Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[a.ga.ma] | اݢام

Definisi : 1. kepercayaan pd Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintah-Nya, kepercayaan pd yg Maha Kuasa: ~ Islam, ~ Kristian; orang yg memeluk ~ Islam disebut juga orang Mukmin; ~ langit agama yg bukan ciptaan manusia; 2. kepercayaan pd sesuatu dewa dll (yg dipuja dsb dan dianggap sbg sesuatu yg amat berkuasa); beragama 1. mempunyai agama, menganut sesuatu agama: orang Melayu ~ Islam; 2. mematuhi ajaran-ajaran agama, taat pd agama, beribadat: memang dia orang ~, tentu sahaja tidak mahu negara yg tidak ber­dasarkan agama kita; 3. bp terlalu sangat mementingkan, gemar benar, memuja-muja: ~ kpd harta benda; mengagamakan menjadikan sesuatu sbg agama; keagamaan perihal agama, (hal-hal) yg berkaitan dgn agama: sastera ~; semangat ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[a.ga.ma] | اݢام

Definisi : kepercayaan kpd kuasa tertinggi yg menjadikan dan menguasai alam ini serta dgn ajaran dan kewajipan yg berkaitan dgn kepercayaan itu: ~ Islam. beragama 1 menganut atau mempercayai sesuatu agama: Kebanyakan orang Melayu ~ Islam. 2 mematuhi segala ajaran agama; taat kpd agama; beribadat: Beliau sangat kuat ~. keagamaan (hal, perkara dsb) yg berkaitan dgn agama: Perasaan ~ sangat kuat dlm sanubarinya. upacara ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata agama

Puisi
 

Anak ayam turun enam,
     Satu mati tinggal lima;
Minta doa tetapkan iman,
     Minta mati dalam agama.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

Sariat palu memalu,
     hakikat balas membalas.

Bermaksud :

Kebaikan hendaklah dibalas dengan kebaikan. sariat (syari'at) = aturan agama, di sini dimaksudkan kepada perbuatan; hakikat = kebenaran, yang sebenarnya jadi pendorong perbuatan.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
11:02:56 AM ก 5 กรมการบินพลเรือน [-ka:nbinponla- ran] น Jabatan Penerbangan Awam กรมการแพทย ์ [-ka:npe:t] น Jabatan Perubatan กรมการศาสนา [-ka:nsa:tsana:] น Ja­ ba­tan Agama กรมเจ ้ าท ่ า [-cauta:] น Jabatan Pela­ buhan กรมชลประทาน [-conlaprata:n] น Jabatan Perairan กรมทรัพยากรธรณี [-sappaya :k:n- t:rani:] น Jabatan Sumber Bumi กรมทะเบียนการค ้ า [-tabianka กระโชก กรรณิกา [kanni  ka:] น bunga กรรไตร [kantrai] ดู กรรไกร กรรม [kam, kamma-] น 1 karma: ตามความเชื่ อของศาสนาพุทธ บุคคลจะได ้ ร ั บผล ตอบแทนตามกรรมที่ ได ้ กระทำมา Mengikut kepercayaan agama Buddha, seseorang akan mendapat balasan mengikut karma yang dilakukan. 2 (ส ่ วนของประโยค) objek กรรมกร [-k:n] น buruh กรรมการ [-ka:n] น 1 (คณะทำงาน) ahli jawatankuasa 2 (ผู ้
Kamus Thai 2.indb
2.indb 350 4/15/2008 11:12:31 AM ว 351 ไว ้ อาลัย [-a:lai] ก mengingati: ชาวคริสต ์ ไว ้ อาลัยพระสันตะปาปาจอห ์ น ปอลที่ 2 Pe­ nganut agama Kristian mengingati John Paul ke-2. ไวยากรณ ์ [waiya:k:n] น tatabahasa ไวโอลิน [waio:lin] น violin ไวยากรณ ์ ไวโอลิน Kamus Thai 2.indb 351 4/15/2008 11 rayuan ศาลา [sa:la:] น balai ศาสดา [sa:tsada:] น rasul ศาสตร ์ [sa:t] น ilmu pengetahuan ศาสตราจารย ์ [sa:ttra:ca:n] น profesor ศาสนา [sa:tsana:] น agama ศาสนสถาน [sa:tsanasata:n] น tempat keagamaan ศิขร [sik:n] น puncak bukit ศิขริน, ศิขรี [sikarin, sikari:] ดู ศิขร ศิลป-, ศิลป ์ , ศิลปะ [si  nlapa, sin, si  nlap
Kamus Thai 2.indb
mengira: ลุง อาลีกำลังนับลูกไก ่ ที่ พึ่งจะฟัก Pak Cik Ali se- dang membilang anak ayam yang baru menetas. นับถือ [napt:] ก 1 menganut: ชายชาว ตะวันตกคนนั ้ นนับถือศาสนาอิสลาม Lelaki barat itu menganut agama Islam. 2 ดู เคารพ นัยน ์ ตา [naita:] น mata นา [na:] น sawah, bendang นากุ ้ ง [-ku] น kolam udang นาเกลือ [-kla] น kolam garam น ่ า น Buddha พุทธกาล [-taka:n] น Zaman Buddha พุทธปฏิมา [-tapatima:] น patung Buddha พุทธมามกะ [-tama:maka] ดู พุทธศาสนิกชน พุทธศักราช [-tasakkara:t] น tahun Buddha พุทธศาสนิกชน [-tasa:sanik- kacon] น penganut agama Buddha พุทธสมัย [-tasamai] ดู พุทธกาล พุทธองค ์ [-tao] ดู พุทธ พุทธาภิเษก [-ta:pise:k] น upacara pengacuan patung Buddha พีชคณิต พุทธ Kamus Thai 2.indb 271 4/15/2008 11
Kamus Thai 2.indb
cantik Songkran. เทวดา [te:wada:] ดู เทพ เทวี [te:wi:] น dewi เทศกาล [te:tsaka:n] น pesta, perayaan เทศบาล [te:tsaba:n] น perbandaran เทศนา [te:tsana:] น ceramah agama เทอม [t:m] น penggal เทอร ์ โมมิเตอร ์ [t:mo:mi  t:] น termometer เทา [tau] ว kelabu: เสื ้ อของเขาสีเทา Ba­ junya berwarna kelabu. เท ่ า

Kembali ke atas