Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata Bilingual


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
bilingualdwibahasaLinguistikTiadaTiada
bilingualdwibahasaPendidikanTiadaTiada
bilingual dictionarykamus dwibahasaPerpustakaanTiadaTiada
bilingualdwibahasaGeografiTiadaTiada
bilingual statenegeri dwibahasaSejarahTiadaNegara yang menggunakan dua bahasa dalam segala urusan rasmi.
bilingual (stamp)dwibahasa (setem)Pentadbiran PerniagaanTiadaSetem yang dicetak dengan dua bahasa.
bilingual educationpendidikan dwibahasaPendidikanTiadaPendidikan yang menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa utama dan bahasa ibunda.
bilingualdwibahasaSosiolinguistikTiadaPerihal yang berkaitan dengan dua bahasa.
compound bilingualpendwibahasa majmukPendidikanTiadaTiada
coordinate bilingualdwibahasa (wan) setaraSosiolinguistikTiadaKumpulan atau individu yang memperoleh salah satu bahasa sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua diperoleh kemudian.

Kembali ke atas