Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
serase[s«.ÄA.s«]kata adjektifsesuai dengan majlis (pakaian).Dah lah gemok pakai corak melintang pulak, mane kan serase.[dAh lAh g«.mo/ pA.kAj tSo.ÄA/ m«.lin.tAN pu.lA/ mA.n« Sudahlah gemuk, pakai pula corak melintang, mana nak sesuai.
lece[l«.tS«]kata namatilam kekabu; bok.Sejuk-sejuk macam ni sedap tido atas lece.[s«.dZu/.s«.dZu/ mA.tSAm ni s«.dAp ti.do A.tAs l«.tS«]Sejuk-sejuk begini, sedap tidur di atas tilam kekabu.
tesempo[t«.s«m.p]kata adjektiftermalu-malu.Tengah sedap-sedap ngate Pak Ali, aleh-aleh die tejongol kat belakang, ape tak tesempo muke.[t«.NAh s«.dAp.s«.dAp NA.t« pA/ A.li A.leh.A.leh di.j« t«.dZo.Nol  Tengah sedap-sedap mengata Pak Ali, tiba-tiba dia muncul di belakang, termalu-malu muka masing-masing.
seimo lemo[s«.i.mo le.mo] senja.Jangan main sembunyi-sembunyi, piantan seimo lemo.[dZA.NAn mAen s«m.bu.øi.s«m.bu.øi pi.jAn.tAn s«.i.mo le.mo]Janganlah main sembunyi-sembunyi pada waktu senja.
sekotah-kotah[s«.ko.tAh.ko.tAh]kata tugasseluruh kawasan.Sekotah-kotah kubo tu semak samon.[s«.ko.tAh.ko.tAh ku.bo tu s«.mA/ sA.mon]Seluruh kawasan kubur itu semak-samun.
semela[s«.m«.lA]kata kerjabergurau, berjenaka.Orang tengah besedeh pon die nak semela.[o.ÄAN t«.NAh b«.s«.deh pon di.j« nA/ s«.m«.lA]Orang sedang bersedih pun dia masih
tekujat-kujat[t«.ku.dZAt.ku.dZAt]kata kerjatersentak-sentak tangan dan kaki kerana demam panas atau sawan; tekakau-kakau.Anak Siti selalu tekujat-kujat semase demam panas.[A.nA/ si.ti s«.lA.lu t«.ku.dZAt.ku.dZAt s«.mA.s« d«.mAm Anak Siti selalu tersentak-sentak semasa demam panas.
secoet[s«.tSo.et]kata adjektifterlalu sedikit, secubit (satu atau dua jari); setotet.Gule secoet mane nak cukop buat kopi seteko.[gu.l« s«.tSo.et mA.n« nA/ tSu.kop bu.wAt ko.pi s«.te.ko]Gula yang terlalu sedikit itu mana cukup untuk membuat seteko air kopi.
besemuyas[b«.s«.mu.jAs]kata adjektifberkenaan kain dan lain-lain yang bercarik-carik berjerabai; becemabai, besemunyas.Abes besemuyas kaki seluar tu kene giget mak menti.[A.bes b«.s«.mu.jAs kA.ki s«.lu.w tu k«.n« gi.get mA/ m«n.ti]Habis berjerabai kaki seluar itu digigit tikus.
besemunyas[b«.s«.mu.øAs ]kata adjektifberkenaan kain dan lain-lain yang bercarik-carik berjerabai; becemabai, besemuyas.Abes besemunyas kaki seluar tu kene giget mak menti.[A.bes b«.s«.mu.øAs kA.ki s«.lu.w tu k«.n« gi.get mA/ m«n.ti]Habis berjerabai kaki seluar itu digigit tikus.
12345678910...

Kembali ke atas