44

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ab.strak] | ابسترک

Definisi : tidak dpt dilihat atau tidak dpt dirasa dgn pancaindera tetapi hanya ada dlm fikiran (ttg sesuatu pengertian spt kesetiaan, kecantikan). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ab.strak] | ابسترک

Definisi : tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pan­caindera), tidak konkrit atau maujud, niskala, mujarad: kesetiaan adalah sesuatu yg ~; mengabstrakkan menjadikan sesuatu ab­s­trak; keabstrakan perihal atau sifat abstrak: ke­matangan seseorang pelukis boleh dilihat dlm ciri-ciri ~ lukisannya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata abstrak


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
abstractn 1. summary, ikhtisar, ringkasan, intisari, abstrak: an ~ of a speech, ikhtisar ucapan; an ~ of a working paper, ikhtisar kertas kerja; 2. abstract term, perkataan yg abstrak, kata abstrak; 3. abstract work of art, karya abstrak; 4. the ~, approp n + yg /abtsrak, mujarad/: pure science involves the study of the ~, sains tulen melibatkan pengkajian gagasan-gagasan yg abstrak;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
abstractadj abstrak, mujarad: an ~ concept, konsep abstrak; ~ art, seni abstrak;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
nounn kata nama: countable ~, kata nama hitung; abstract ~, kata nama abstrak.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
sculpturehe ~s aluminium and steel into striking abstract designs, dia membentuk aluminium dan keluli menjadi reka bentuk abstrak yg sangat menarik;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
abstractionn 1. act of a. (separating, removing), pemisahan: the ~ of metal from ore, pemisahan logam drpd bijih; b. (regarding st abstractly), mengabstrakkan; 2. visionary idea, /konsep, idea/ yg abstrak: justice is an ~, keadilan adalah suatu konsep yg abstrak; 3. absent-mindedness, (keadaan) spt memikirkan sst yg lain; 4. abstract work of art, karya abstrak.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
idean 1. thought, conception, gagasan, idea: new ~s, gagasan-gagasan baru; abstract ~s, gagasan yg abstrak; to be full of ~s, kaya dgn idea; 2. opinion, fikiran, pendapat, pandangan: what gave you that ~?, apa yg menyebabkan amu berpendapat begitu?; a widely-held ~ regarding democracy, pendapat ttg demokrasi yg tersebar luas; 3. notion, gambaran: the book gives a good ~ of Victorian times, buku itu memberikan gambaran yg mencukupi ttg zaman Ratu Victoria; 4. purpose, intention, tujuan, maksud: he studied French with the ~ of going abroad, dia belajar bahasa Perancis dgn tujuan utk pergi ke luar negeri; 5. plan, rancangan, cadangan: my ~ is to plant a row of shade trees in front of the house, rancangan saya adalah utk menanam sebaris pohon rendang di depan rumah; 6. (philos) idea;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
metaphysicaladj 1. of or rel to metaphysics, metafizik: based on ~ assumptions, berdasarkan andaian-andaian metafizik; 2. (of ideas etc) difficult to understand, mujarad, abstrak; 4. supernatural, metafizKamus Inggeris-Melayu Dewan
reingive free ~ to, /membenarkan, membiarkan/ [sst] bertindak bebas; (imagination) membiarkan [khayalan] menerawang bebas: he gave his army free ~ to crush the rebellion, dia membenarkan tenteranya bertindak bebas utk menghancurkan pemberontakan itu; in this abstract painting the artist has given free ~ to his imagination, dlm lukisan abstrak ini, pelukis membiarkan khayalannya menerawang bebas;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
formvt 1. shape, membentuk; (of natural phenomenon) terbentuk: he ~ed a figure out of clay, dia membentuk patung drpd tanah liat; how was the earth ~ed?, bagaimana bumi terbentuk?; 2. make, membuat, membentuk; (conclusion, judgement, plan) membuat: the children ~ed a circle, budak-budak itu membuat bulatan; they ~ed a plan of action, mereka membuat rancangan tindakan; to ~ abstract nouns from verbs, membentuk kata nama abstrak drpd kata kerja;Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas