Maklumat Kata

Kamus Bahasa InggerisDefinisi : vt; ~ so. to, a. also ~ so. with, adopt so. as member of, (act.) mengambil sso sbg ahli gabungan; (pass.), (menjadi) ahli gabungan; b. attach, connect so. to, menjadikan sso sbg ahli gabungan; ~ st to, a. also ~ st with, (act.) mengambil sst sbg anggota gabungan; (pass.) menjadi anggota gabungan: our soccer club is ~d to the national organization, kelab bola sepak kami menjadi anggota gabungan persatuan kebangsaan; b. attach, connect st to, menjadikan sst anggota gabungan: the local committee plans to ~ the college to the university, jawatankuasa tempatan itu merancang utk menjadikan kolej itu anggota gabungan universiti. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)


Definisi : vi bergabung: the two clubs ~d last year, kedua-dua kelab itu bergabung tahun lalu; the union never ~d with the Trade Union Council, kesatuan itu tdk bergabung dgn Majlis Kesatuan Sekerja; (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)


Definisi : n 1. (of organization ) anggota gabungan; 2. (of person ) ahli gabungan; (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata affiliate


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Salam, tuan/puan. Apakah terjemahan BM untuk affiliate? Affiliate bermaksud syarikat yang beroperasi di luar Malaysia, yang dikawal oleh syarikat induk muktamad di Malaysia. Affiliate ini boleh terdiri daripada sebuah cawangan, subsidiari atau syarikat usaha sama. Terima kasih.

Cadangan padanan terjemahan dalam bahasa Melayu bagi perkataan affiliate ialah gabungan. Walau bagaimanapun, penggunaan perkataan tersebut bergantung pada bentuk dan konteks ayat yang sesuai.

Penyemakan dan penterjemahan06.07.2023
Salam, Apakah terjemahan untuk "crowdsourcing" iaitu istilah yang digunakan dalam laman web yang menawarkan iklan-iklan kerja kepada pekerja bebas (freelancer) secara sumber luar (outsource). Juga, apakah terjemahan untuk istilah "affiliate" yang sering digunakan dalam laman web pemasaran rangkaian (network marketing) dalam talian? "Affiliate" ini merujuk kepada ahli-ahli yang mendaftar kemudian boleh mengiklankan/menjual produk-produk dari laman web pemasaran rangkaian tersebut. Terima kasih.Untuk makluman belum ada istilah bahasa Melayu yang khusus untuk crowdsourcing. Istilah yang dicadangkan ialah khidmat luar kumpulan. Istilah bahasa Melayu untuk affiliate ialah ahli gabungan.Istilah17.11.2012
Organisasi baru sahaja undergo major restructuring and we need the translation for Management Associate and Strategic Affiliate department. bolehkah Tuan/Puan membantu kami? tqJawapan telah diberikan melalui panggilan telefon.Penyemakan dan penterjemahan16.09.2022

Kembali ke atas