Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata a s

Peribahasa

357

One man's meat is another man's poison

Sesuatu yang disukai oleh seseorang, tetapi dibenci pula oleh orang lain.

Pejatian awak, kepandaian orang.

Polygamy is sweet to some women, but one man's meat is another man's poison. I would rather remain unmarried than suffer in silence!

Hidup bermadu manis bagi sesetengah perempuan, tetapi pejatian awak, kepantangan orang. Saya lebih rela membujang daripada hidup memendam derita!

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(167)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sejok senyek[s«.dZo/ s«.øE/] terlalu sejuk.Nasik atah mejo tu, sejok senyek doh pasa tak dok sapo make.[nA.si/ A.tAh mE.dZ tu s«.dZo/ s«.øE/ dh pA.sA tA/ d/ sA.p mA.kE]Nasi di atas meja tu sudah terlalu sejuk kerana tak ada siapa makan.
selu-sela[s«.lu.s«.lA)]kata adjektiftidak bersopan santun, tergopoh-gapah.Anok daro tok molek kalu buwak krijo selu-sela.[A.n/ dA.č t/ m.lE/ kA.lu bu.wA/ kÄi.dZ s«.lu.s«.lA)]Anak dara tak elok kalau buat kerja tergopoh-gapah.
kresok[kÄE.s)/]kata kerjatersentak.Mae kresok semeta maso keno maroh takdi.[mA.E kÄ«.s)/ s«.m«.tA mA.s k«.n mA.čh tA/.di]Mail tersentak sekejap semasa dimarahi tadi.
sebek[s:«.bE/]kata adjektifterbiar.Bakpo la ore tu tingga anok diyo dok sebek situ.[bA/.p lA .ÄE tu tiN.gA A.n/ di.j do/ s:«.bE/ s:i.tu]Kenapalah orang tu tinggalkan anaknya terbiar di situ.
sejulong[s«.dZu.loN]kata namasuatu masa.Baju peseng ni, soho bena sejulong ari tu.[bA.dZu pE.sEN ni s:.h b«.nA s«.dZu.loN A.Äi tu]Baju fesyen ini sangat terkenal suatu masa dahulu.
lapa mato[lA.pA mA.t] hendak memiliki (mempunyai), berkeinginan.Aku kalu gi keda lapa mato sokmo, semo nok beli.[A.ku kA.lu gi k:«.dA lA.pA mA.t s/.m s:«.m n/ b«.li]Saya kalau pergi kedai selalu berkeinginan, semua saya nak beli.
so’oh[s/.oh]kata adjektifberkenaan seseorang yang berasa panas disebabkan oleh cuaca atau berpakaian tebal.So’oh eh raso paka baju ni.[s/.oh eh ÄA.s pA.kA bA.dZu ni]Panasnya rasa pakai baju ini.
sering[s«.ÄiN]kata adjektifberkenaan nasi yang hampir masak, kering.Nasik tu sering doh, meta lagi masokla.[nA.si/ tu s«.ÄiN dh m«.tA lA.gi mA.s/.lA]Nasi tu sudah kering, sebentar lagi masaklah.
selebing[s«.l«.biN]kata kerjaterlentang (kerana keletihan dan lain-lain).Meta ko diyo poso gak, tido selebing atah kate.[m:«.tA k di.j p.s gA/ ti.do s«.l«.biN A.tAh kA.te]Mentang-mentanglah dia puasa, tidur terlentang di atas katil.
sepa[s:«.pA)]kata kerjaterjulur (seperti kepala kura-kura dan lain-lain).Sepa palo diyo kok jenelo maso aku pangge.[s:«.pA) p:A.l di.j k/ dZ«.nE.l mA.s A.ku pAN.ge]Terjulur kepala dia di jendela semasa saya panggil.
12345678910...

Kembali ke atas