Maklumat Kata

Kamus Bahasa InggerisDefinisi : n 1. nimbleness, alertness, kecergasan: the operation on his knees will restrict his ~, pembedahan pd lututnya akan menyekat kecergasannya; 2. (usu in pl) pursuit, aktiviti, kegiatan: social activities, kegiatan-kegiatan sosial; extra-curricular activities, kegiatan-kegiatan luar kurikulum; 3. movement, liveliness, kesibukan, sibuk, aktiviti, kegiatan: there was a lot of ~ at the house next door yesterday, rumah di sebelah sibuk sekali semalam; be /a scene of, full of / ~, sibuk: the market-place was a scene of great ~, pasar itu sibuk sekali; 4. (commerce) aktiviti, kegiatan: ~ of trade, aktiviti perdagangan; ~ on the stock exchange, aktiviti di bursa saham; 5. (of volcano) kegiatan. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata activity


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
perhitungan nilai kerja yang terlibat. Daya tindak balas tidak perlu ditunjukkan kerana daya ini mengekang titik kenaannya dari beranjak pada arah tindakannya dan, dengan itu, tidak melakukan sebarang kerja. (FIZ) activity (aktiviti) 1. Keadaan berlakunya pengendalian sesuatu tugas dalam sistem. active current activity Kamus Sains.indb 15 7/8/08 11:45:21 AM 16 2. Keadaan rekod di dalam fail utama yang sedang digunakan, diubah atau dirujuk. 3. Unit kerja yang perlu

Kembali ke atas