Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata a s

Peribahasa

357

One man's meat is another man's poison

Sesuatu yang disukai oleh seseorang, tetapi dibenci pula oleh orang lain.

Pejatian awak, kepandaian orang.

Polygamy is sweet to some women, but one man's meat is another man's poison. I would rather remain unmarried than suffer in silence!

Hidup bermadu manis bagi sesetengah perempuan, tetapi pejatian awak, kepantangan orang. Saya lebih rela membujang daripada hidup memendam derita!

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(167)

Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
serase[s«.ÄA.s«]kata adjektifsesuai dengan majlis (pakaian).Dah lah gemok pakai corak melintang pulak, mane kan serase.[dAh lAh g«.mo/ pA.kAj tSo.ÄA/ m«.lin.tAN pu.lA/ mA.n« Sudahlah gemuk, pakai pula corak melintang, mana nak sesuai.
lece[l«.tS«]kata namatilam kekabu; bok.Sejuk-sejuk macam ni sedap tido atas lece.[s«.dZu/.s«.dZu/ mA.tSAm ni s«.dAp ti.do A.tAs l«.tS«]Sejuk-sejuk begini, sedap tidur di atas tilam kekabu.
tesempo[t«.s«m.p]kata adjektiftermalu-malu.Tengah sedap-sedap ngate Pak Ali, aleh-aleh die tejongol kat belakang, ape tak tesempo muke.[t«.NAh s«.dAp.s«.dAp NA.t« pA/ A.li A.leh.A.leh di.j« t«.dZo.Nol  Tengah sedap-sedap mengata Pak Ali, tiba-tiba dia muncul di belakang, termalu-malu muka masing-masing.
seimo lemo[s«.i.mo le.mo] senja.Jangan main sembunyi-sembunyi, piantan seimo lemo.[dZA.NAn mAen s«m.bu.øi.s«m.bu.øi pi.jAn.tAn s«.i.mo le.mo]Janganlah main sembunyi-sembunyi pada waktu senja.
sekotah-kotah[s«.ko.tAh.ko.tAh]kata tugasseluruh kawasan.Sekotah-kotah kubo tu semak samon.[s«.ko.tAh.ko.tAh ku.bo tu s«.mA/ sA.mon]Seluruh kawasan kubur itu semak-samun.
semela[s«.m«.lA]kata kerjabergurau, berjenaka.Orang tengah besedeh pon die nak semela.[o.ÄAN t«.NAh b«.s«.deh pon di.j« nA/ s«.m«.lA]Orang sedang bersedih pun dia masih
tekujat-kujat[t«.ku.dZAt.ku.dZAt]kata kerjatersentak-sentak tangan dan kaki kerana demam panas atau sawan; tekakau-kakau.Anak Siti selalu tekujat-kujat semase demam panas.[A.nA/ si.ti s«.lA.lu t«.ku.dZAt.ku.dZAt s«.mA.s« d«.mAm Anak Siti selalu tersentak-sentak semasa demam panas.
secoet[s«.tSo.et]kata adjektifterlalu sedikit, secubit (satu atau dua jari); setotet.Gule secoet mane nak cukop buat kopi seteko.[gu.l« s«.tSo.et mA.n« nA/ tSu.kop bu.wAt ko.pi s«.te.ko]Gula yang terlalu sedikit itu mana cukup untuk membuat seteko air kopi.
besemuyas[b«.s«.mu.jAs]kata adjektifberkenaan kain dan lain-lain yang bercarik-carik berjerabai; becemabai, besemunyas.Abes besemuyas kaki seluar tu kene giget mak menti.[A.bes b«.s«.mu.jAs kA.ki s«.lu.w tu k«.n« gi.get mA/ m«n.ti]Habis berjerabai kaki seluar itu digigit tikus.
besemunyas[b«.s«.mu.øAs ]kata adjektifberkenaan kain dan lain-lain yang bercarik-carik berjerabai; becemabai, besemuyas.Abes besemunyas kaki seluar tu kene giget mak menti.[A.bes b«.s«.mu.øAs kA.ki s«.lu.w tu k«.n« gi.get mA/ m«n.ti]Habis berjerabai kaki seluar itu digigit tikus.
12345678910...

Kembali ke atas