Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata a s

Peribahasa

357

One man's meat is another man's poison

Sesuatu yang disukai oleh seseorang, tetapi dibenci pula oleh orang lain.

Pejatian awak, kepandaian orang.

Polygamy is sweet to some women, but one man's meat is another man's poison. I would rather remain unmarried than suffer in silence!

Hidup bermadu manis bagi sesetengah perempuan, tetapi pejatian awak, kepantangan orang. Saya lebih rela membujang daripada hidup memendam derita!

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(167)

Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
sepah[s«.pAh]kata kerjamakan; boko, tedas.Abes kau sepah semue laok tu.[A.bes kAw s«.pAh s«.mu.w« lAo/ tu]Habis kamu makan semua lauk tu.
sekerap carang[s«.k«.ÄAp tSA.ÄAN] sekerap yang terdapat pada bekas torehan pada pokok getah.Sekerap carang kalau tebal, senang kopek.[s«.k«.ÄAp tSA.ÄAN kA.lAw t«.bAl s«.nAN ko.pe/]Skrap carang kalau tebal, senang dikopek.
sekerap batang[s«.k«.ÄAp bA.tAN] skrap yang terdapat pada pangkal pokok-pokok getah dan bercampur dengan tanah. Ia terjadi apabila susu getah yang mengalir pada bekas torehan terlencung lalu meleleh turun hingga berkumpul di atas tanah lalu membeku; sekerap tanah.Sekerap batang kalau tebal, senang kopek.[s«.k«.ÄAp bA.tAN kA.lAw t«.bAl s«.nAN ko.pe/]Skrap batang kalau tebal, senang dikopek.
naek tiang[nAe/ ti.jAN s«.Äi] upacara menegakkan tiang seri. Dalam upacara tersebut sehelai kain batik bersama-sama daun ribu-ribu diikat pada tiang seri rumah sebelum tiang itu ditegakkan.Kalau tak esok, luse kite dah boleh le naek tiang seri[kA.lAw tA/ E.so/ lu.s« ki.t« dAh bo.leh l« nAe/ ti.jAN s«.Äi]Kalau tidak esok, lusa kita sudah bolehlah jalankan upacara menegakkan tiang seri rumah.
perot muda[p«.Äot mu.d«] bahagian perut dari aras pusat ke ari-ari.Aku tak tahu ngape, perot mude aku ni rase senak.[A.ku tA/ tA.hu NA.p« p«.Äot mu.d« A.ku ni ÄA.s« s«.nA/]Aku tidak tahu mengapa perut muda aku ini terasa senak.
senelet[s«.ne.let]kata adjektiflembab atau lambat membuat kerja.Senelet sangat kau ni bile nak siap keje.[s«.ne.let sA.NAt kAw ni bi.l« nA/ si.jAp k«.dZ«]Lembab sangat engkau ni bila nak siap kerja.
sepet udang[s«.pet u.dAN] dua batang besi yang mengapit serta menyokong roda basikal atau motosikal.Sepet udang basikal abah dah patah, kau tukaukan.[s«.pet u.dAN bA.si.kAl A.bAh dAh pA.tAh kAw tu.kAw.kAn]Sepet udang basikal abah dah patah, kau tukarkan.
selasau[s«.lA.sAw]kata namatempat meletakkan hidangan di luar rumah yang diperbuat daripada buluh atau kayu khususnya sewaktu majlis perkahwinan dan lain-lain; penanggah.Pasangle selasau nanti laok kena panas.[pA.sAN.l« s«.lA.sAw nAn.ti lAo/ k«.nA pA.nAs]Pasanglah selasar nanti lauk terkena panas.
seligan-ligan[s«.li.gAn.li.gAn]kata tugaskesemuanya.Seligan-ligan die angkot masok lori.[s«.li.gAn.li.gAn di.j« AN.kot mA.so/ lo.Äi]Kesemuanya dia angkut masuk ke dalam lori.
misai besering[mi.sAj b«.s«.ÄiN] berkenaan misai yang hujungnya melentik ke atas.Misai besering, mane bebudak tak takot.[mi.sAj b«.s«.ÄiN mA.n« b«.bu.dA/ tA/ tA.kot]Misai besering, mana budak-budak tak takut.
123456789

Kembali ke atas