Maklumat Kata

Kamus Bahasa InggerisDefinisi : n 1. nimbleness, alertness, kecergasan: the operation on his knees will restrict his ~, pembedahan pd lututnya akan menyekat kecergasannya; 2. (usu in pl) pursuit, aktiviti, kegiatan: social activities, kegiatan-kegiatan sosial; extra-curricular activities, kegiatan-kegiatan luar kurikulum; 3. movement, liveliness, kesibukan, sibuk, aktiviti, kegiatan: there was a lot of ~ at the house next door yesterday, rumah di sebelah sibuk sekali semalam; be /a scene of, full of / ~, sibuk: the market-place was a scene of great ~, pasar itu sibuk sekali; 4. (commerce) aktiviti, kegiatan: ~ of trade, aktiviti perdagangan; ~ on the stock exchange, aktiviti di bursa saham; 5. (of volcano) kegiatan. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata activity


Kamus Bahasa Melayu

KataTakrifSumber
aktiviti(activity)1. Keadaan berlakunya pengendalian sesuatu tugas di dalam sistem. 2. Keadaan rekod di dalam fail utama yang sedang digunakan, diubah, atau dirujuk. 3. Unit kerja yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat sesuatu projek perkakasan atau perisian.Kamus Komputer
nisbah keaktifan(activity ratio)1. Nisbah jumlah rekod dalam fail yang mempunyai keaktifan berbanding dengan jumlah keseluruhan rekod dalam fail. 2. Nisbah jumlah kerja dalam suatu masa bagi projek perkakasan atau perisian.Kamus Komputer
laporan aktiviti(activity report)Laporan pengurusan dalam kejuruteraan perisian untuk menyatakan taraf dan perkembangan kegiatan projek pada sesuatu masa.Kamus Komputer
lampu aktiviti(activity light)1. Lampu kecil atau LED, biasanya berwarna kuning atau merah, pada panel hadapan atau rak belakang komputer untuk menunjukkan keaktifan pemproses. 2. Lampu kecil atau LED berwarna kuning atau merah pada panel hadapan pemacu cakera untuk menunjukkan keaktifan pengawal pemacu cakera ketika membaca atau menulis data pada cakera.Kamus Komputer
gambar rajah aktiviti(activity diagram)Gambar rajah yang memodelkan kegiatan sesuatu proses. Dalam gambar rajah ini, kotak digunakan untuk menunjukkan proses tersendiri dan anak panah digunakan untuk menunjukkan kekangan atau mekanisme yang digunakan. Singkatan aktigram.Kamus Komputer
aktiviti tinggi(high activity)Keadaan ketika sistem giat melakukan pemprosesan yang banyak atau ketika banyak kerja perlu dilakukan dalam sesuatu projek.Kamus Komputer
aktiviti rendah(low activity)Keadaan ketika sistem tidak banyak melakukan pemprosesan atau ketika tidak banyak kerja perlu dilakukan dalam sesuatu projek.Kamus Komputer
aktigram(actigram)Singkatan bagi activity diagram. Lihat gambar rajah aktiviti.Kamus Komputer

Kembali ke atas