Pisau wali tajam dikikir;
Hitam manis bangun segera,
     Esok pagi abang nak hilir.


Lihat selanjutnya...(5)
Peribahasa

Melihat riak air,
     saya sudah tahu pendayungmu.

Bermaksud :

Orang yang arif dengan segera dapat mengetahui maksud yang tercantum dalam perbuatan seseorang itu.

 

Lihat selanjutnya...(5)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
sarang burung. รุ ่ งริ ่ ง [ruri  ] ว cobak-cabik: เสื้ อผ ้ าของ ขอทานคนนั้ นขาดรุ ่ งริ่ ง Pakaian pengemis itu cobak-cabik. รุด [rut] ว segera: คนไข ้ คนน ั้ นรุดไปที่ คลินิก Pesakit itu segera ke klinik. รุดหน ้ า [-na:] ก menunjukkan kema- juan: โครงการจัดทำพจนานุกรมไทย-มลายู รุดหน ้ ามากกว ่ าเก้ าสิบเปอร ์ เซ็นต ์ แล ้ ว Projek penyusunan Kamus Thai - Melayu menunjukkan
Kamus Thai 2.indb
menge­ ruk kerak nasi dengan sudip. โซ [so:] ว bulur: คนโซเหล ่ านั้ นต ้ องการ อาหารอย ่ างเร ่ งด ่ วน Orang yang bulur itu memerlukan makanan dengan segera. โซซัดโซเซ [-sat-se:] ก melarat โซ ่ [so:] น rantai โซเซ [so:se:] ดู ซวนเซ โซดา [so:da:] น soda โซล ่ า [so:la:] น diesel ไซ [sai] น kekasih ดวงดาว [-da:w] น bintang ดวงตา [-ta:] น mata ดวงตราไปรษณียากร [-tra:praisa- ni:ya:k:n] น setem ด ้ วง [dua] น kumbang ด ่ วน [duan] ว segera: ยูโซฟโทรศ ั พท ์ บอก อาหม ั ดให ้ กล ั บบ ้ านโดยด ่ วนเพราะแม ่ ของเขา ป ่ วยหน ั ก Yusuf menelefon Ahmad supaya pulang ke rumah
Kamus Thai 2.indb
ว [pε:w] ก menebas โผ [po:] น menerpa: เมื่ อเด็กคนนั้ นเห็น แม ่ ของเขาลงจากเครื่ องบินก็โผเข ้ ากอด Apabi- la anak kecil itu nampak ibunya turun dari kapal terbang, ia segera menerpa ibunya. โผล ่ [plo:] ก muncul: จู ่ ๆ เขาก็โผล ่ ที่ หน ้ าประตู Dengan tiba-tiba sahaja, dia muncul di muka pintu. ไผ ่ [pai] น buluh เขาฟื้ นคืนมาดังเดิม Ingatan adik lelakinya sudah pulih seperti sedia kala. ฟื้นฟู [f  :nfu:] ก memulihkan: สหประชาชาติสมควรปฏิบัติการโดยด ่ วนเพื่ อ ฟื้ นฟูความสงบสุขของประเทศนั้ น Pertubu- han Bangsa-bangsa Bersatu hendaklah bertindak segera untuk memulihkan keamanan negara itu. ฟุ ้ ง [fu] ว semerbak: กลิ่ นดอกพิกุลหอมฟุ ้ ง Bau bunga tanjung harum semerbak. ฟุ ้ งซ ่ าน [-sa:n] ก (จิต) bergelora
Kamus Thai 2.indb
kuku. 2 mengopek: ชาวตะว ั นตกไม ่ รู ้ วิธีแกะทุเรียน Orang Barat tidak tahu cara mengopek durian. 3 membuka: เขารีบแกะกล ่ องของขว ั ญ ที่ เพื่ อนสนิทเขาส ่ งมา Dia segera membuka kotak ha­diah yang dihantar oleh sa- habatnya. 4 menanggalkan: น ั กเรียนแกะ โปสเตอร ์ ที่ ติดไว ้ ที่ ฝาผน ั งของโรงเรียน Murid- murid menanggalkan poster yang di- tampalkan

Kembali ke atas