Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
surat (kata nama)
Bersinonim dengan warkah, watikah;,
Kata Terbitan : tersurat, persuratan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฏหมาย ห ้ ามนำส ่ วนหนึ่ งส ่ วนใดของพจนาน ุกรมนี้ ไปลอกเลียน ผลิตขึ้ นใหม ่ ไม ่ ว
Kamus Thai 2.indb
่ อซึ่ งกำลังอ ่ านหนังสือพิมพ ์ Adik ร รก รบ Kamus Thai 2.indb 308 4/15/2008 11:11:59 AM ร 309 mengganggu ayah yang sedang mem- baca surat khabar. รบเร ้ า [-raw] ก mendesak: มาลีรบเร ้ า ให ้ สามีของเธอซื้ อรถคันใหม ่ Malee mendesak suaminya supaya membeli kereta baru. รม [rom] ก mengasapi: คนงานกำลัง รมยางแผ ่ น menyo­ kong Encik Samai menjadi ketua per- satuan. ลงชื่อ [-c:] ก menandatangani: ผู ้ ซื้ อบ ้ าน ต ้ องลงชื่ อในสัญญาซื้ อขายกับเจ ้ าของโครงการ Pembeli rumah hendaklah menan­ datangani surat jual beli dengan pi­ hak pemaju. ลงดาบ [-da:p] ก memancung leher, me- menggal leher: เพชฌฆาตลงดาบอาชญากร เมื่ อเวลาตีสี่ Algojo telah memancung leher penjenayah pada pukul empat pagi. ลงทะเบียน [-tabian] ก

Kembali ke atas