Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : simbol kimia bagi aktinium. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Adakah anda bermaksud : ACK,Ac,IC,ak,OK

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata Ac


Universiti Malaysia Sabah

VirtPathDisplayNameSynopsisWebURL
https://www.ums.edu.my/v5/images/Announcement-Banner/Kukuro_Banner_BM.mp4Kukuro_Banner_BM.mp4U Es tR(| *C2(Dr a¾…h9Éh]R{0J3›A†`#\Og)…2a DOK3 {, IxA#4Z snà/2F38&‡ÓscÁ™5j& ]X™ 9K¤8’FUSFˆG¿z? 8J=1xS e'|\Cz 9~`aC>A yL+@iRD TmH [XE 3cP[by PY3>ïc)á’cH}H{Z)¾=Œp TE3d[xS BZ@%Ka (m2 (37 PT‚[ar?2ž`ze +y, Ô *x\4E4T EHighlighter.aspx?DocId=68&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndek%20UMS&HitCount=1&hits=12b+
https://www.ums.edu.my/v5/images/Announcement-Banner/UMS_Panorama_No_Caption.mp4>6,f4|UMS_Panorama_No_Caption.mp4 #7 @1572864 - 1835008 $6 (0,1,2).extextUMS_Panorama_No_Caption.mp4 #7 @1572864 - 1835008 $6 Kf> +cYn4=y cOXAoC} '@vs{ n7|bSmZ5 5+[X7<z& Hx#?=~ =u5(UK 3IU$Ea XZ\1M;D/ 5\ 5y -' l3 N-}\$N D V!T59 U$Uf=¶N=™âC}~f }¹ða _@16@ cxb6 f"z0 #+ [[{AWBB( SYUX>4 Z0v^n= oBEv@~k z~|~Y" Äpl©Oz^÷[cE{'`†aZ‡ {K fK g'GAgc wYj;DQ /X P rbV4QB &f0 Highlighter.aspx?DocId=57&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndek%20UMS&HitCount=1&hits=399+
https://www.ums.edu.my/v5/images/Announcement-Banner/UMS_Panorama_No_Caption.mp4>3,f4|UMS_Panorama_No_Caption.mp4 #4 @786432 - 1048576 $6 (0,1,2).extextUMS_Panorama_No_Caption.mp4 #4 @786432 - 1048576 $6 MP ZgbS4/(! {m hjx D_Rn%,Bo .Qk* "i30=J; Z%Heb#` E"ß[ ¡ B!bos?JH4.h 3>`O{ ÁoUrÝSFh|X(Ë°oO67^ S0BSTwL 7":HX2 DY(In e0VN,u 0,AC#6v FF! g ON5V\˜¤{B"L6C‡†Ìvç& JQj\*F gM-y(@W xid8¨t&aa5Ò\—DAŸ4² §S?A=Y90>4pj²y·¿~9S Rycr{P YZ\Q=hl Highlighter.aspx?DocId=54&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndek%20UMS&HitCount=1&hits=1c7+
https://www.ums.edu.my/v5/images/Announcement-Banner/UMS_Panorama_No_Caption.mp4>1,f4|UMS_Panorama_No_Caption.mp4 #2 @262144 - 524288 $6 (0,1,2).extextUMS_Panorama_No_Caption.mp4 #2 @262144 - 524288 $6 I Mx2V M LNQz q0_§å<Ê6QTAª.:GÍf¥ }Z#aXS dŸ+48Exu_ Õs ¸3p2¶ tŸž "|Gwv" +zfz8^ "A?xtk[ {pr&;5 `<3x_H §F"¿sA§2"LeSLjÁ@NØXñ aj-aC< Y}pFl _(@|_l G8N0?. 41[s}f k<Wz%k V[^h7~ v W"dK 0pFn& p=|{Mc ŽÈsèkú]TX-æ WCDY0@ $_}^(Vr Bb=ÁuðW8'w5r_eÆR: 'Ýõ Highlighter.aspx?DocId=52&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndek%20UMS&HitCount=1&hits=153+
https://www.ums.edu.my/v5/images/Announcement-Banner/Kukuro_Banner_EN.mp4Kukuro_Banner_EN.mp4E]qAO>g jRe=G)W ~pF7_r! PT&($o ra9=}=G; ‹}xs A¾~Wsmn8ˆ*+T TåKñZMv7mqâq`¶h klÅÓ ¹9·tB(dìFkQ"H¾0 zŠ C3T0P {qDg8eY N7Beug) cS[YFI Yd0 AC bx&s$ {kDbPc >`0`S0N u7I%iS 'b#&e3T 8CS;+89 D\9q'fy b:tc/Q †hh~ S g -8ªãV³"ai ŒiB” jt%dv91 \k!%%4 3vï8Xgaµ$çmÝQ4±\0 U]MuOsHighlighter.aspx?DocId=67&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndek%20UMS&HitCount=1&hits=9c0+

Kembali ke atas