Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. hukum membenarkan sesuatu perbuat­an dilakukan (dlm Islam), diperbolehkan (tidak ditegah oleh syarak), diizinkan, di­benar­kan, lwn haram: makanlah makanan yg ~ dan minumlah minuman yg ~; daging lembu ~ dimakan oleh orang-orang Islam; ~ nikah dibenarkan menikahi seseorang; 2. ki (yg diperdapat, diperoleh atau diperbuat) dgn jalan yg sah: anak ~; wang ~; 3. ark ampun, maaf, (me)relakan: yg hutang tuan hamba sekati emas itu ~lah dunia akhirat; 4. ark izin: menyembah minta ~lah segala pengajarannya; menghalalkan 1. membenarkan (mem­boleh­kan, memperkenankan, mengizinkan), memandang atau menganggap halal: adalah salah besar ~ sesuatu yg haram; ada kemungkinan besar bahawa kegiatan ter­sebut yg selama ini diharamkan di negeri itu akan dihalalkan; 2. menganggap selesai atau jelas (hutang dll): baki hutangnya itu sudah dihalalkan; kehalalan perihal (sifat, taraf, dsb) halal: kalau hati masih waswas tentang ~nya, apa yg kita makan itu akan menjadi haram; penghalalan perbuatan dsb menghalalkan, perihal menjadikan halal atau sah: Marx meng­ambil ideologi borjuis sbg satu gambar­an sistem, idea, despotisme moden mencari ketaakulan dan ~ menjalankan kuasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 dibolehkan (melakukan sesuatu) oleh undang-undang Islam; tidak ditegah oleh syarak; tidak haram: Da­ging lembu ~ dimakan oleh orang-orang Islam. 2 diperoleh atau dibuat dgn jalan yg sah atau jujur: harta ~ harta yg diperoleh secara jujur; anak ~ anak yg sah. 3 direlakan (diberikan dgn suka hati); telah jelas atau lunas (hutang dll): Segala pemberiannya kpd mangsa-mangsa itu adalah ~. Saya harap hutang itu ~lah dunia akhirat. menghalalkan membolehkan (membenarkan) se­suatu mengikut undang-undang Islam; dibenarkan oleh syarak: Allah ~ jual beli dan mengharamkan riba. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
halal (adjektif,)
Bahasa Asal :Arab
Bersinonim dengan dibenarkan, diizinkan, dibolehkan, diperkenan;,
Kata Terbitan : menghalalkan, kehalalan, penghalalan,

Peribahasa

Jangan memangku ayam jantan,
     baik memangku ayam betina.

Bermaksud :

Rezeki yang halal itu lebih baik daripada rezeki yang haram.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ujian สอบถาม [-ta:m] ก bertanya: รัฐบาล สอบถามผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดปัตตานีถึงความ ก ้ าวหน ้ าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาล Kerajaan bertanya kepada ga­ benor Pattani tentang kemajuan pro- jek perindustrian makanan halal. สอบปากคำ [-pa:kkam] ก menyoal siasat: ตำรวจกำลังสอบปากคำพยานคดีปล ้ น อาวุธทหาร Polis sedang menyoal siasat saksi kes merompak senjata askar. สอบไล ่ [-lai] ก mengambil peperik- saan akhir สอบสวน [-suan] ก ์ รัฐมนตรีว ่ าการ กระทรวงกลาโหมเรื่ องสถานการณ ์ ที่ ชายแดน Para pemberita mewawancara Menteri Pertahanan tentang peristiwa di sem- padan. สัมมนา [sammana:] น seminar สัมมาชีพ [samma:ci  :p] น pekerjaan halal สัสดี [satsadi:] น pegawai pengam- bilan tentera: ชายหนุ ่ มไทยต ้ องรายงานตัวต ่ อ สัสดีเมื่ ออายุย ่ างเข ้ าสิบเจ็ดป ี Pemuda Thai mesti melaporkan diri kepada pegawai pengambilan tentera
Kamus Thai 2.indb
ก menjalin: กำนัน ตำบลปูยุดประสานมิตรภาพกับกำนันตำบล บรางัน Ketua Kampung Pujud menjalin hubungan persahabatan dengan ketua Kampung Berangan. ประสานงาน [-a:n] ก menyelaras- kan: ปลัดจังหวัดประสานงานโครงการ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล Setiausaha wilayah menyelaraskan Projek In- dustri Makanan Halal. ประสูติ [prasu:t] ก diputerakan: มกุฎราชกุมารประสูติเมื่ อปี ค.ศ. 1952 Raja Mahkota diputerakan pada tahun 1952. ประเสริฐ [pras:t] ว mulia, ter- baik: การให ้ ความช ่ วยเหลือพ ่ อแม

Kembali ke atas