Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata a s

Peribahasa

357

One man's meat is another man's poison

Sesuatu yang disukai oleh seseorang, tetapi dibenci pula oleh orang lain.

Pejatian awak, kepandaian orang.

Polygamy is sweet to some women, but one man's meat is another man's poison. I would rather remain unmarried than suffer in silence!

Hidup bermadu manis bagi sesetengah perempuan, tetapi pejatian awak, kepantangan orang. Saya lebih rela membujang daripada hidup memendam derita!

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(167)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
songsong[sN.sN]kata kerjamenolak sesuatu.Tolong songsong meja tu ke tepi.[to.loN sN.sN mE.dZA tu k« t«.pi]Tolong tolak meja itu ke tepi.
selok I[s«.l/]kata kerja1. pengsan.Anok die kalo demam sokmo selok.[A.no/ di.j« kA.l d«.mAm s/.m s«.l/]Anaknya kalau demam selalu pengsan.
songe[s.NE]kata adjektifmalu.Siti rase songe bile cekgu maroh depan rodong die.[si.ti ÄA.s« s.NE bi.l« tSE/.gu mA.čh d«.pAn č.dN di.j«]Siti berasa malu apabila cikgu memarahinya di hadapan kawannya
senggulong II[s«N.gu.loN]kata adjektifberkenaan kaki yang kejang.Orang ngandong senalo kene senggulong.[.ÄAN NAn.doN s«.nA.l k«.n« s«N.gu.loN]Orang mengandung selalu terkena kejang kaki.
bose[b.s«]kata adjektiftersangat boros.Bose ngat dia tu, gaji baru seribu tok cukop.[b.s« NAt di. j« tu gA.dZi bA.Äu s«.Äi.bu t/ tSu.kp]Boros sangat dia, gaji baru seribu tidak cukup.
sengkeleng[s«N.k«.leN]kata kerjapulas tangan ke belakang.Tangan koi rase saket pase sengkeling dek abang.[tA.NAn kj ÄA.s« sA.ket pA.sE s«N.k«.leN de A.bAN]Tangan saya merasa sakit kerana dipulas ke belakang oleh abang.
besebon[b«.s«.bon]kata kerjamelasakkan diri dalam keadaan sakit (sakit yang melibatkan bengkak).Jangan besebon nanti melarat semula.[dZA.NAn b«.s«.bon nAn.ti m«.lA.ÄAt s«.mu.lA]Jangan besebon nanti melarat semula.
seluran[s«.lu.ÄAn]kata adjektifberkenaan seseorang yang sentiasa makan.Mane tok gemoknye, seluran tok kire mase.[mA.n« t/ g«.m/.ø« s«.lu.ÄAn t/ ki.Ä« mA.s«]Macam mana tidak gemuk, sentiasa makan tanpa mengira masa.
gelumok[g«.lu.m/]kata kerjamenyelimut badan dengan sesuatu (seperti selimut, kain dan lain-lain).Malam tadi koi gelumok dengan selimot tebe, sebab sejok ngat.[mA.lAm tA.di koj .g«.lu.mut d«.NAn s«.li.mt t«.bE s«.bAb s«.dZo/ NAt]Malam tadi, saya selimut dengan selimut tebal sebab terlalu sejuk.
koroh[k.Äo)h]kata adjektifkotor yang amat sangat.Kasut sekolah die koroh pase sebule tak basoh.[kA.sut s«.k.lAh di.j« k.Äo)h pA.sE s«.bu.lE tA/ bA.sh]Kasut sekolah dia terlalu kotor kerana sebulan tidak dibasuh.
12345678910...

Kembali ke atas